Wyniki wyszukiwania dla: OVER-ACTUATED CONTROL, ADAPTIVE CONTROL, LYAPUNOV FUNCTION, CONTROL ALLOCATION, MIMO SYSTEM DOI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: OVER-ACTUATED CONTROL, ADAPTIVE CONTROL, LYAPUNOV FUNCTION, CONTROL ALLOCATION, MIMO SYSTEM DOI

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: OVER-ACTUATED CONTROL, ADAPTIVE CONTROL, LYAPUNOV FUNCTION, CONTROL ALLOCATION, MIMO SYSTEM DOI

 • ADAPTIVE BACKSTEPPING TRACKING CONTROL FOR OVER-ACTUATED DP MARINE VESSEL WITH INERTIA UNCERTAINTIES

  Designing a tracking control system for an over-actuated dynamic positioning marine vessel in the case of insufficient information on environmental disturbances, hydrodynamic damping, Coriolis forces and vessel inertia characteristics is considered. The designed adaptive MIMO backstepping control law with control allocation is based on Lyapunov control theory for cascaded systems to guarantee stabilization of the marine vessel...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu...

 • Anna Witkowska dr hab.

  AnnaWitkowska holds an M.Sc. in mathematics and computer science from the University of Gdańsk, Poland in 2001. She received her Ph.D. degree from the Technical University of Warsaw in 2011, and the D.Sc. (habilitation) degree in automation, electronic and electrical engineering from the Technical University of Gdańsk, in 2020. Currently she is a professor of the Gdańsk University of Technology, Faculty of Electrical and Control...

 • Artur Gańcza mgr inż.

  I received the M.Sc. degree from the Gdańsk University of Technology (GUT), Gdańsk, Poland, in 2019. I am currently a Ph.D. student at GUT, with the Department of Automatic Control, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics. My professional interests include speech recognition, system identification, adaptive signal processing and linear algebra.

 • Wiktoria Wojnicz dr hab. inż.

  DSc in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2019  PhD in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2009 (with distinction)   Lista publikacji (2009 - ) Publikacje z listy MNiSW: Wojnicz W., Wittbrodt E., Analysis of muscles' behaviour. Part I. The computational model of muscle. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 11, No.4, 2009, s. 15-21 Wojnicz...

 • Andrzej Chybicki dr inż.

  Z wykształcenia informatyk, absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyka specjalizujący się w przetwarzaniau danych przestrzennych w rozproszonych systemach informatycznych. Ukierunkowany na wykorzystywanie osiągnięć i wiedzy zakresu prowadzonych badań w przemyśle. Współpracował z szeregiem podmiotów przemysłu informatycznego, geodezyjnego...

 • Robert Piotrowski dr hab. inż.

  Robert Piotrowski jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (2001r., kierunek: Automatyka i Robotyka) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii (2002r., kierunek: Organizacja Systemów Produkcyjnych) Politechniki Gdańskiej. Od 2005 roku jest zatrudniony na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, aktualnie w Katedrze Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji. W 2005 roku obronił rozprawę doktorską (Automatyka...

 • Synteza układu sterowania statkiem morskim dynamicznie pozycjonowanym w warunkach niepewności

  Publikacja

  - Rok 2019

  Niniejsza monografia obejmuje zagadnienia związane z syntezą układu dynamicznego pozycjonowania statku w środowisku morskim z zastosowaniem wybranych nieliniowych metod sterowania. W ramach pracy autorka rozważała struktury sterowania z zastosowaniem wektorowej adaptacyjnej metody backstep oraz metod jej pokrewnych, takich jak regulatory MSS (ang. multiple surface sliding), DSC (ang. dynamic surface control), NB (ang. neural backstepping)....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ZASTOSOWANIE MACIERZY PSEUDO ODWROTNEJ W METODACH ALOKACJI PĘDNIKÓW UKŁADU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKU

  Układy kontroli alokacji pędników stanowią ważną część systemów dynamicznego pozycjonowania na statku. Określają one sygnały sterujące nastawami pędników, na podstawie uogólnionego wektora sił wzdłużnej, poprzecznej i momentu skręcającego, uzyskiwanych z prawa sterowania. W artykule przedstawiono wybrane algorytmy kontroli alokacji pędników, różniące się sposobem wyznaczania macierzy pseudo odwrotnej oraz algorytm bezpośredniej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • 2022/2023_ZIMA Adaptive Control

  Kursy Online
  • P. A. Kaczmarek

  Adaptive control lecture materials

 • Adaptive dynamic control allocation for over-actuated dynamic positioning system based on backstepping method in case of thruster faults

  The objective of the research considered in this paper is dynamic positioning of a nonlinear over-actuated marine vessel in the presence of limited information about thruster forces. First, the adaptive backstepping method is used to estimate the input matrix which will compensate partial loss of actuator effectiveness in the presence of actuator dynamics. Then, the adaptive commanded virtual forces and moment are allocated into...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Synteza bezczujnikowego sterowania maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu

  Publikacja

  - Rok 2016

  Synteza bezczujnikowego sterowania maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu stanowi cel niniejszej monografii. Praca zawiera podstawowe informacje na temat modelowania układu napędowego z maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu. Przedstawiono informacje na temat linearyzacji nieliniowych obiektów. Na pod-stawie metody syntezy strukturalnej opracowano nowe transformacje do postaci zmien-nych multiskalarnych,...

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • Jarosław Guziński prof. dr hab. inż.

  STOPNIE NAUKOWE 2021 Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. 2012  Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych – Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG. Rozprawa habilitacyjna „Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi falowników. Zagadnienia wybrane”. Kolokwium i nadanie stopnia doktora habilitowanego 29 maja 2012 r. Monografia uzyskała nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej...

 • Adaptive dynamic control allocation for dynamic positioning of marine vessel based on backstepping method and sequential quadratic programming

  It is generally assumed in dynamic positioning of over-actuated marine vessels that the control effectiveness matrix (input matrix) is known and constant, or, in case of fault information, it is estimated by the fault detection and diagnosis system. The purpose of the study is to develop the adaptive dynamic positioning control system for an over-actuated marine vessel in the presence of uncertainties and with emphasis on limited...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozdział mocy w układzie napędowym robota podwodnego - porównanie algorytmów alokacji naporów

  Praca dotyczy syntezy systemu automatycznego sterowania robotem podwodnym w zakresie problemu rozdziału mocy w wielopędnikowym układzie napędowym. Do alokacji naporów zastosowano metody optymalizacji z ograniczeniami, pozwalające na wyznaczanie wektora naporów na podstawie wektora sił uogólnionych. Rozważono i porównano dwie metody rozdziału mocy dla robota realizującego ruch poziomy płaski o trzech stopniach swobody, rozpatrując...

 • Supervisory Control System for Adaptive Phase and Work Cycle Management of Sequencing Wastewater Treatment Plant

  The paper presents the design of the integrated control system applied to Sequencing Batch Reactor (SBR) in a biological Wastewater Treatment Plant (WWTP) in Swarzewo, which operates under activated sludge technology. Based on the real data records, ASM2d biological processes model and aeration system model, hierarchical control system for dissolved oxygen tracking and cycle management is designed. Internal Model Controller (IMC)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analysis the Parameters of the Adaptive Controller for Quality Control of Dissolved Oxygen Concentration

  The wastewater treatment plant can be considered a dynamic large scale complex system, in which the most important control parameter is the dissolved oxygen concentration in the aerobic zone. The air is supplied to this zone by the aeration system. In the paper, both the sequencing batch reactor and the aeration system are modelled and used as plant of control performed by the cascade nonlinear adaptive control system extended...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fuzzy Control 2023

  Kursy Online
  • P. Fiertek

  Kurs do przedmiotu "Fuzzy Control" na sem letni 2023, drugi stopień

 • Fuzzy Control 2022

  Kursy Online
  • P. Fiertek

  Kurs do przedmiotu "Fuzzy Control" na sem letni 2022, drugi stopień

 • Power System Stabilizer as a Part of a Generator MPC Adaptive Predictive Control System

  Publikacja

  - ENERGIES - Rok 2021

  In this paper, a model predictive controller based on a generator model for prediction purposes is proposed to replace a standard generator controller with a stabilizer of a power system. Such a local controller utilizes an input-output model of the system taking into consideration not only a generator voltage Ug but also an additional, auxiliary signal (e.g., α, Pg, or ωg). This additional piece of information allows for taking...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Control System Design - 2022

  Kursy Online
  • Z. Kowalczuk

  3 sem (II st.) AiR

 • Control System Design - 2023

  Kursy Online
  • Z. Kowalczuk
  • K. Szymański

  3 sem (II st.) AiR

 • Nonlinear Fuzzy Control System for Dissolved Oxygen with Aeration System in Sequencing Batch Reactor

  Biological processes at a wastewater treatment plant are complex, multivariable, time varying and nonlinear. Moreover, interactions between the components are very strong. Control of dissolved oxygen is one of most important task at the plant. The level of dissolved oxygen in aerobic tanks has significant influence on behaviour and activity of microorganisms at the plant. Air for aerated tanks is supplied by the aeration system...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Novel hierarchical nonlinear control algorithm to improve dissolved oxygen control in biological WWTP

  Wastewater treatment is a problem known to humankind for centuries. The quality of treated sewage determines the condition of reservoirs around the world. Control of such a complex and nonlinear system as a wastewater treatment plant requires thorough knowledge of the process. The paper presents a hierarchical control system of a Sequencing Batch Reactor (SBR) in Wastewater Treatment Plant (WWTP) taking into account a model based...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Cooperative control in production and logistics

  Publikacja
  • L. Monostori
  • P. Valckenaers
  • A. Dolgui
  • H. Panetto
  • M. Brdyś
  • B. Csáji

  - ANNUAL REVIEWS IN CONTROL - Rok 2015

  Classical applications of control engineering and information and communication technology (ICT) in production and logistics are often done in a rigid, centralized and hierarchical way. These inflexible approaches are typically not able to cope with the complexities of the manufacturing environment, such as the instabilities, uncertainties and abrupt changes caused by internal and external disturbances, or a large number and variety...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Magdalena Gajewska prof. dr hab. inż.

  Magdalena Gajewska (ur. 1.06.1968 r. w Gdańsku) ukończyła studia w 1993 roku na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej.  Jest adiunktem w Katedrze Technologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Doktorat (2001) i habilitacja (2013) w dyscyplinie inżynierii środowiska.  W kadencji 2016–2020 pełni funkcję prodziekana ds. nauki. Specjalizuję się w technologiach związanych z ekoinżynierią:...

 • FOOD CONTROL

  Czasopisma

  ISSN: 0956-7135 , eISSN: 1873-7129

 • The adaptive backstepping control of PMSM supplied by current source inverter for the field weakening region

  The sensorless control system of permanent magnet synchronous motor PMSM supplied by current source inverter for field weakening operation is presented in this paper. The adaptive backstepping control system and the backstepping speed observer are presented. The control system is based on multi-scalar variables. The control variables are: dc-link voltage and the output current vector pulsation. The control system was named voltage...

 • Hybrid Approach to Networked Control System

  Publikacja

  - Rok 2013

  Effcient control of Networked Control System (NCS) is a challenge, as the control methods need to deal with non-deterministic variable delays and data loss. This paper presents a novel hybrid approach to NCS where Model Predictive Control (MPC) is applied as a main controller and implicit switching MPC is used for data transmission control in event-driven shared communication medium, leading to complex control system with active...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Novel adaptive flux observer for wide speed range sensorless control of induction motor

  Publikacja

  A new adaptive flux observer of induction motor is presented in the paper. The Lyapunov theory is utilized for derivation of the adaptation law of rotor flux angular speed, which acts as unknown parameter in an augmented induction motor model. In the field weakening region, where stray fluxes are comparable with rotor flux magnitude, the air-gap flux stabilization is proposed. An air-gap flux multiscalar model is derived for stator...

 • The structure of the control system for a dynamically positioned ship

  Publikacja

  - Rok 2016

  The article discusses functions and tasks of dynamic positioning (DP) systems for ships. The analysed issues include ship steering, in particular stabilisation of ship position and direction of motion (real course) at low manoeuvring speeds, and commonly used DP ship models. Requirements imposed by classification societies on DP ships are quoted. A multi-layer structure of the DP control system is presented, with special attention...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Indirect adaptive controller based on a self-structuring fuzzy system for nonlinear modeling and control

  In this paper, a unified nonlinear modeling and control scheme is presented. A self-structuring Takagi-Sugeno (T-S) fuzzymodel is used to approximate the unknown nonlinear plant based on I/O data collected on-line. Both the structure and theparameters of the T-S fuzzy model are updated by an on-line clustering method and a recursive least squares estimation(RLSE) algorithm. The rules of the fuzzy model can be added, replaced or...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Hierarchical predictive control of integrated wastewater treatment systems

  Publikacja

  - CONTROL ENGINEERING PRACTICE - Rok 2008

  The paper proposes an approach to designing the control structure and algorithms for optimising control of integrated wastewater treatment plant-sewer systems (IWWTS) under a full range of disturbance inputs. The optimised control of IWWTS allows for significant cost savings, fulfilling the effluent discharge limits over a long period and maintaining the system in sustainable operation. Due to the specific features of a wastewater...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sensorless Control of Induction Machine Supplied by Current Source Inverter

  Publikacja

  The paper describes the voltage control technique of induction machines supplied by a current source inverter. The control system is based on proposed new multi-scalar variables, which are named “r.” The control system contains the output filter capacitor's model. In the sensorless control system the Z type backstepping speed observer was applied. The mathematical dependences are confirmed by simulation and experimental research.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Integrated monitoring, control and security of Critical Infrastructure Systems

  Publikacja

  Modern societies have reached a point where everyday life relies heavily on desired operation of critical infrastructures, in spite of accidental failures and/or deliberate attacks. The issue of desired performance operation of CIS at high security level receives considerable attention worldwide. The pioneering generic methodologies and methods are presented in the paper project for designing systems capable of achieving these...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mieczysław Brdyś prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Agricultural products' storage control system

  Publikacja

  The paper discusses the idea and the design of a remote control system for storage management of agricultural products which temperature may rise as the result of biological processes during the storage. An actual potatoes storehouse is discussed as an application for the proposed automation system. Because of existing buildings and infrastructure at the farm, wireless data transfer system has been proposed for communication between...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Digital Control System of the Wavemaker in the Towing Tank

  The paper describes a digital control system of the rigid flap wavemaker in a towing tank in CTO S.A. Ship Design and Research Centre. The control system is based on an 8-bit AVR microcontroller and consists of two cascading PID controllers. The digital system replaced the previous analogue system from 1974 and has been integrated with the existing sensors and actuators of the wavemaker. The new control system allows to obtain...

 • Digital Control

  Kursy Online

  II st (ang), sem.   AiR

 • Sylwester Kaczmarek dr hab. inż.

  Sylwester Kaczmarek ukończył studia w 1972 roku jako mgr inż. Elektroniki, a doktorat i habilitację uzyskał z technik komutacyjnych i inżynierii ruchu telekomunikacyjnego w 1981 i 1994 roku na Politechnice Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na: sieci IP QoS, sieci GMPLS, sieci SDN, komutację, ruting QoS, inżynierię ruchu telekomunikacyjnego, usługi multimedialne i jakość usług. Aktualnie jego badania skupiają...

 • Hierarchical dissolved oxygen control for activated sludge processes

  A hierarchical controller for tracking the dissolved oxygen reference trajectory in activated sludge processes is proposed and investigated. The removal of nitrogen and phosphorous from wastewater is considered. Typically, an aeration system itself is a complicated hybrid nonlinear dynamical system with faster dynamics compared to the internal dynamics of the dissolved oxygen in a biological reactor. It is a common approach to...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Implementation of Hierarchical Control of Drinking Water Supply System

  Publikacja

  The paper presents the outline of the didactical project of a complex computer controlled system realized by the first degree students of the Automatics and Robotics on the Faculty of Electrical and Control Engineering (FoEaCE) in Gdansk University of Technology (GUT). The synthesis, implementation and analysis of a multilayer hierarchical control system for drinking water supply system (DWSS) are main topics of that project. The...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Multiregional PI control strategy for dissolved oxygen and aeration system control at biological wastewater treatment plant

  Publikacja

  - Rok 2012

  The dissolved oxygen is a key parameter for biological processes at wastewater treatment plant. The dissolved oxygen tracking problem is one of the most complex and fundamental issue of biological processes. The paper proposes a new multiregional control strategy for dissolved oxygen tracking problem. The aeration system is included in overall control structure. The control mechanism within the operating point area is based on...

 • A Model-Based Improved Control of Dissolved Oxygen Concentration in Sequencing Wastewater Batch Reactor

  Biochemical processes at wastewater treatment plant are complex, nonlinear, time varying and multivariable. Moreover, relationships between processes are very strong. One of the most important issues is exerting proper control over dissolved oxygen levels during nitrification phase. This parameter has a very large impact on activity of microorganisms in activated sludge and on quality of pollution removal processes. Oxygen is supplied...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Voltage control in a power system with renewable sources of energy

  Publikacja

  - Rok 2019

  Intensive development of distributed generation in power systems, caused by the European Union energy policy, gives possibility for improving safety in power delivery as well as optimizing the costs of the systems functioning. In this context, distributed generation can be used for voltage control in power systems – it can be performed by the control of reactive power of each source of energy or a group of energy sources. This...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Multiple-channel frequency-adaptive active vibration control using SONIC

  Publikacja

  SONIC (self-optimizing narrowband interference canceller) is an acronym of a new approach to rejection of sinusoidal disturbances acting at the output of a discretetime stable linear plant with unknown and possibly timevarying dynamics. The paper presents two frequency-adaptive extensions of the multivariate SONIC algorithm. The efficacy of the proposed solutions is tested using our laboratory-scale active vibration control plant.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Greenhouse control system design

  Publikacja

  - Rok 2022

  Coraz większa populacja i zmniejszające się tereny uprawne wymusza efektywniejsze metody uprawy roślin. Zaradzić temu mogą układu hydroponiczne, które dzięki rozwojowi techniki są w stanie osiągać znacznie większe oraz bardziej jednorodne plony. Jest to możliwe dzięki zaawansowanym systemom opartym na dokładnych urządzeniach pomiarowych, sterowaniu w zamkniętej pętli oraz mikrokontrolerom umożliwiającym...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kalman filters and stochastic control - winter 2022/2023

  Kursy Online
  • A. Gańcza
  • M. Niedźwiecki

  The lecture focusses on designing of Kalman filters and stochastic control of dynamic systems.

 • Comparison of state feedback and PID control of pressurizer water level in nuclear power plant

  The pressurizer water level control system in nuclear power plant with pressurized water reactor (PWR) is responsible for coolant mass balance. The main control goal is to stabilize the water level at a reference value and to suppress the effect of time-varying disturbances (e.g. coolant leakage in primary circuit pipeline system). In the process of PWR power plant operation incorrect water level may disturb pressure control or...

  Pełny tekst do pobrania w portalu