Wyniki wyszukiwania dla: PARAMETRY MODALNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PARAMETRY MODALNE

Wyniki wyszukiwania dla: PARAMETRY MODALNE

 • Improvement of damage detection methods based on experimental modal parameters

  Publikacja

  W pracy przedstwiono sposoby porawy czułości metod detekcji uszkodzeń wykorzystujacych eksperyentalne parametry modalne konstrukcji. Wykazano, że zastosowanie zawansowanych technik obróbki sygnałów pomiarowych pozwala zdecydowanie poprwaić skutecznośc znanych z literatury metod.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Identification of plate dynamic parameters for structural health monitoring

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca przedstawia technikę wyznaczania parametrów modalnych wykorzystywanych w diagnostyce konstrukcji. Modalna masa, sztywność, tłumienie i postacie drgań wyznaczone są dla prostokątnej stalowej płyty na podstawie badań eksperymentalnych. Teoretyczne parametry modalne otrzymaneo z modelu MES. Omówiony został wpływ dodatkowej masy na parametry modalne konstrukcji.This paper presents a technique for modal parameters estimation for...

 • Experimental study on plate modal parameters

  Publikacja

  - Rok 2005

  Test doświadczalny jest częścią systemu diagnostycznego. Autorzy badają wpływ dodatkowej masy na parametry modalne wolno popartej stalowej płytyi. Artykół przedstawia technikę wyznaczania parametrów modalnych dla systemów monitorowania konstrukcji.The experimental test introduced in the paper is the part of the diagnostic system. The authors investigate the influence of the additional mass on modal parameters of simply supported...

 • High Speed Milling vibration surveillance with optimal spindle speed based on optimal speeds map

  The paper presents the method of the surveillance of the self-excited chatter vibration. At first, the workpiece modal parameters are estimated based on experimental data which leads to verification of computational model. Then, for selected surface points optimal spindle speeds are calculated. By considering sufficient amount of points it is possible to build a map of optimal spindle speeds. Experimental results show that this...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hybrydowy model linii hydraulicznej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaprezentowano metodę modelowania linii hydraulicznej wykorzystując dwa sposoby budowy przybliżonych modeli dyskretnych dla układów ciągłych: dyskretyzację przestrzenną orac dekompozycję modalną. Do budowy takich modeli zastosowano modalne grafy wiązań.

 • Modelowanie układów dyskretno-ciągłych z ruchomym obciążeniem.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaprezentowano modele niskiego rzędu dla wybranych jednowymiarowych układów ciągłych z ruchomym obciążeniem w postaci przemieszczających się podukładów o parametrach skupionych.Do budowy takich modeli zastosowano zmodyfikowane modalne grafy wiązań.

 • Przybliżone hybrydowe modele wybranych układów o parametrach rozłożonych

  Publikacja

  - Rok 2002

  Zaprezentowano metodę budowy modeli w postaci grafów wiązań dla układów za-wierających jednowymiarowe podukłady o parametrach rozłożonych. Wykorzystanodwa znane sposoby budowy przybliżonych modeli o parametrach skupionych dla układów o parametrach rozłożonych: dyskretyzację przestrzenną oraz analizę modalną (modalne grafy wiązań).

 • Applications of knowledge technologies to sound and vision engineering

  Publikacja

  - Rok 2006

  Specjalność Inżynieria Dźwięku i Obrazu jest ukierunkowana przede wszystkim na aplikacje praktyczne metod rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych i wizyjnych we współczesnej telekomunikacji i w multimediach. W związku z tym, specjalność ta wykorzystuje również wiedzę z obszaru akustyki, psychofizjologii percepcji a także estetyki muzycznej. W zastosowaniach multimedialnej technologii informatycznej w telekomunikacji, w...

 • Optimum control of the selected vibration forms in mechanical systems

  W artykule przedstawiono zagadnienie optymalnego sterowania wybranymi formami drgań układów mechanicznych. Dla zaprezentowania sposobu i procedury wyznaczania optymalnych nastaw regulatora i współczynników wagowych wskaźnika jakości posłużono się dwoma przykładami liczbowymi. W pierwszym z nich rozważano uproszczony układ mechaniczny składający się z dwóch sztywnych elementów skończonych połączonych za pomocą elementów sprężysto-tłumiących,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modification of the structural model of manipulator's carrying system for a use of modal control at energy performance index.

  Publikacja

  W pracy rozważa się drgania niestacjonarnego układu nośnego manipulatora IRb-6 modelowanego dyskretnie metodą sztywnych elementów skończonych. Z uwagi na gwałtowne ruchy (start, zatrzymanie) poszczególnych członów manipulatora, jest to problem o dużym znaczeniu praktycznym. Jednym ze sposobów nadzorowania tych drgań jest wykorzystanie sterowania modalnego przy energetycznym wskaźniku jakości. Uwzględnia on zmianę w czasie względem...

 • Badania eksperymentalne i numeryczne zachowania się zbiorników stalowych poddanych wstrząsom górniczym i sejsmicznym

  Publikacja

  - Rok 2023

  W niniejszej dysertacji opisano wyniki kompleksowych badań zachowania się zbiorników stalowych poddanych wstrząsom górniczym i umiarkowanym trzęsieniom ziemi. Badania prowadzono dla dwóch zbiorników rzeczywistych zlokalizowanych na terenie Polski. W pierwszym etapie badań przeprowadzono badania eksperymentalne na specjalnym stanowisku laboratoryjnym dla modeli doświadczalnych zbiorników. Badania prowadzono dla różnego poziomu wypełnienia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Experimental verification and comparison of mode shape-based damage detection methods

  Publikacja

  - Key Engineering Materials - Rok 2009

  W pracy przedstawiono wynik badań eksperymentalnych dotyczących oceny dokładności znanych z literatury metod detekcji uszkodzeń konstrukcji wykorzystujących zmiany jej parametrów modalnych. Pomiary wykonano wykorzystując skaner laserowy firmy Polytec. Omówiono sposoby poprawy jakości uzyskiwanych wyników, oraz zaproponowano własną metodę detekcji uszkodzeń wykorzystującą pomiar postaci i częstości drgań własnych konstrukcji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym