Wyniki wyszukiwania dla: PEKANIE OPÓŹNIONE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PEKANIE OPÓŹNIONE

Wyniki wyszukiwania dla: PEKANIE OPÓŹNIONE

 • Pękanie złączy w czasie spawania i eksploatacji.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Badano wpływ poziomu nasycenia wodorem złączy spawanych elektrodami otulonymi na naprężenia krytyczne podczas pękania opóźnionego złączy ze stali kadłubowej. Przedstawiono możliwość określenia współczynnika intensywności naprężeń na podstawie uzyskanych wyników próby skłonności do pękania opóźnionego w próbie implant. Wartość współczynnika intensywności naprężeń określono także dla implantów jednorodnych, wykonanych z materiału...

 • Spawanie dwufazowych stali odpornych na korozję.

  Publikacja
  • D. Fydrych

  - Rok 2003

  Przedstawiono niektóre aspekty spawalności dwufazowych stali odpornych na korozję. Opisano metody spawania stali dupleks. Szczególną uwagę zwrócono na trudności związane ze spawaniem stali dwufazowych: formowanie się wydzieleń związków międzymetalicznych oraz tworzenie się pęknięć krystalizacyjnych i opóźnionych.

 • Metody badań skłonności stali do pęknięć zimnych przy spawaniu

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono charakterystykę pęknięć zimnych oraz metody badania skłonności do ich powstawania, które podzielono na analityczne i eksperymentalne. Zaprezentowano również zakres stosowania metod analitycznych i porównanie metod eksperymentalnych.

 • Pękanie opóźnione w aspekcie mechaniki pękania

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych skłonności do pękania zimnego złączy spawanych ręcznie elektrodami otulonymi na okrętowej stali gat. AH36. Badania prowadzono dla złączy o zawartości wodoru dyfundującego w zakresie 0-15,5ml/100gFe. Naprężenia krytyczne z próby przeliczono na wartości współczynnika intensywności naprężeń i porównano je z wartościami określonymi doświadczalnie dla próbek cykindrycznych oraz z wartościami...