Wyniki wyszukiwania dla: PIASEK CZERPALNY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PIASEK CZERPALNY

Wyniki wyszukiwania dla: PIASEK CZERPALNY

  • Wały przeciwpowodziowe z odpadów

    Publikacja

    Ostatnie lata udowodniły szeroką przydatność kompozytów gruntowych na bazie tzw. mieszanek hybrydowych w geoinżynierii. Popioły z energetyki samodzielnie i w połączeniu z piaskami z rzecznego urobku czerpalnego stanowią materiał budowlany (grunt) skutecznie wykorzystywany w budowie nasypów dróg, np. doprowadzających do mostów.