Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE MIEJSCOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE MIEJSCOWE

Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE MIEJSCOWE

 • Programowanie rewitalizacji a planowanie miejscowe - o problemie koordynacji

  Publikacja

  Artykuł dotyczy znaczenia nowego narzędzia planistycznego jakim jest miejscowy plan rewitalziacji. W artykule przedstawiono podstawowe kwestie związane z jego wprowadzaniem w kontekście obecnej sytuacji prawnej

 • Przestrzeń publiczna w świetle prawa planistycznego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zasady kształtowania przestrzeni publicznej nie są w Polsce regulowane w bezpośredni sposób przepisami prawa planistycznego. Ustawa z roku 2005 wprowadza wiele zmian do przepisów, kóre nie zabezpieczają euroejskich standartów kształtowania przestrzeni miejskiej. Nie ma jednak zakazów stosowania istniejacych przepisów zgodnie z wiedzą fachową na temat wspólczesnej urabnistyki jakośc przestrzenna powstaje nie poprzez mechaniczne...

 • Planowanie przestrzenne interdyscyplinarana sztuka kompromisu

  Publikacja

  - Rok 2005

  Planowanie przestrzenne w zmienionych uwarunkowaniach polityczno-ekonomicznych wymaga nowego programu nauczania. Chodzi tu zaróno o studentów kierunków architekturyi urbanistyki, ale rownież studentów prawa. Tworzenie zapisów prawa miejscowego poprzez dokument miejscowego planu zagospdoarowania prestrzennego wymaga wspóldziałania wielu branż w tym prawników. Nie chodzi jednak wyłącznie o tworzenie prawa, ale głównie o interpretowania...