Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE PRZEKSZTAŁCEŃ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE PRZEKSZTAŁCEŃ

Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE PRZEKSZTAŁCEŃ

 • Komercjalizacja przestrzeni a nowe przestrzenie na styku budynku i miasta

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przestrzeń publiczna zawsze związana była z komercją, która tworzyła istotną część programów funkcjonalnych miasta. Jednak w wieku XIX, kiedy szklanymi konstrukcjami dachów zaczęto przykrywać handlowe atria i pasaże, wpływ inwestycji komercyjnych na proces przekształceń miejskich przestrzeni publicznych uwidocznił się szczególnie wyraźnie. Uwarunkowania rozwoju miast wynikające w dużej mierze z gospodarki wolnorynkowej powodują,...

 • Planowanie procesu rewitalizacji Kwartału Grodzisko w Gdańsku. Studium przypadku

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykul dotyczy zagadnienia procesu planowania rozwoju obszaru Kwartału Grodzisko w Gdańsku jako studium przypadku zdegradowanych obszarów o funkcjach i potencjale metropolitalnym. Opisano w nim cechy degradacji obszaru oraz obecny etap jego przekształceń.

 • Zastosowanie wskaźników krajobrazowych w kompleksowym procesie oceny możliwości przekształceń przestrzeni miejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Krajobraz i badania nad nim stanowią przedmiot zainteresowania wielu autorów z różnych dziedzin naukowych. Tym samym dotyczą szerokiego spektrum pojęciowego oraz metodologicznego. W zależności od indywidualnych preferencji w badaniach nad krajobrazem mamy dostęp do okazałego wachlarza narzędzi pozwalających na opisywanie różnego rodzaju typów, struktur krajobrazów i ich poszczególnych komponentów. Dotyczy to wskaźników geograficznych,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Młode Miasto Gdańsk Zespół Stoczni Cesarskiej Uwarunkowania urbanistyczne przekształceń

  Publikacja

  - Rok 2019

  Monografia stanowi podsumowanie prac studialnych i projektowych związanych z przygotowaniem programu przekształceń fragmentu obszaru Młodego Miasta w Gdańsku. Jej przedmiotem jest powszechnie znany i jednocześnie najbardziej interesujący pod względem historycznokulturowym fragment dzielnicy, a mianowicie – zespół tzw. Stoczni Cesarskiej. Nazwa ta wywodzi się z okresu przed I Wojną Światową, kiedy to ostatecznego kształtu nabrał...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Młode Miasto Gdańsk Przedpole historycznego zespołu stoczniowego Uwarunkowania urbanistyczne przekształceń

  Publikacja

  - Rok 2019

  Niniejsza monografia stanowi podsumowanie prac studialnych i projektowych związanych z przygotowaniem programu przekształceń obszaru Młodego Miasta w Gdańsku. Jej przedmiotem jest jeden z fragmentów dzielnicy, stanowiący obecnie przedmiot przygotowywanego projektu inwestycyjnego. Została ona pomyślana jako kontynuacja serii opracowań odnoszących się do poszczególnych części Młodego Miasta. Równocześnie stanowi ona uzupełnienie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym