Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE SIECI UMTS - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE SIECI UMTS

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: PLANOWANIE SIECI UMTS

 • Czynniki warunkujące planowanie rozmieszczenia stacji bazowych w systemie UMTS

  Publikacja

  - Rok 2003

  W referacie opisano metodologię planowania rozmieszczenia stacji bazowych w systemie UMTS. Przedstawiono wielopłaszczyznową analizę czynników, których wpływ należy uwzględnić w procesie planowania pokrycia radiowego w systemie UMTS.

 • Zasady projektowania sieci radiokomunikacyjnej UMTS-LTE

  Publikacja

  W referacie opisano zasady projektowania sieci radiokomunikacyjnej UMTS-LTE. Omówiono procedurę projektowania oraz podano metodologię określania rzeczywistych przepływności sygnałów dla różnych wariantów transmisyjnych. Opisano zagadnienie określania parametrów bilansu łącza radiowego oraz przedyskutowano wpływ szumu i interferencji na pracę interfejsu radiowego.

 • Wykorzystanie zasobów radiowych do planowania sieci UMTS

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zjawiska przenoszenia pojemności pomiędzy różnymi warstwami hierarchicznej struktury komórek w sieci UMTS. Wskazano własności systemu umozliwiające dynamiczne kształtowanie jego pojemności w różnych warunkach operacyjnych. Wykorzystanie opisanych mechanizmów może prowadzić do zwiększenia efektywności oraz racjonalizacji wykorzystania zasobów radiowych oraz zwiększenia dostępnej pojemności.

 • Wpływ generacji ''rozproszonej'' na planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono rozwój technologii generacji ''rozproszonej'': ich komercjalizację i pozatechnologiczne przyczyny upowszechniania.Omówiono metody planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej działające na zaagregowanych zbiorach danych i ewolucja metod planowania rozwoju sieci w kierunku metod sprzęgniętych z bazami danych przedsiębiorstwa energetycznego

 • System ekspertowy do planowania sieci komórkowej systemu UMTS.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono system ekspertowy przeznaczony do wieloaspektowego planowania sieci komórkowej systemu UMTS z interfejsem radiowym WCDMA/FDD. Scharakteryzowano algorytm pracy oraz przytoczono przykłady zastosowań omawianego systemu.

 • Bezpieczeństwo sieci szkieletowej All-IP w systemie komórkowym UMTS

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy przedstawiono podstawowe mechanizmy zabezpieczeń funkcjonujące w sieci szkieletowej systemu UMTS, ze szczególnym uwzględnieniem protokołu IPsec. Badania i analizy zostały przeprowadzone w głównej mierze w oparciu o dokumenty standaryzacyjne systemu UMTS oraz zalecenia RFC organizacji IETF. Niniejsza praca powstała głównie z myślą o operatorach telefonii komórkowej trzeciej generacji. Aspiracją autora, towarzyszącą powstaniu...

 • Projektowanie sieci komórkowej z wykorzystaniem zasobów radiowych systemu UMTS

  Publikacja

  - Rok 2010

  Celem pracy było więc opracowanie metod analitycznych i przeprowadzenie ich badań, aby zapewnić racjonalne projektowanie sieci komórkowej systemu UMTS, pozwalające na lepsze wykorzystanie zasobów radiowych, poprzez wprowadzenie mechanizmów przenoszenia pojemności i uzyskanie zwiększenia stopnia dostępności do usług. Badania symulacyjne, ukazujące uwarunkowania i sposoby przenoszenia pojemności oraz uzyskiwane wyniki, zostały zilustrowane...

 • Badanie algorytmów sterowania dostępem do sieci umts dla usług z priorytetami

  W referacie krótko scharakteryzowano stosowane algorytmy sterowania dostępem do zasobów sieci UMTS oraz zaproponowano nowe, dodatkowe algorytmy zwiększające efektywność wykorzystania zasobów. Przedstawionowyniki badań symulacyjnych pozwalające ocenić przydatność zaproponowanych algorytmów dla realizacji usług z priorytetami.

 • Nowe algorytmy sterowania dostępem do sieci UMTS dla usług z priorytetami

  W referacie scharakteryzowano stosowane algorytmy sterowania dostępem do zasobów radiowych sieci UMTS. Zaproponowano nowe algorytmy zwiększające efektywność ich wykorzystania, z uwzględnieniem realizacji usług z priorytetami. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych pozwalające ocenić przydatność zaproponowanych algorytmów.

 • Zastosowanie metody wyznaczania zakresu wymienności pojemności i zasięgu do planowania sieci UMTS

  Publikacja

  W referacie przedstawiono oryginalną metodę szacowania zakresu wymienności pojemności i zasięgu interfejsu radiowego WCDMA/FDD z wykorzystaniem uniwersalnych charakterystyk obciążeniowych oraz unormowanych krzywych zasięgu. Wskazano zastosowanie praktyczne podanych metod do planowania sieci komórkowej UMTS oraz sposoby ich wykorzystania w trakcie eksploatacji tego systemu.

 • Kształtowanie pojemności interfejsu radiowego WCDMA/FDD w sieci UMTS o strukturze hierarchicznej

  W referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych mechanizmu przenoszenia pojemności pomiędzy komórkami w różnych warstwach hierarchicznej struktury komórek w sieci UMTS. Sieć komórkowa została zaplanowana na cyfrowej mapie miasta Gdańska

 • Kształtowanie pojemności interfejsu radiowego WCDMA/FDD w sieci UMTS o strukturze hierarchicznej

  W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych mechanizmu przenoszenia pojemności pomiędzy komórkami w różnych warstwach hierarchicznej struktury komórek w sieci UMTS. Opisywana metoda zarządzania obciążeniem może być przydatna do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów radiowych. Sieć komórkowa została zaimplementowana na cyfrowej mapie Gdańska.

 • Simulation Results of Dynamic Capacity Reallocation in Hierarchical Cell Structure of UMTS Network

  In the paper simulation results of dynamic capacity reallocation between different layers of hierarchical cell structure of UMTS network has been described. This approach for load management seems to be useful for improving the resource utilization perfmorance.

 • Metoda kształtowania charakterystyk pojemnościowych interfejsu WCDMA/FDD w hierarchicznej strukturze komórkowej sieci UMTS

  W referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych mechanizmów przenoszenia pojemności pomiędzy komórkami w różnych warstwach hierarchicznej struktury komórek w sieci UMTS. Zaproponowano metodę kształtowania charakterystyk pojemnościowych interfejsu WCDMA/FDD w różnych warunkach operacyjnych.

 • Planowanie rozwoju sieci dystrybucji energii elektrycznej na obszarach miejskich = Planning of development of the urban electricity distribution network

  Publikacja

  - Rok 2007

  Referat przedstawia opis rozwiązania problemu planowania rozwoju sieci dystrybucji energii elektrycznej na obszarach miejskich. Rozwiązanie uzyskuje się w drodze zaprogramowania rozwoju z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Uwzględniane są dane o zawodności istniejącej infrastruktury i jej ograniczenia przesyłowe. Podjęto również próbę odwzorowania możliwych do wyboru tras prowadzenia linii kablowych. Funkcja zdatności rozwiązania...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Ryszard Katulski prof. dr hab. inż.

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • On efficiency of layer 2 of the radio interface protocol stack in UMTS

  Publikacja
  • P. Matusz

  - Rok 2006

  Celem pracy jest szczegółowa analiza funkcjonowania warstwy łącza danych w podsystemie dostępu radiowego UTRAN systemu UMTS i na tej podstawie przedstawienie szeregu zmian i usprawnień oraz wskazówek odnośnie konfiguracji protokołów, jakie należy w tej warstwie zastosować aby zmaksymalizować jej wydajność głównie pod kątem oferowanej przepływności, wprowadzanych opóźnień oraz wsparcia priorytetów przesyłanego ruchu. Teza pracy...

 • A picocellular UMTS/TDD overlay on GSM system for indoor environment

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono nakładkę CDMA na system GSM. Nakładka użytkuje system UMTS w trybie TDD i jest przeznaczona do funkcjonowania wewnątrz budynków w obszarze makrokomórki systemu GSM. Wyniki badań przedstawione w pracy ukazują znaczny wzrost efektywności wykorzystania tego samego pasma przez oba systemy i uzyskanie znacznej pojemności dla nakładki bez degradacji pracy systemu GSM

 • Evaluation of IEEE 802.21 Handover between IEEE 802.11 and UMTS Networks

  Publikacja

  The paper presents IEEE 802.21 - the ongoing standard for network handovers - illustrating its functional features, and considering and simulating a set of scenarios of mobile stations moving between IEEE 802.11 and UMTS networks. In order to evaluate the performance of IEEE 802.21 hanover packet loses and switching delays caused by hanover procedures are investigated. The authors discuss example results of simulation experiments...

 • Procesy innowacyjne/Planowanie produktu

  Kursy Online

  Procesy innowacyjne/Planowanie produktu (wykład) Prowadzący: dr hab. inż. Anna Lis Dane do kontaktu: Anna.Lis@zie.pg.gda.pl Dzień dobry Państwu, W związku z zaistniałą sytuacją, utworzyłam dla Państwa kurs Procesy innowacyjne/Planowanie produktu, co pozwoli nam na prowadzenie zajęć w wersji on-line. Pierwszy wykład w tej formie odbędzie się w planowanym czasie, czyli 14 marca. Nie będę sprawdzała obecności, ale zachęcam Państwa...

 • On UMTS security.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule zaprezentowano przegląd hipotetycznych ataków na sieci i systemy telekomunikacji ruchomej, w tym systemy UMTS. Uwzględniono: podsłuch, nieautoryzowany dostęp, celowe zakłócanie oraz ataki typu DoS. Zaprezentowano mechanizmy podnoszące bezpieczeństwo pracy UMTS, w szczególności wprowadzające identyfikację i ''rozwinięte'' uwierzytelnianie a także kompleksową autoryzację dostępu.

 • Performance of data transmission in UMTS with turbo code about decreased number of states

  In the paper a structure of turbo encoder and decoder about decreased number of states has been described. The simulation results of transmission performance based on turbo coding without the reduction of the number of iterations for the uplink and downlink of WCDMA/FDD interface have been presented. The SOVA algorithm for turbo decoding has been used. The investigations have been carried out for Outdoor to Indoor & Pedestrian...

 • Zarządzanie i planowanie marketingowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Podręcznik do przedmiotu zarządzanie i planowanie marketingowe, w ktorym są wymienione i omówione etapy tworzenia planu marketingowego oraz poszczególne zagadnienia opracowane od strony teoretycznej, wzbogacone o przykłady praktyczne.NR DOKUM. MCK 73140

 • Sub-regional service centres in reality and regional planning in Poland = Podregionalne osrodki obsługi w sferze realnej i planowaniu regionalnym w Polsce

  Sub-regional centres are defined as towns where the services of the sub-regional level are concentrated. In Poland these are such services that can be located in several towns in a voivodeship (region), but not in every capital of a poviat (county). The transformation of civilization has influenced changes in Christaller’s model of settlement network, but re-gularities are still valid. Models derived from Christaller's Central...

 • Ocena skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedmiotem analizy było dyskusyjne kryterium oceny skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej określone przez eksploatatora. Analizę oparto na wynikach badań terenowych po czyszczeniu 9,5 km sieci wodociągowej o średnicy od 80 do 160 mm. Empiryczną podstawę dalszych rozważań stanowił zbiór wartości umownego zastępczego współczynnika chropowatości rurociągów k10. Uzyskane rezultaty wykazały, że lokalne warunki reakizacji pomiarów...

 • Analysis of profitability of inter-system handovers between IEEE 802.11band UMTS

  Publikacja

  - Rok 2003

  Celem pracy jest analiza opłacalności przełączenia pomiędzy sieciami IEEE 802.11b i UMTS w przypadku używania Mobile IPv4. Analiza została przeprowadzona między innymi w zależności od przepustowości kanału dostępnego w sieci UMTS, jakości połączenia radiowego, ilości użytkowników w sieci 802.11b, rodzaju generowanego ruchu oraz wymagań jakościowych (QoS) tego ruchu. Szczegółowe symulacje zostały przeprowadzone przy użyciu NS2 oraz...

 • On UMTS HSDPA Performance

  Publikacja

  - Rok 2005

  Mechanizm szybkiej transmisji danych do uzytkownika, HSDPA, zostal wprowadzony w wersji 5 systemu UMTS. Poza nowymi rozwiazaniami w warstwie fizycznej wprowadzono szereg zmian w protokole dostepu do lacza oraz dodano nowa podwarstwe MAC-hs. Celem tego artykulu jest przeanalizowanie mechanizmow odpowiedzialnych za transmisje danych w MAC-hs, przedstawienie wybranych problemow zwiazanych z ta warstwa oraz zaproponowanie mozliwych...

 • Dynamiczne kształtowanie pojemności w systemie UMTS

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zjawiska przenoszenia pojemności pomiędzy komórkami w tej samej warstwie oraz pomiędzy różnymi warstwami hierarchicznej struktury komórek w sieci UMTS. Wskazano własności systemu umożliwiające dynamiczne kształtowanie jego pojemności w różnych warunkach operacyjnych. Wykorzystanie opisanych mechanizmów może prowadzić do zwiększenia efektywności oraz racjonalizacji wykorzystania zasobów...

 • Planowanie zrównoważonego transportu miast bałtyckich

  W artykule omówiono doświadczenia autora w zakresie nowego podejścia do rozwoju transportu jakim są Plany Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUTP). Narzędzia SUTP zostały utworzone na bazie doświadczeń projektu BUSTRIP (Wprowadzenie i Planowanie Zrównoważonego Transportu Miast Bałtyckich) wspierającego 12 północnoeuropejskich miast, które jako pierwsze podjęły się przygotowania do realizacji SUTP.

 • Flow Control Algorithm for UMTS HSDPA

  Publikacja

  - Rok 2005

  HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) jest istotnym etapem ewolucji systemu UMTS. Pozwala na transmisję do użytkownika z prędkością dochodzącą do 14.4 Mbit/s; aby to umożliwić, wprowadzono w wersji 5 UMTS szereg nowych mechanizmów w warstwie fizycznej oraz MAC. W tej pracy przedstawiono szczegółową analizę jednego z nowych mechanizmów - algorytmu kontroli natężenia ruchu między MAC-hs i MAC-d. Zaproponowano nowy, efektywny...

 • Realizacja usług przesyłania danych w hierarchicznej strukturze komókowej systemu UMTS

  Publikacja

  W referacie przedstawiono metodę realizacji usług przesyłania danych w hierarchicznej strukturze sieci komórkowej systemu UMTS z interfejsem radiowym WCDMA/FDD w łączu w dół. Zaproponowano wskaźnik jakościowy określający alokację stacji ruchomej, zgłaszającej żądanie realizacji określonej usługi, do stacji bazowej mikrokomórki lub makrokomórki. Omówiona metoda umożliwia racjonalizację wykorzystania dostępnych zasobów radiowych...

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • Przenoszenie pojemności a miękkie przełączanie połączeń pomiędzy komórkami w systemie UMTS

  W artykule porównano wpływ przenoszenia pojemności pomiędzy komórkami hierarchicznej struktury komórkowej oraz miękkiego przełączania połączeń na obciążenie interfejsu radiowego WCDMA/FDD sieci UMTS Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych obrazujące możliwości współdziałania obu tych mechanizmów podczas rzeczywistej pracy sieci. Symulowana sieć komórkowa została zaplanowana na cyfrowej mapie miasta Gdańska.

 • Estymacja odpowiedzi impulsowej kanału w systemie UMTS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie omówiono zagadnienie estymacji odpowiedzi impulsowej kanału w technice DS-CDMA oraz metody jej implementacji w odbiorniku RAKE. Przedstawiono warunki systemowe zdefiniowane w specyfikacjach systemu UMTS umożliwiające wiarygodną estymację odpowiedzi impulsowej kanału. Na podstawie badań symulacyjnych porównano jakość różnych algorytmów estymacji odpowiedzi impulsowej dla systemu UMTS.

 • Planowanie napraw w warunkach ryzyka i niepewności

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono metodykę planowania napraw i remontów nawierzchni kolejowej w warunkach ryzyka, niepewności i zakłóceń. Opracowana metoda umożliwia planowanie budowy w sposób niedeterministyczny. Zasadniczym elementem jest algorytm prognozowania czasu budowy poprzez wykorzystanie własności zmiennej losowej.

 • Simplified algorithm for location service for the UMTS

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono uproszczony algorytm lokalizowania terminala ruchomego w systemie UMTS. Algorytm ten umożliwia wyznaczanie pozycji geograficznej terminala ruchomego bez znajomości różnic czasowych w synchronizacji stacji bazowych RTD (Relative Time Differences). Opisany został model symulacyjny oraz przedstawiono wyniki efektywności lokalizowania terminala ruchomego w środowisku tzw. złym miejskim. otrzymane rezultaty dowodzą, że...

 • Planowanie przestrzenne interdyscyplinarana sztuka kompromisu

  Publikacja

  - Rok 2005

  Planowanie przestrzenne w zmienionych uwarunkowaniach polityczno-ekonomicznych wymaga nowego programu nauczania. Chodzi tu zaróno o studentów kierunków architekturyi urbanistyki, ale rownież studentów prawa. Tworzenie zapisów prawa miejscowego poprzez dokument miejscowego planu zagospdoarowania prestrzennego wymaga wspóldziałania wielu branż w tym prawników. Nie chodzi jednak wyłącznie o tworzenie prawa, ale głównie o interpretowania...

 • Optymalizacja pojemności systemu UMTS dla hierarchicznej struktury komórkowej

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono metodę optymalizacji pojemności interfejsu radiowego WCDMA/FDD w systemie UMTS z hierarchiczną strukturą komórek. Wprowadzono wskaźnik jakosciowy określający zysk lub stratę pojemności w przypadku alokacji stacji ruchomej do makrokomórki bądź mikrokomórki. Omówiona metoda umożliwia racjonalizację wykorzystania zasobów radiowych systemu UMTS.

 • On performance of MAC-c/sh in UMTS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przeanalizowano efektywność działania warstwy MAC-c/sh w warstwie drugiej stosu protokołów radiowych systemu UMTS. Omówiono wpływ parametrów stosu oraz rodzaju używanych algorytmów na działanie MAC-c/sh.Zaproponowano efektywny algorytm zarządzania kolejkami priorytetowymi, oparty na dyscyplinie kolejkowej WRR, przy multipleksowaniu ruchu na kanale transportowym FACH. Przedstawiono również nowy algorytm sterowania natężeniem ruchu...

 • Efektywność mechanizmu HARQ w systemie UMTS

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono analizę różnych metod mechanizmu HARQ określonego dla szybkiego dostępu pakietowego HSDPA systemu UMTS. Przedstawiono charakterystykę oraz zawarto opis implementacji mechanizmu HARQ w HSDPA. Analizę porównawczą różnych metod mechanizmu HARQ przeprowadzono na podstawie wyników symulacji modelu zrealizowanego zgodnie ze specyfikacją techniczną standardu.

 • Wykorzystanie mechanizmu HARQ w systemie UMTS

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono charakterystykę mechanizmu HARQ, stanowiącego jedną z kluczowych funkcjonalności szybkiego dostępu pakietowego HSDPA w systemie komórkowym trzeciej generacji. Przedstawiono ogólną klasyfikację rodzajów mechanizmu HARQ oraz opisano szczegóły implementacyjne dla systemu UMTS. Przeprowadzono także analizę porównawczą różnych rodzajów mechanizmu HARQ przy zastosowaniu modelu systemu zrealizowanego zgodnie ze...

 • Planowanie eksperymentu

  W pracy przedstawiono schemat postępowania przy planowaniu eksperymentu naukowego

 • Nowy mechanizm dynamicznego sterowania mocą w systemie UMTS.

  Publikacja
  • R. Niski

  - Rok 2004

  W referacie zaprezentowano nowy mechanizm dynamicznego sterowania mocą, pracujący z częstotliwością 3000 rozk/sek, możliwy do zastosowania w interfejsie radiowym WCDMA/FDD systemu UMTS. Na podstawie badań, przeprowadzonych w oparciu o własne oprogramowanie symulujące pracę systemu i kanał, dokonano porównana nowego mechanizmu z mechanizmem zaproponowany w specyfikacji systemu UMTS, pracującym z częstotliwością 1500 rozk/sek. Ponadto...

 • Interferencje wspólnokanałowe w łączu w górę w systemie UMTS

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki analizy oraz badań symulacyjnych zmienności mocy interferencji wspólnokanałowych w łączu w górę w systemie UMTS. Omówiono modele matematyczne do analitycznych metod szacowania mocy interferencji. Przedstawiono program symulacyjny do badania wpływu interferencji na parametry funkcjonalne systemu UMTS.

 • HSDPA - szybka transmisja danych w systemie UMTS

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono architekture nowej metody dostepu pakietowego HSDPA w systemie UMTS wraz z jej analiza funkcjonalna. Scharakteryzowano mechanizmy warstwy fizycznej realizujace adaptacje parametrów transmisji do stanu łacza radiokomunikacyjnego poprzezwybór odpowiedniej wartosciowosci modulacji (AMC), szybki protokół retransmisyjny (HARQ) oraz zaplanowanie ruchu pakietowego.

 • Badanie jakości kodu Reeda-Mullera dla potrzeb systemu UMTS.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono podstawy teoretyczne kodu Reeda-Mullera dla potrzeb systemu UMTS, ktory jest liniowym kodem blokowym. Kod ten wykorzystywany jest do zabezpieczenia transmisji wskażnika TFCI w kanale sterującym DPCCH systemu UMTS. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych transmisjidla łącza w górę w wybranych środowiskach propagacyjnych dla wybranych prędkości porusznia się stacji ruchomej.

 • Techniki transmisji informacji w systemie komórkowym UMTS.

  W pracy przedstawiono potencjalne możliwości realizacji różnych rodzajów usług telekomunikacyjnych o odmiennych wymaganiach jakościowych w systemie UMTS. W pracy są też analizowane zagadnienia pojemności systemu dla usług rozmów, różnych środowisk propagacyjnych i szybkości poruszania się terminali ruchomych. Rozważania zostały zilustrowane wynikami badań jakości transmisji i pojemności systemu.

 • Seamless roaming between UMTS and IEEE 802.11 networks.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule opisano metody przełączania pomiędzy systemami UMTS i sieciami standardu IEEE 802.11 - wykorzystującymi protokół MIP. Zaproponowano parametry i ........związane z przełączeniami połączeń, pozwalające na zwiększenie efektywności pracy systemów końcowych, uzyskujących dostęp do Intrnetu za pomocą wspomnianych wyżej systemów. Propozycje zostały zweryfikowane metodami symulacyjnymi, z wykorzystaniem symulatora NS-2.