Wyniki wyszukiwania dla: PODTORZE KOLEJOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PODTORZE KOLEJOWE

Wyniki wyszukiwania dla: PODTORZE KOLEJOWE

 • Ulepszanie podłoża gruntowego i podtorza z użyciem środków strzałowych

  Publikacja

  Szybka i skuteczna metoda wzmacniania podłoża gruntowego i podtorza z wykorzystaniem środków strzałowych (zastrzeżona nazwa handlowa: metoda mikrowybuchów) pozwala projektować i budować drogi kolejowe na gruntach o obniżonej nośności (np. tereny podmokłe, bagna, odpady przemysłowe, komunalne, zdegradowane nasypy antropogeniczne). Jest przydatna i godna polecenia przy budowie nowych linii kolejowych, modernizacji istniejących oraz...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stabilizacja podtorza z wykorzystaniem georusztów heksagonalnych

  Publikacja

  - Inżynier Budownictwa - Rok 2021

  Georuszty wielokierunkowe ograniczją przemieszczenia kruszywa, redukują deformacje podsypki tłuczniowej, wydłużają okres pomiędzy zabiegami utrzymaniowymi

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania

  Publikacja

  - Rok 2010

  Uboczne produkty spalania powstają na skutek spalania w piecach bezresztowych różnych rodzajów węgla. Popioły odprowadzane spod elektrofiltrów w postaci suchego pyłu posiadają właściwości wiążące i mogą być stosowane jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw. Każdorazowo przed przystąpieniem do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym należy sporządzić receptę laboratoryjną. Najważniejszym parametrem dla wykonanego...

 • Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania

  Publikacja

  Uboczne produkty spalania powstają na skutek spalania w piecach bezresztowych różnych rodzajów węgla. Popioły odprowadzane spod elektrofiltrów w postaci suchego pyłu posiadają właściwości wiążące i mogą być stosowane jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw. Każdorazowo przed przystąpieniem do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym należy sporządzić receptę laboratoryjną. Najważniejszym parametrem dla wykonanego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu