Wyniki wyszukiwania dla: POJAZD - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: POJAZD

Wyniki wyszukiwania dla: POJAZD

 • Symulacja hałasu emitowanego przez przejeżdżający pojazd

  Przedstawiono program komputerowy Vehicle Noise Simulation umożliwiający przeprowadzenie symulacji hałasu przejeżdżającego pojazdu w oparciu o charakterystyki kierunkowe dźwięku emitowanego przez poszczególne źródła hałasu w pojeździe takie jak: opony, silnik, układ wydechowy.

 • Dwukołowy pojazd balansujący – budowa i sterowanie

  Pojazdy elektryczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem, jako nowa forma transportu. W artykule opisano kontynuację prac nad dwukołowym pojazdem balansującym, jako alternatywę dla rowerów elektrycznych. Jego cechy charakterystyczne to umiejscowienie napędów oraz sposób poruszania. Okazuje się, że jest to również złożony obiekt sterowania, dla którego zaprojektowano dwa układy regulacji: klasyczny z regulatorem PID i hierarchiczny...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Kierowca a hałas generowany przez poruszający się pojazd

  Publikacja

  Omówiono wpływ zachowań kierowcy na hałas generowany przez pojazd w ruchu drogowym. Można tu wyróżnić styl jazdy kierowcy oraz jego dbałość o pojazd. Przedstawiono przyrost poziomu hałasu w aspekcie gwałtownego hamowania, dynamicznego przyspieszania oraz szybkiej jazdy. Przeanalizowano także wpływ na hałas takich parametrów jak: ciśnienie w ogumieniu i obciążenie pionowe koła, zbieżnośc kół jezdnychsamochodu oraz zuzycie ogumienia.

 • Szybki pojazd wodny napedzany siłą mięśni ludzkich

  Publikacja

  Na tle tak mocno technologicznego świata wciąż odżywają idee urządzeń czerpiących energię ze źródeł naturalnych: a to samoloty napędzane energią słoneczną, a to pojazdy kołowe napędzane siłą wiatru. Jednym z takich wyzwań jest konstrukcja szybkiego pojazdu wodnego napędzanego siłą mięśni załogi i udział w regatach takich pojazdów - International Waterbike Regatta (IWR) zwanych potocznie Waterbike.

 • Długodystansowy pojazd wodny napędzany energią słoneczną ''Solar-Energa''

  Publikacja

  Koło Studentów Techniki Okrętowej Politechniki Gdańskiej KORAB prowadzi prace nad jednostką pływającą napędzaną energią słoneczną. Pojazd ten ma spełnić wymogi regulaminowe i wystartować w regatach ''Frisian Nuon Solar Challenge 2006''. Regaty te składają się z sześciu etapów o łącznej długości 210km. Trasa wyścigu prowadzi w większości kanałami. Jedyną energią przeznaczoną do napędu jednostki podczas trwania wszystkich etapów...

 • Badania systemów powstrzymujących pojazd przed wypadnięciem z drogi - cz. II

  W artykule zaprezentowana została tematyka systemów powstrzymujących pojazd przed wypadnięciem z drogi. Podczas codziennego użytkowania dróg występuje szereg zagrożeń, które wpływają na bezpieczeństwo. Badanie, identyfikacja i klasyfikacja zagrożeń stanowią istotny element utrzymania dróg. Artykuł stanowi drugą część podjętej problematyki. Pierwsza została opublikowana w magazynie Mosty nr 3-4/19 str. 66-68.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Badania systemów powstrzymujących pojazd przed wypadnięciem z drogi - cz. I

  Transportation systems are designed and used so as to effectively and safely relocate people, goods and services. Despite this there are numerous hazards that disrupt or damage these systems. Risks such as extreme weather conditions, terrorist threats, landsliders or earthquakes are difficult to predict, manage and mitigate. One of the hazards for transportation systems are accidents, and their impact on the transport functioning...

  Pełny tekst w portalu

 • Modernizacja eksperymentalnego pojazdu hybrydowego PH-MAK. Pojazd a Środowisko. Jedlnia-Letnisko, 12-13 czerwca 2003 r.

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono opis eksperymentalnego pojazdu z szeregowym napędem hybrydowym, który został zbudowany w Politechnice Gdańskiej w celu prowadzenia badań różnych sposobów sterowania. Krótko opisano możliwe do zastosowania strategie sterowania. Podano przykład wyników badań sterowania hybrydowym układem napędowym. Uzasadniono konieczność modernizacji pojazdu, opisano jej zakres i scharakteryzowano nowy silnik spalinowy oraz dodatkowy...

 • The analysis of hydrodynamic forces and shape of towrope for an underwater vehicle

  Opisano metodę obliczania sił hydrodynamicznych oraz kształtu liny holującej pojazd podwodny pod wpływem sił indukowanych przez opływ wody wokół liny i pojazdu. Siły indukowane na linie obliczane są za pomocą równania Morison'a, natomiast siły i momenty na kadłubie pojazdu za pomocą współczynników sił hydrodynamicznych, zależnych od kątów natarcia i prękości holowania pojazdu. Przykłady obliczeń dla pojazdu podwodnego zostały wykonane...

 • Koncepcja rozproszonego systemu zabezpieczającego pojazd samochodowy, opartego na dedykowanych magistralach cyfrowych.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono budowę i ograniczenia konwencjonalnych samochodowych systemów zabezpieczających (SSZ) przed włamaniem i kradzieżą. Systemom obecnym na rynku przeciwstawiono nową koncepcję rozproszonego systemu zabezpieczającego zbudowanego z modułów połączonych magistralą LIN, dedykowaną do zastosowań w systemach elektroniki samochodowej. Przedstawiono zalety nowego rozwiązania oraz prototyp systemu, zrealizowany w Katedrze...

 • Driver influence on tyre/road noise generated by vehicle in road traffic.Wpływ kierowcy na hałas generowany przez pojazd w ruchu drogowym.

  Publikacja

  W pracy omówiono wkływ stylu jazdy kierowcy oraz stanu technicznego wybranych zespołów pojazdu na jego hałas generowany w ruchu drogowym. Wpływ został przeanalizowany w aspekcie takich parametrów, jak: prędkość jazdy, obciążenie kół siłami wzdłużnumi i poprzecznymi, ciśnienie w ogumieniu, obciążenie pionowe kół, zbieżność i inne.

 • Pojazd elektryczny

  Aparatura Badawcza

  Samochód osobowy o napędzie elektrycznym

 • Koncepcja metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych w Stacjach Kontroli Pojazdow

  Publikacja
  • A. Malinowski

  - 2011

  W opracowaniu przedstawiono procedurę badania technicznego pojazdu zabytkowego w Stacji Kontroli Pojazdów w oparciu o istniejące przepisy prawne. Brak dopasowania wymogów aktów prawnych do dopuszczenia pojazdów zabytkowych w świetle ochrony środowiska i bezpieczeństwa w ruchu drogowym daje podstawy do stworzenia nowych norm i procedur. Przedstawiono koncepcję metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych przy wykorzystaniu istniejących...

 • Pojazdy zabytkowe a współczesne – pomiary w stacji kontroli pojazdów

  Przeprowadzone zostały badania układu hamulcowego oraz skuteczności tłumienia zawieszenia ponad 50 pojazdów. Celem pracy było porównanie działania wyżej wymienionych układów w samochodach z różnych lat produkcji oraz zweryfikowanie ich z warunkami technicznymi obowiązującymi podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu w stacji kontroli pojazdów przez diagnostę samochodowego. Układ hamulcowy został zbadany 3 metodami: na...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Pojazdy Szynowe

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 0138-0370

 • Pojazd mechaniczny

 • Bezpieczeństwo pojazdów samochodowych

  Kursy Online

  Wydział Mechaniczny    Kurs: Specjalność: Pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 6), Semestr: 2019/2020 - letni, Student prezentuje bezpieczeństwo czynne i bierne pojazdu. Określa zasady konstruowania bezpiecznych pojazdów. Opisuje nadwozia, podwozia, układy hamulcowe, oświetlenie, opony, pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, układy gaśnicze....

 • System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce.

  Publikacja

  - 2004

  W referacie opisano założenia budowy systemu monitoringu ruchu obejmującego głównie zachowania kierujących w zakresie wyboru prędkości jazdy oraz stosowania pasów bezpieczeństwa ruchu przez kierujących i pasażerów pojazdów. POza ogólnymi założeniami podano uwarunkowania wyboru sprzętu pomiarowego oraz organizacji przetwarzania danych. Opisany system został wdrożony i wykonywane są cykliczne badania ruchu. Wybrane wyniki tych badań...

 • Metodyka nadawania cech stealth małym bezzałogowym pojazdom wodnym

  Publikacja

  W artykule przedstawiono główne problemy związane z opracowaniem koncepcji nowej generacji szybkich bezzałogowych obiektów wodnych poruszających się na granicy wody i powietrza w różnych warunkach operacyjnych, w tym stanów załadowania. Przedstawiono problemy związane z modelowaniem ruchu tych obiektów oraz oceną ich zachowania się w różnych fazach ruchu. W artykule opisano koncepcję wybranego obiektu, w tym jego kształt i podział...

 • Wpływ odbiorników energii elektrycznej pojazduna parametry silnika spalinowego

  W artykule przedstawiono model systemu energetycznego pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym w postaci grafów wiązań (GW). W modelu tym uwzględniono szczególnie część elektryczną systemu składającą się z generatora, akumulatora elektrochemicznego i odbiorników energii elektrycznej. Podano zależności na podstawowe parametry systemu energetycznego w konwencji GW. W oparciu o przedstawioną w pracy [11] wielowymiarową charakterystykę...

 • Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych

  Publikacja

  - Logistyka - 2015

  W artykule został podjęty temat nowoczesnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych. Opisane zostały: moduł prędkości zbliżania (CVM), system ostrzegania o poprzecznym ruchu pojazdów (CTA), system informacji o polu martwym (BLIS), lewy boczny oraz prawy boczny moduł wykrywania obiektów (SODL/ SPDR), system ostrzegania kierowcy (DAS) oraz asystent pasa ruchu (LKA).

 • Hierarchiczny system sterowania dwukołowym balansującym pojazdem mobilnym

  Pojazdy mobilne są projektowane i rozwijane od kilkunastu lat. W artykule opisano dwukołowy balansujący pojazd mobilny. Zastosowane rozwiązania mechaniczne i elektroniczne są jego cechami charakterystycznymi. Ponadto sposób kierowania pojazdem jest nietypowy i polega na pochylaniu się w danym kierunku, a zmiany kierunku jazdy dokonuje się za pomocą drążka kierowniczego. W celu opracowania algorytmów sterowania koniecznym okazało...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Pojazdy elektryczne - część II

  Publikacja

  - 2012

  W drugim tomie książki Pojazdy elektryczne omówiono szczegółowo problematykę hamowania elektrycznych pojazdów szynowych oraz zaprezentowano typy i cechy poszczególnych rodzajów odbieraków prądu.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Pojazdy elektryczne. CZ. I.

  Publikacja

  - 2010

  Pojazdy elektryczne znajdują coraz szersze zastosowanie w szeroko rozumianym transporcie. Począwszy od transportu szynowego, w znacznej części zdominowanego już przez tego typu pojazdy, aż do samochodów, skuterów, rowerów, gdzie również napęd elektryczny jest wykorzystywany coraz powszechniej. Niniejsza książka ma na celu zapoznanie czytelnika z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi pojazdów elektrycznych, obszarami ich wykorzystania,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane aspekty modelowania uderzenia pojazdem dźwigara wiaduktu

  Publikacja

  W pracy przedstawiono różne zagadnienia związane z uderzeniem pojazdu w dźwigar wiaduktu. Omówiono wybór modelu obliczeniowego, na podstawie porównania wyników dla modelu dźwigara zespolonego, modelu dźwigara stalowego oraz modelu wiaduktu. Następnie opisano model dźwigara zespolonego zastosowany w analizie MES oraz metodę wyznaczania współczynników tłumienia Rayleigha. Symulację numeryczną uderzenia dźwigara wiaduktu przez koparkę...

 • Pojazd do niszczenia min morskich

  Przedmiotem wynalazku jest pojazd do niszczenia min morskich, przeznaczony głównie do pracy w trudnych warunkach morskich. Znane dotychczas rozwiązanie jest nieskuteczne, ponieważ w trudnych warunkach atmosferycznych lub topograficznych pojawiają się problemy z utrzymaniem położenia względem obiektu niszczonego. Dodatkowo, pojazd ulega zniszczeniu razem z urządzeniem niszczącym, niemożliwe jest jego powtórne wykorzystanie. Istotą...

 • Pojazdy przeciążone na polskich drogach

  Publikacja

  W artykule opisano problem występowania pojazdów przeciążonych na polskich drogach. Zaprezentowano polskie i europejskie przepisy dotyczące dopuszczalnej masy i obciążenia pojazdów. Przedstawiono wyniki analiz udziału pojazdów przeciążonych w ruchu, wykonanych na podstawie danych z 5 stacji ważenia pojazdów w ruchu, zlokalizowanych na polskich drogach. Artykuł zakończono praktycznymi wnioskami

 • Perspektywy zastosowania hybrydowych układów napędowych w pojazdach wojskowych.

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono budowę, działanie oraz zalety i wady różnych rodzajów hybrydowych układów napędowych pojazdów. Opisano programy rozwojowe wojskowych pojazdów hybrydowych prowadzone obecnie w Stanach Zjednoczonych: RST- V Shadow, COMBATT, ''hybrydyzację'' układów napędowych samochodu Humvee, transportera M113 i bojowego wozu piechoty M2 Bradley oraz programy perspektywiczne -FCS,CHPS, UGV. Krótko zaprezentowano prace dotyczące...

 • Badania techniczne pojazdów zabytkowych w stacjach kontroli pojazdów

  W artykule omówiony został problem dotyczący procedury przeprowadzania badań technicznych pojazdów zabytkowych w Stacjach Kontroli Pojazdów. Sposób wykonywania badań technicznych przez diagnostę samochodowego określony jest przed konkretne rozporządzenie, lecz niestety żadna ustawa nie daje odpowiedzi na to, jakie warunki muszą być spełnione aby pojazd zabytkowy zostałdopuszczony do ruchu.

 • Pojazdy autonomiczne na przykładzie samojeżdżącego samochodu Google`a

  Publikacja

  Pod pojęciem pojazdu autonomicznego rozumiemy pojazdy zdolne do poruszania się bez udziału człowieka. Nie jest to nowa koncepcja, powstanie samej idei datuje się na lata 20 XX wieku, a początki wprowadzania jej w życie na lata 80. Obecnie istnieją głównie w formie prototypów będących w trakcie testów. Do jednych z najbardziej obiecujących zaliczyć możemy pojazd firmy Google. Pojazdy te zdolne są do wykrywania przeszkód znajdujących...

 • Badanie techniczne pojazdu zabytkowego

  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sił hamowania oraz opóźnienia hamowania samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Badania wykonano dla pojazdów współczesnych oraz dla pojazdów zabytkowych. Pomiary są elementami składowymi okresowego badania technicznego każdego pojazdu przeprowadzanego raz do roku na Stacjach Kontroli Pojazdów. Omówiono zasady dopuszczania pojazdów\ zabytkowych do ruchu...

 • Pojazdy głębinowe budowa i wyposażenie : Technika głębinowa.

  Publikacja
  • A. Rowiński

  - 2008

 • Analiza zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe

  Publikacja

  - Problemy Kolejnictwa - 2015

  W artykule scharakteryzowano specyfikę zakłóceń elektromagnetycznych w aplikacjach kolejowych. Opisano metody analizy zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe. Przykładowe wyniki analiz w dziedzinie czasu i częstotliwości porównano z wynikami analizy czasowo-częstotliwościowej, umożliwiającej identyfi kację i lokalizację źródeł zaburzeń w pojazdach szynowych. Wskazano możliwe przyczyny zmian poziomów...

 • Sterowanie pojazdem z niezależnym napędem kół wykorzystującym silniki z magnesami trwałymi

  Publikacja

  Przedstawiono wybrane zagadnienia sterowania ruchem autonomicznego pojazdu z niezależnym napędem kół, wykorzystującym silniki synchroniczne z magnesami trwałymi. Omówiono strukturę i realizowane funkcje układu sterowania. Opisano algorytmy sterowania nadrzędnego pojazdu, zwiększające poziom bezpieczeństwa aktywnego, i ich implementację programową. Przedstawiono konstrukcję stacjonarnego stanowiska laboratoryjnego do badania układu...

 • Niekonwencjonalne koła pojazdów

  Przedstawiono sposoby zapobiegania skutkom utraty ciśnienia w oponach pneumatycznych. Zaprezentowano koła niepneumatyczne, zastosowane w pojeździe księżycowym. Omówiono wyniki badań kół kompozytowych. Przedstawiono najnowsze rozwiązania konstrukcyjne koł niepneumatycznych przeznaczonych do pojazdów mechanicznych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • System lokalizacji pojazdów

  Publikacja

  Niniejsze opracowanie zawiera opis systemu lokalizacji pojazdów, przeznaczonego do stosowania w przedsiębiorstwach transportu publicznego, wykorzystujących analogowe radiotelefony łączności dyspozytorskiej. Omówiono rozwiązania układowe oraz zastosowane protokoły komunikacyjne, przedstawiono wyniki testów sieci pilotowej oraz wyniki symulacji zachowania sieci docelowej w warunkach maksymalnego obciążenia.

 • Do inspekcji linii wysokiego napięcia - bezzałogowe pojazdy latające

  Publikacja

  - 2007

  Praca przedstawia możliwości zastosowania bezzałogowych pojazdów latających w przemyśle energetycznym. Opisano możliwości i rodzaje bezzałogowych pojazdów latających. Skupiono się na zastosowaniu tych pojazdów w różnych obszarach obsługi linii wysokiego napięcia. Następnie prezentuje się model latającego mini-robota, który zbudowany jest na bazie modelu śmigłowca SST Eagle 2GS firmy Hirobo uzupełnionego odpowiednio w celu umożliwienia...

 • Układy sterowania pojazdem wykonującym określone trajektorie z zastosowaniem w programie Odysei Umysłu

  Publikacja

  - 2005

  W ramach programu Odysei Umysłów prowadzonego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej grupa studentów startowała w Finałach Światowych konkursu ''Odyssey of the Mind''. Autor był uczestnikiem tej grupy i wraz z nią zdobył pierwsze miejsce na Finałach Światowych. Referat prezentuje cele i zakres działania Odysei oraz koncepcję analizy trajektorii ruchu pojazdu w celu przyszłego jej odtwarzania w trakcie prezentacji ''odysejowych''....

 • Chapter 8 : Possibilities of operating fuel consumption estimation of vehicles

  Publikacja

  Przedstawiona w pracy metoda umożliwia ocenę eksploatacyjnego zużycia paliwa pojazdu samochodowego dzięki porównaniu zarejestrowanego zużycia paliwa z referencyjnym dla tych samych warunków eksploatacji. Warunki te mogą wynikać zarówno z lokalnej specyfiki ruchu pojazdów jak również ze sposobu prowadzenia auta przez kierowcę. Zgodnie z przyjętą metodą warunki te mogą zostać w bardzo prosty sposób zarejestrowane w czasie codziennej...

 • Samochodowe pojazdy ewakuacyjne jako techniczne zabezpieczenie logistycznych łańcuchów dostaw.

  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono znaczenie systemów ewakuacji uszkodzonych pojazdów dla sprawności łańcucha dostaw. Omówiono sposoby ewakuacji pojazdów obciążonych ładunkiem oraz wyposażenie techniczne pojazdów ewakuacyjnych. Wskazano na koncepcję systemu zabezpieczenia technicznego ciągłości łańcuchów dostaw w sytuacjach awaryjnych.

 • Projekt i implementacja rejestratora parametrów pojazdu

  Publikacja

  - Logistyka - 2014

  Projektowany rejestrator jest cyfrowym urządzeniem elektronicznym, które może w czasie rzeczywistym zbierać dane o stanie pojazdu, a także przechowywać je do późniejszej obróbki. Urządzenie takie może posłużyć do analizy przejazdu pod względem dynamiki czy ekonomii jazdy, a nawet pomóc w zapobieganiu wypadkom samochodowym i radzeniu sobie z ich skutkami [4][5]. W poniższym artykule opisano proces tworzenia rejestratora w oparciu...

 • Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  ISSN: 0860-8369

 • Kontrola stanu technicznego pojazdów

  Publikacja

  - 2010

  Zanczenie stanu technicznego pojazdów dla brd, przeglądy techniczne pojazdów, kontrola pojazdów w ruchu drogowym, ocena kontroli przeprowadzanych w woj. kujawsko - pomorskim, zadania dla regionalnych struktur brd.

 • Bezstykowe zasilanie pojazdów trakcyjnych.

  Publikacja

  Opracowanie dotyczy wybranych aspektów związanych z bezstykowym przekazywaniem energii i zastosowaniem tego rodzaju systemu do zasilania elektrycznych pojazdów trakcyjnych. Wstępna analiza wykazała, że możliwe jest przesyłanie energii wystarczającej do zasilenia pojedynczego pojazdu poprzez układ cewek powietrznych o słabym sprzężeniu magnetycznym. Zapewnienie odpowiedniej wydajności energetycznej układu przy najlepszej sprawności...

 • Makro modele przebiegu pojazdów

  Wśród wielu miar transportowych praca przewozowa pojazdów jest bardzo często wykorzystywana na poziomie makro (dla obszaru kraju) i używana do szacowania: przewidywanej wielkości zużytego paliwa, potencjalnej liczby pojazdów, wielkości i rodzaju emitowanych spalin, a także liczby wypadków i liczby ofiar wypadków drogowych. W referacie przedstawiono makro modele pracy przewozowej pojazdów zbudowane na bazie danych z kilkudziesięciu...

 • Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych

  W artykule przedstawiono przegląd zagadnień z zakresu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Przeanalizowano wpływ dużej liczby pojazdów EV na system elektroenergetyczny. W analizie uwzględniono zarówno wzrastające zapotrzebowanie na moc jak też na zapewnienie wysokiej jakości energii elektrycznej. Pokazano ideę wykorzystania pojazdów EV jako magazynów energii w systemie elektroenergetycznym. Zaprezentowano podstawowe...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Układy napędowe pojazdów elektrycznych

  W artykule omówiono nowe technologie stosowane w układach napędowych pojazdów elektrycznych. Praca zawiera zależności teorii ruchu pojazdu, nowe rozwiązania w konstrukcji silników trakcyjnych. Przedstawiono również zagadnienia układów zasilania bateryjnego i magazynów energii z superkondensatorami. Pokazano metody sterowania zapewniające optymalizacje rozdziału energii pomiędzy akumulatorami a magazynem energii. Zaprezentowano...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Badania pojazdów zabytkowych - wymagane dokumenty

  Publikacja

  Badanie, jakiemu poddawany jest pojazd w stacji kontroli pojazdów, kwalifikujące go do pojazdów zabytkowych nazywane jest "Badaniem co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych". Rozporządzenie określa zakres i sposób prowadzenia badań zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

  Pełny tekst w portalu

 • Ocena poziomu stosowania pasów bezpieczeństwa przez kierowców i pasażerów w pojazdach w Polsce.

  Publikacja

  Artykuł stanowi kontynuację artykułu zamieszczonego w numerze 4 z 2005r., uzupełniając ogólny opis problemu oraz zestawienie ważniejszych zagranicznych wyników badań o rezultaty krajowe badań stosowania pasów bezpieczeństwa. W szczególności przedstawiono wyniki badań prowadzonych w ramach monitorowania wybranych zachowań uczestników ruchu drogowego w Polsce, które posłużą do budowy pełnego systemu monitoringu używania pasów bezpieczeństwa...

 • Ocena poziomu stosowania pasów bezpieczeństwa przez kierowców i pasażerów w pojazdach w Polsce

  Publikacja

  Artykuł stanowi kontynuację artykułu zamieszczonego w numerze 4/2005 TMiR, uzupełniając ogólny opis problemu oraz zestawienie ważniejszych zagranicznych wyników badań o rezultaty krajowych badań stosowania pasów bezpieczeństwa."