Wyniki wyszukiwania dla: POLE TEMPERATUR - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: POLE TEMPERATUR

Wyniki wyszukiwania dla: POLE TEMPERATUR

 • Modelowanie przepływu oleju w przestrzeni międzysegmentowej łożyska wzdłużnego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W świetle różnego rodzaju badań i analiz rzeczywistych konstrukcji łożyskowych, wartość temperatury wlotowej do szczeliny smarowej ma istotne znaczenie dla pracy i bezpieczeństwa łożyska. W artykule przedstawiono model MES przestrzeni międzysegmentowej oraz wyznaczone pole temperatur łożyska nośnego EW Dychów. Pozwala on określić rozkład temperatury oleju na wlocie do szczeliny.

 • Universal velocity and temperature profiles in bubbly flows.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono model przepływu pęcherzykowego oparty na sumowaniu energii dysypacji pochodzącej od przepływu ścinającego bez pęcherzyków oraz dysypacji pochodzącej od obecności pęcherzyków. Rozwiązania równań różniczkowych opisujących model dają w wyniku uniwersalne profile prędkości i temperatur, które są bardzo przydatne w praktyce inżynierskiej.

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako asystent w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...