Wyniki wyszukiwania dla: POMOC PSYCHOLOGICZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: POMOC PSYCHOLOGICZNA

Wyniki wyszukiwania dla: POMOC PSYCHOLOGICZNA

 • Postawy strażaków wobec pomocy psychologicznej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Celem pracy była ocena postaw strażaków wobec pomocy psychologicznej - jej dostępności i stygmatyzacji oraz zależność od stażu, stresu pracy i zdarzeń traumatycznych podczas działań bojowych. Metody: Postawa wobec pomocy psychologicznej w wojsku Britt, Kwestionariusz Subiektywnej Oceny Pracy Dudek i wsp. oraz wskaźnik zdarzeń traumatycznych podczas służby. Grupa: 189 strażaków z jednostek ratowniczo - gaśniczych. Prawie trzy...

 • Beliefs about psychological help among firemen

  Publikacja

  The aim of this study was to identify beliefs and perceived barriers in psychological help. Findings: 1. Occupational stress and participation in traumatic rescue actions was related with negative beliefs. 2. Firemen were afraid of a commader's reaction. 3. Avoidance coping accounts for fear about stigmatization.

 • Rola instytucjonalnego i naturalnego wsparcia społecznego w kształtowaniu przekonań dotyczących pomocy psychologicznej wśród policjantów

  Publikacja

  - Rok 2009

  Celem pracy była ocena roli instytucjonalnego i naturalnego wsparcia społecznego w kształtowaniu przekonań i spostrzeganych barier dotyczących pomocy psychologicznej.Percepcja naturalnego wsparcia była niezależna od jego dostępności i aktywizacji. Przekonanie o zaufaniu wiązało się z wcześniejszym korzystaniem z pomocy psychologicznej oraz spostrzeganiem wsparcia w środowisku. Około połowa badanych obawiała się stygmatyzacji przez...