Wyniki wyszukiwania dla: PORTUGALIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PORTUGALIA

Wyniki wyszukiwania dla: PORTUGALIA

 • Portugalia, Porto

  Czasopisma

  ISSN: 0871-4290

 • Portugalia jako organizator Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2004 roku

  Publikacja

  - 2010

  Decyzja UEFA odnośnie wyboru Portugalii na gospodarza EURO 2004 została ogłoszona w październiku 1999 roku. Akceptacja portugalskiej kandydatury była pewnym wyłamaniem się federacji piłkarskich z panującego wówczas trendu polegającego na wyborze dwóch państw - współgospodarzy dużych imprez piłkarskich. Zarówno Mistrzostwa Europy w 2000 roku (Belgia, Holandia), jak i Mistrzostwa Świata w 2002 roku (Korea Południowa, Japonia) były...

 • Portugaliae Mathematica

  Czasopisma

  ISSN: 0032-5155 , eISSN: 1662-2758

 • Portugaliae Electrochimica Acta

  Czasopisma

  ISSN: 0872-1904

 • Determination of Nine Intense Sweeteners in Foodstuffs by High-Performance Liquid Chromatography and Evaporative Light-Scattering Detection: Interlaboratory Study

  Publikacja

  - JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL - 2009

  W pracy przedstawiono wyniki badań międzylaboratoryjnych, opracowanej wcześniej metody jednoczesnego oznaczania dziewięciu słodzików o wysokiej mocy w produktach żywnościowych. W badaniach wzięło udział siedem laboratoriów (Belgia, Niemcy, Portugalia). W rezultacie dowiedziono, iż opracowana metoda umożliwia uzyskanie dokładnych, powtarzalnych i odtwarzalnych wyników analiz dla wszystkich badanych słodzików i typów żywności.

 • Jacek Mąkinia prof. dr hab. inż.

 • Seminarium naukowe na Wydziale Mechanicznym

  Wydarzenia

  13-06-2018 14:00 - 13-06-2018 15:00

  WM zaprasza na seminarium naukowe: Plazmony w grafenie i możliwości ich praktycznego zastosowania, które poprowadzi prof. Mikhail Vasilevskiy z Uniwersytetu Minho w Bradze, Portugalia.

 • Magdalena Podwojewska dr inż. arch.

  Magdalena Podwojewska jest starszym wykładowcą w Katedrze Architektury Miasta i Przestrzeni Nadwodnych Wydziału Architektury PG. Od 2016 r. pełni funkcję prodziekana ds. studenckich. Jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów. Jej badania naukowe i publikacje dotyczą adaptacji obiektów infrastruktury kolejowej i poprzemysłowej związanej z transportem kolejowym, potencjałem historycznej tkanki budowlanej i układu komunikacyjnego....

 • Program Erasmus Mundus : szansa na oryginalną formę kształcenia analityków

  Nową formą dydaktyki prowadzonej w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w ramach programu Erasmus Mundus są studia magisterskie European Master in Quality in Analytical Laboratories - EMQAL. Program ten wychodzi naprzeciw potrzebom europejskiego szkolnictwa wyższego związanym nie tylko ze stałym podnoszeniem jakości, atrakcyjności i innowacyjności kształcenia, ale również naprzeciw potrzebom...

 • Tomasz Janowski dr

  Tomasz Janowski jest kierownikiem Katedry Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej; profesorem wizytującym w Department for E-Governance and Administration, Faculty of Business and Globalization, Danube University Krems, Austria; oraz współredaktorem naczelnym czasopisma Government Information Quarterly, Elsevier. Wcześniej był profesorem wizytującym w Università Della Svizzera Italiana,...

 • "Mieszkać w Porcie - Ideały początków Modernizmu a miasto współczesne"

  Konferencja poświęcona została dokonaniom Gustav'a Oelsnera'a. Ideały przyświecające całej generacji architektów początków Modernizmu, do których należał Oelsner zestawione zostały ze współczesnym miastem i dzisiejszymi priorytetami wpływającymi na obecnie podejmowane decyzje urbanistyczne. Porównanie dwóch aglomeracji Altona-Hamburg oraz Gdańsk-Gdynia w kontekście procesu tworzenia się metropolii portowej daje możliwość głębszego...

 • Jakub Szczepański dr hab. inż. arch.

  Jakub Szczepański jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a od 2016 r. prodziekanem ds. nauki. Architekt, historyk architektury i konserwator zabytków. Jego badania koncentrują się na historii i architekturze  Gdańska  i miast Regionu Bałtyckiego, a także konserwacji dziedzictwa architektury osadzonych w problematyce współczesnych miast. Równolegle z pracą naukową na Politechnice Gdańskiej...

 • Miłosz Wojaczek mgr

  Osoby

  Pochodzę ze Słupska, studiowałem w Koszalinie, Szczecinie, Gdańsku i Warszawie. Pracowałem w różnych miejscowościach - od miasteczek w województwie zachodniopomorskim po Stolicę.  Od 2006 roku, z przerwami, mieszkam w Gdańsku. Jestem pracownikiem Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej - stanowisko: Specjalista Grafik. W 2017 roku otrzymałem Nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej...

 • Agata Pierścieniak dr hab. inż.

  Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania (1992). Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała w roku 2004 na SGGW w Warszawie, a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, w roku 2016 na SGH w Warszawie. W latach 1998-2018 pracowała na Uniwersytetu Rzeszowskim (Wydział Ekonomii), gdzie oprócz działalności naukowej w latach 2007-2014, koordynowała realizację projektów...

 • Ocena skutków ekonomicznych organizacji EURO 2004 na poziomie makro i mezo - analiza input-output

  Publikacja

  - 2010

  Celem opracowania było oszacowanie ekonomicznego wpływu organizacji EURO 2004 na gospodarkę Portugalii. Aby wyodrebnić efekty bezpośrednie (tj. wzrost produkcji, zatrudnienia, wartości dodanej w sektorach związanych z ogranizacją imprezy) oraz efekty pośrednie (tj. wzrost produkcji, zatrudnienia, wartości dodanej w sektorach powiązanych z tymi działami gospodarki, w których wystąpiły efekty bepzośrednie) wykorzystano model input-output....

 • Arte e Género / Sztuka i płeć

  Publikacja

  - 2010

  Katalog wystawy towarzyszącej Konferencji na temat równości płci. Malarstwo i rysunek inspirowane tematyką konferencji przentowali artyści z Portugalii, Hiszpanii i z Polski. Jacek Krenz przedstawił cykl 7 akwarel pt. ''ENCOUNTER, Painting Haiku''.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wydatki związane z inwestycjami przeprowadzonymi w Bradze i Guimaraes oraz źródła ich finansowania

  Publikacja

  W opracowaniu analizie poddano wydatki związane z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2004r. w wybranych miastach północnej Portugalii. Przedstawiono w nim wartość wydatków związanych z budową infrastruktury na EURO 2004, źródła ich finansowania oraz następstwa finansowe dla organizatorów w postaci wzrostu zadłużenia i kosztów jego obsługi.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Arte Algarve 2010

  Publikacja

  - 2010

  Arte Algarve III, Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej z udziałem 90 artystów. Jacek Krenz wystawił 6 obrazów akrylowych na płótnie oraz 20 akwarel.

 • Fernando Pessoa- Quém é? / Fernando Pessoa- Kim jest?

  Publikacja

  - 2010

  Wystawa malarstwa o tematyce zwiazanej z osobą i twórczościa wybitnego poety portugalskiego. Jacek Krenz wystawił 5 obrazów: Fernando Pessoa, Sombra da Poeta (akryl na płótnie), Saudades, Sensações, Mar Salgado (akwarele)

 • Skutki realizacji Euro 2004 dla regionu Minho-Lima

  Publikacja

  Organizacja Euro 2004 w Portugalii wiązała się ze znacznymi wydatkami finansowanymi ze środków publicznych. Niniejsze opracowanie analizie poddaje skutki realizacji tej imprezy sportowej dla wybranego regionu Portugalii w oparciu o zebrane dane statystyczne oraz badania przeprowadzone w tym regionie bezpośrednio w trakcie trwania Mistrzostw Europy. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi tego wydarzenia na ruch turystyczny w regionie...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Ouvindo Chopin / Słuchając Chopina

  Publikacja

  - 2010

  Wstawa polskich artystów zamieszkałych w Portugalii, pt. Słuchając Chopina inspirowana twórczością Fryderyka Chopina w ramach cyklu imprez chopinowskich organizowanych przez Ambasadę w rocznicowym roku dwusetlecia urodzin kompozytora. Jacek Krenz: Nocturno (akryl na płótnie), Nocturno II, Scherzo, Etude (akwarele).

 • Ekonomiczne skutki organizacji EURO 2004 dla gospodarki Portugalii - analiza najważniejszych wskaźników makroekonomicznych

  Publikacja

  - 2010

  Celem opracowania jest analiza makroekonomiczne korzyści dla portugalskiej gospodarki z organizacji UEFA EURO 2004. Autorka bada m.in zależności między organizacją UEFA EURO 2004 a dynamiką PKB, wzrostem nakładów brutto na środki trwałe oraz zmianą wartości portugalskich indeksów giełdowych. Ponadto analizowany jest wpływ organizacji dużej imprezy sportowej takiej jak UEFA EURO 2004 na napływ inwestycji zagranicznych do kraju...

 • BETWEEN [12 akwarel]

  Publikacja

  - 2009

  Katalog wystawy twórczości polskich artystów w Portugalii.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Operation of trolleybus transport in Portugal. Revitalization of trolleybus network in Coimbra and development plans in Amadora

  Publikacja

  - 2011

  W artykule opisano sytuację komunikacji trolejbusowej w Portugalii.