Wyniki wyszukiwania dla: PROBLEMS AND CHALLENGES - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PROBLEMS AND CHALLENGES

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: PROBLEMS AND CHALLENGES

 • Analytics of Surfactants in the Environment: Problems and Challenges

  Surfactants (surface active agents = SAAs) are a group of compoundswith specific physicochemical properties (amphiphilicity,solubility in polar and nonpolar liquids, ability to form micelles,adsorption at phase boundaries).1,2 Because of their properties,surface-active compounds are widely applied in industry and thehousehold (e.g., in detergents, personal-care products, paints,pesticides, petroleum products). As their applications...

 • Assessing Effectiveness of Recommendations to Requirements-Related Problems through Interviews with Experts

  Requirements Engineering and Business Analysis are known as very important to software project outcome but also difficult activities, coping with many problems and challenges. The work reported in this paper was preceded by a survey which revealed most common requirements-related problems in Polish IT industry. We addressed ten most frequently reported problems by reviewing the literature for recommen¬dations how to cope with...

  Pełny tekst w portalu

 • Problems and challenges.

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono charakterystykę ogólną składowisk odpadów w Polsce. Przeanalizowano osiadanie oraz stateczność skarp wybranych składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Omówiono badania geotechniczne wykonywane na składowiskach odpadów oraz przeanalizowano uzyskane wyniki badań. Wskazano podstawowe problemy i wyzwania dla geotechników związane z budową i eksploatacją bezpiecznych składowisk odpadów.

 • Linear revitalization - problems and challenges. Discursive article

  The aim of the article, defined by the author as discursive, is to give the answer as to whether within ‘revitalization’ we should distinguish the notion of ‘linear revitalization’ – not yet defined in Polish and English-language literature. The author presents the thesis that we should do so by presenting the idea, its specific character and its role. This kind of action seems to have, in the author’s opinion, a positive influence...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Cyanides in the environment—analysis—problems and challenges

  Cyanide toxicity and their environmental impact are well known. Nevertheless, they are still used in the mining, galvanic and chemical industries. As a result of industrial activities, cyanides are released in various forms to all elements of the environment. In a natural environment, cyanide exists as cyanogenic glycosides in plants seeds. Too much consumption can cause unpleasant side effects. However, environmental tobacco smoke...

  Pełny tekst w portalu

 • Endocrine Disrupting Compounds – Problems and Challenges

  In this chapter, information about some of the estrogenic compounds and their environmental fate and biological influence can be found. Special attention is paid to the review of the analytical approaches used at the stages of detection and determination of Endocrine Disrupting Compounds (EDCs) in the environmental samples. Also, a brief characterization of both cellular and non-cellular bioassays is presented. The discovery of...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Problems and challenges

  Publikacja

  - 2005

  W pracy przedstawiono: a. cele i zadania monitoringu środowiskowego, b. klasyfikację urządzeń kontrolno-pomiarowych i metodyk analitycznych wykorzystywanych w badaniach środowiska, c.możliwość wykorzystania r.óżnych ypów informacji analitycznych w chemii środowiska.

 • Analytics of dew and fog samples - problems and challenges

  Badania analityczne próbek mgły i rosy mogą dostarczyć wielu interesujących informacji o stanie powietrza atmosferycznego i procesów, które w nim zachodzą. Badania takie stanowią jednak poważne wyzwanie analityczne m.in. ze względu na: konieczność dysponowania odpowiednimi urządzeniami do pobierania próbek, małe objętości próbek jakie udaje się zebrać w określonym czasie, co w istotnym stopniu determinuje wybór techniki ich przygotowania...

 • Problems and challenges

  Resveratrol is a compound synthesized by plants in response to unfavorable conditions of growth like mechanical injury, siege of bacteria or fungi and UV exposure. It is concentrated mostly in grapes skin and further more in the products made from grapes especially red wines. Each wine is characterized by different amount of given stilbene since its occurrence is affected by many factors like: types of grapes, environment (climate,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Environmental fate of endocrine disrupting compounds - analytical problems and challenges

  Narażenie na substancje wykazujące się aktywnością hormonów płciowych może negatywnie wpływać na układ endokrynny i rozrodczy u ludzi i innych organizmów żywych. Badania wykazały że obserwowane są znaczne wzrosty przypadków występowania nowotworów piersi, prostaty i jąder. Inne zaś wykazały obniżoną liczbę plemników w nasieniu mężczyzn i wydłużenie czasu oczekiwania na poczęcie. Odkrycia te znajdują potwierdzenie w badaniach polowych...

 • Problems and challenges associated with estimating the emissions of organic compounds from indoor materials

  For several years intensive research has been carried out with the aim of developing a database of the types and amounts of pollutants released from indoor materials to the indoor environment. The paper discusses in detail basic problems and challenges encountered when estimating the emissions of chemical compounds released from of indoor materials. Factors affecting the validity of data obtained by using two different types of...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Methods for determining pesticides and polychlorinated biphenyls in food samples-problems and challenges

  W związku z koniecznością oznaczania szeregu zanieczyszczeń w próbkach środowiskowych i biologicznych, doszło do rozwoju licznych technik i metod analitycznych. Pomimo tych osiągnięć przed analityką nadal stoją liczne wyzwania. Jednym z nich jest oznaczanie pozostałości pestycydów i PCB w próbkach żywności. Najbardziej zaawansowane metody analityczne składają się z wielu etapów, co przekłada się, przede wszystkim, na duże nakłady...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • and challenges

  Publikacja

  - 2007

  W wystąpieniu przedstawiono informacje na temat nowych rozwiązań metodycznych i aparaturowych związanych z:- bezrozpuszczalnikowymi technikami przygotowania próbek do analizy (solventless techniques of sample pretreatment),- wytwarzaniem nowych typów materiałów odniesienia,- zastosowaniem nowych technik pobierania próbek analitów z mediów środowiskowych.W referacie zwrócono uwagę na znaczenie technik chemometrycznych i sztucznej...

 • New approach to urban housing - Report of ISOCARP Young Planning Professionals Workshop, Gdynia School of Urbanizm, Aesop Urban Summer School

  Publikacja

  - 2016

  The workshop was organized along with the INTERNATIONAL CONFERENCE LIVING IN THE CITY – PROBLEMS AND CHALLENGES OF SHAPING HOUSING POLICY which is hosted by the City of Gdynia Poland. It was conducted in frame of Young Planning Professionals Program and 7th AESOP uropean Urban Summer School but also as the new type of the activity for the Young Planners “Gdynia School of...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Applying agiile practices to the development of safety-critical software

  Development of safety critical software is subjected to numerous restrictions and recommendations. To meet these requirements classical software development models (e.g. V-model) are usually applied. Agile methodologies, although rapidly increasing their popularity, were generally regarded as unsuitable for such projects. However, they offer potential benefits which provide a strong incentive to incorporate them into safety-critical...

 • A Survey Report from Poland on Requirements-Related Problems

  Requirements engineering and business analysis are activities considered to be important to software project success but also difficult and challenging. This paper reports on a survey conducted in Polish IT industry, aimed at identifying most widespread problems/challenges related to requirements. The survey was targeted at people performing role of analyst in commercial IT projects. The questionnaire included 64 pre-defined problems...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Process of Emergence of Smart Specialisation in Pomeranian Voivodeship in Poland

  The European Commission puts a growing emphasis on the smart specialization as a tool of regional development. This term is present in a number of strategic development documents in the European Union, including Europe 2020, published by the European Commission in 2010. It implies the need for countries and regions to specialize as well as focus the development of innovation on areas that are consistent with their endogenous potentials. Objectives...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Trace analysis - challenges and problems

  W pracy przedstawiono podstawowe problemy związane z oznaczaniem składników śladowych i ultraśladowych w próbkach o złożonym składzie matrycy. W oparciu o dane literaturowe omówiono sposoby zapobiegania błędom jakimi mogą być obarczone wyniki oznaczeń końcowych.

 • Medium voltage drives - challenges and requirements

  Publikacja

  - 2010

  The design and application of medium voltage (MV) drives are associated with different requirements related to the line side and motor side of the drive. This paper presents a brief review of the existing challenges and requirements for employing medium voltage drives in various industries. Line side, motor side, and converterproblems and requirements are described. The aim of the paper is to review the existing problems to allow...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • New methodology for determination cationic surfactants in liquid environmental samples

  Publikacja

  - 2012

  Because of their specific physical and chemical properties (e.g. amphiphilicity, solubility in polar and nonpolar liquids, ability to form micelles, adsorption at phase boundaries, low toxicity) surfactants (surface-active compounds) are widely applied in industry and in the household. As their applications are on a very large scale, it has become necessary to acquire a more detailed understanding of their environmental fate. Mainly,...

 • Reactive Energy Billing in Operator Tariffs in Poland

  The paper describes the current method of reactive energy billing in the tariffs of distribution grid operators in Poland. The current solutions are subject to critical assessment. Issues related to the motivation effect of the current solutions on consumers are analysed. Problems that occur in relation with connecting distributed generators to the distribution grid and challenges related to prosumer billing are indicated.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Towards Cognitive and Perceptive Video Systems

  Publikacja
  • T. Akgun
  • C. Attwood
  • A. Cavallaro
  • C. Fabre
  • F. Poiesi
  • P. Szczuko

  - 2014

  In this chapter we cover research and development issues related to smart cameras. We discuss challenges, new technologies and algorithms, applications and the evaluation of today’s technologies. We will cover problems related to software, hardware, communication, embedded and distributed systems, multi-modal sensors, privacy and security. We also discuss future trends and market expectations from the customer’s point of view.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Trace analysis- challenges and problems

  Przedstawiono główne źródła błędów w analityce składników śladowych i ultraśladowych obecnych w próbkach o złożonym składzie matrycy. Szczególną uwagę zwrócono na: klasyfikację metod i technik ze względu na stężenie analitu w próbce; jednostki służące do wyrażania stężeń w zakresie śladów i ultraśladów; etapy przygotowania próbek do oznaczeń końcowych; sposoby eliminacji lub zmniejszenia intensywności wpływu różnych czynników na...

 • Medium-Voltage Drives: Challenges and existing technology

  Publikacja
  • H. Abu-Rub
  • S. Bayhan
  • S. Moinoddin
  • M. Malinowski
  • J. Guziński

  - IEE Power Eelectronics Magazine - 2016

  The article presents an overview of state-of-art solutions, advances, and design and research trends in medium-voltage (MV) drive technologies - and also discusses the challenges and requirements associated with the use of such drives. The choice and deployment of MV drives in industries are associated with numerous requirements related to the front-end converter (grid side) and inverter (machine side). The focus is on solutions...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • A Method of Object Re-identiciation Applicable to Multicamera Surveillance Systems

  Publikacja

  The paper addresses some challenges pertaining to the methods for tracking of objects in multi-camera systems. The tracking methods related to a single Field of Vision (FOV) are quite different from inter-camera tracking, especially in case of non-overlapping FOVs. In this case, the processing is directed to determine the probability of a particular object’s identity seen in a pair of cameras in the presence of places non-observed...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Remote sensing in laboratory diagnostics of reinforced concrete elements – current development and vision for the future

  Continuous emergence of new concrete types and kinds of reinforcement, as well as technological solutions in the field of structural engineering have made great demand for diagnostic tests of reinforced concrete elements. New challenges and problems facing people require new more efficient tools for laboratory diagnostics than those commonly used. Remote sensing may be the answer to this demand. In this paper the author describes...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Enhancing a City via GIS: Issues and Challenges

  Publikacja
  • I. Cieślak
  • M. Dobińska
  • M. Jankowska
  • M. Kiedrowicz
  • A. Kowalczyk
  • M. Kulawiak
  • K. Szuniewicz
  • B. Szypuła
  • A. Zwirowicz-Rutkowska

  - 2015

  A Geographic Information System (GIS) is a tool which enables the creation, management, visualization and analysis of geographical data. As such, it is a natural choice for monitoring and supporting of geospatial processes such as urban development. In this aspect, GIS may be used either in a direct manner (as means for mapping observed phenomena), or as a modelling tool applicable to forecasting of future events. The book you...

 • Remote sensing in laboratory diagnostics of reinforced concrete elements – current development and vision for the future

  Publikacja

  Continuous emergence of new concrete types and kinds of reinforcement, as well as technological solutions in the field of structural engineering have made great demand for diagnostic tests of reinforced concrete elements. New challenges and problems facing people require new more efficient tools for laboratory diagnostics than those commonly used. Remote sensing may be the answer to this demand. In this paper the author describes...

 • Analysis of pesticide residues in fruits and vegetables using QuEChERS sample preparation method and gas chromatography with electron capture detection

  Publikacja

  Pesticides are a numerous and diverse group of chemical compounds. They are some of the most toxic substances contaminating the environment, which are used to eliminate pests in agriculture and the household. Despite considerable progress in the development of methods for preparing samples for analysis and for the final determination of analytes, the analysis of pesticides in biological samples continues to present challenges to...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Numerical Modeling of Cone Penetration Test in Slightly Overconsolidated Clay with Arbitrary Lagrangian-Eulerian Formulation

  In this paper the results of the cone penetration test (CPT) modeling with the arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) formulation provided by Abaqus software package have been presented. The study compares the cone resistance and sleeve friction obtained in numerical analysis with values measured in soundings performed in the uniform layer of clayey soil in the Koszalin area. The clay layer was found to be slightly overconsolidated...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • DESIGN AND CONSTRUCTION OF TILTED WALLS IN ACCORDANCE WITH CODES' PROVISIONS ON THE EXAMPLE OF THE CONSTRUCTION OF THE MUSEUM OF THE SECOND WORLD WAR IN GDAŃSK

  Publikacja

  The purpose of this article was to introduce the design and construction of tiled walls in accordance to codes' restrictions. The construction of the Museum of the Second World War in Gdańsk was chosen to be an example of its successful use in practice. Theoretical knowledge was based on PN-EN 1992-1-1:2008 and fib Model Code for Concrete Structures 2010. Although codes' recommendations seem curt, practice prove structural advance....

  Pełny tekst w portalu

 • Semantics for an Interdisciplinary Computation

  Publikacja

  - 2013

  Semantics for an interdisciplinary computation is becoming increasingly difficult to capture while dealing with multi-domain problems. Expertise from Computer Science, Computer Engineering, Electrical Engineering, and other disciplines merges as engineering challenges in modern systems, such as, Cyber-Physical Systems, Smart Cities, and Bionic Systems must be tackled in a methodological manner. In this paper, a paradigm for formalization...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Practical issues for the implementation of survivability and recovery techniques in optical networks

  Publikacja
  • G. Ellinas
  • D. Papadimitriou
  • J. Rak
  • D. Staessens
  • J. Sterbenz
  • K. Walkowiak

  - Optical Switching and Networking - 2014

  Failures in optical networks are inevitable. They may occur during work being done for the maintenance of other infrastructures, or on a larger scale as the result of an attack or large-scale disaster. As a result, service availability, an important aspect of Quality of Service (QoS), is often degraded. Appropriate fault recovery techniques are thus crucial to meet the requirements set by the Service Level Agreements (SLAs) between...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • ATTITUDE OF YOUTH TO SELECT SPECIALTY AND QUALITY OF EDUCATION

  The problems of young people guidance on the choice of profession according to the labour market requirements and the education quality are considered. The problem of youth education and employment is very topical, and in relation to vocational education the main theoretical and practical approaches to its modernization should be changed. The paper is determined the key aspects for choosing the University to receive education and...

 • Framework for gamification of specialized subjects within engineering studies

  Publikacja

  Gamification is a relatively new term forged along with the occurrence of new information technology, especially easy access to internet and smartphones. Gamification is a use of game mechanics, to modify the behavior of people in non-games situations to increase the involvement of individuals. The method is based on the pleasure that comes from overcoming the obstacles to reach next achievable level, which consists of challenges,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On Some Aspects of Fish Target Strength Estimation in Shallow Waters

  Publikacja

  - 2013

  The theory of acoustic surveys for determining fish abundance are well established in fishery acoustics. The origins of the estimation are related to overcoming the problem of unknown position of target in the beam using statistical inversion. Although recently researchers use more sophisticated echosounders that provides more informative data allowing for direct solution it is known that the results are biased due to not ideally...

 • Paradygmat jakościowy w analizie interakcji międzykulturowych – interpretacja na bazie wybranych teorii psychologicznych

  Publikacja

  - Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2016

  Intercultural interactions in a multicultural work environment are a peculiar type of social interactions. The results of prior research on the effects of interactions in such environment are inconclusive. The majority of the previous studies have emphasized problems, applied a quantitative methodology and interpreted the results with regard to social identity and categorization theory, information-processing theory and intergroup contact...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Computation for Humanity—Information Technology to Advance Society

  Publikacja

  - 2014

  The exponential progress and accessibility of computing has vastly increased data flows and revolutionized the practice of science, engineering, and communication. Computing plays a critical role in advancing research across almost every scientific discipline. Computation for Humanity: Information Technology to Advance Society is a guide for the creation of services, products, and tools that facilitate, support, and enhance progress...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • MOST PODWIESZONY kreowanie przestrzeni i konsekwencje konstrukcyjne

  Publikacja

  Projektowanie i budowa - wyzwania dla projektantów i wykonawców mostów. Mosty podwieszone i wiszące ich estetyka i konsekwencje strukturalne. Artykuł dotyczy aspektów estetycznych i konstrukcyjnych zaprojektowanych pylonów dla mostów podwieszonych lub wiszących. Autor zwraca uwagę na fakt, że niezwykłe rozwiązanie konstrukcyjne zastosowane do kładki lub małego wiaduktu może działać prawidłowo dzięki zjawiskom efektu skali. Nadzwyczajne...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Managing the security vulnerabilities of critical systems and hazardous plants

  Publikacja

  Rozdział poświęcono aktualnym problemom zarządzania ochroną obiektów podwyższonego ryzyka jako ważnych systemów infrastruktury krytycznej. Zarządzanie odpornością na ataki takich obiektów jest oparte na ocenach ryzyka. Podkreśla się, że występują ważne instalacje i systemy wymagające specjalnej uwagi i zabezpieczeń, szczególnie systemy kontroli dostępu do sterowni i urządzeń komunikacji. Opisuje się przykładowe technologie ochrony....

 • Integration of Services into Workflow Applications

  Publikacja

  - 2015

  Describing state-of-the-art solutions in distributed system architectures, Integration of Services into Workflow Applications presents a concise approach to the integration of loosely coupled services into workflow applications. It discusses key challenges related to the integration of distributed systems and proposes solutions, both in terms of theoretical aspects such as models and workflow scheduling algorithms, and technical...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Bio-inspired Decisional DNA in Machinas and other Man-made Systems: The Way Forward

  Publikacja

  - 2014

  Artificial bio-inspired intelligent techniques and systems supporting smart, knowledge-based solutions of real world problems which are currently researched very extensively by research teams around the world, have enormous potential to enhance automation of decision making and problem solving for a number of diverse areas including design, manufacturing, Information Technology (IT), social communities of practice, and economics...

 • DETERMINATION OF OBJECTIVES FOR URBAN FREIGHT POLICY

  Publikacja

  Background: Decisions regarding strategic planning of urban freight transport very often are based on superficial assumptions inadequately reflecting the actual character of encountered challenges. The trend may be observed to adapt isolated solutions without supporting measures and verification of expected outcomes. Selected urban freight solutions have a significant potential to alleviate transport related problems, but they...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Functional safety and reliability analysis methodoloogy for hazardous industrial plants

  Publikacja

  - 2013

  This monograph is devoted to current problems and methods of the functional safety and reliability analyses of the programmable control and protection systems for industrial hazardous plants. The results of these analyses are useful in the process of safety management in life cycle, for effective reducing relevant risks at the design stage, and then controlling these risks during the operation of given installation. The methodology...

 • The issues of participation in didactics of design. Case studies.

  This article seeks to present and assess the usefulness of didactic methods aimed at preparing future architects for their role in the process of social participation. The article focuses on [a] a general overview of selected participation methods and tools, along with the examples of their application in the context of spatial management in Poland; [b] an overview of teaching methods used with a view to enhancing participation...

 • UN DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY IN THE NATIONAL ROAD SAFETY STRATEGY UNTIL 2020 – POLISH APPROACH

  Publikacja

  Poland continues to have the highest number of road deaths per one million population in the European Union, according to a 2012 European Commission report – in 2011 the rate in Poland was 109 fatalities compared to the EU average of 61 killed. Adopted by the government in 2005 Poland’s National Road Safety Programme GAMBIT 2005 was the response to the EU’s 3rd Road Safety Action Programme. Despite extensive road safety efforts,...

 • CREATIVE PLACEMAKING IN POLAND. CAN ART BECOME AN EFFECTIVE TOOL OF URBAN REGENERATION?!

  Publikacja

  - 2018

  The main aim of the paper is to examine the role of creative placemaking in shaping the urban environment in Polish cities. It also focuses on challenges and obstacles that creative placemaking projects encounter in Polish realities. Creative placemaking is a “micro-development” strategy (Johnson 2009) that focuses on cultural participation, com¬munity engagement and highlights the social role of arts and culture. Artistic interventions...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Adaptacja kulturowa jako wyzwanie w zespołachmiędzynarodowych

  Publikacja

  Wyzwania dotyczące pracy w międzykulturowym środowisku są najczęściej odnoszone do menedżerów, ze względu na powszechność ich międzynarodowych migracji oraz podejmowanie międzynarodowej współpracy z kooperantami. Rozwój globalnego rynku pracy stymuluje jednak również szeregowych pracowników do poszukiwania pracy w różnych krajach, co sprawia, że wielu z nich pracuje w międzykulturowych zespołach, gdzie doświadczają kulturowego...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Data augmentation for improving deep learning in image classification problem

  Publikacja

  These days deep learning is the fastest-growing field in the field of Machine Learning (ML) and Deep Neural Networks (DNN). Among many of DNN structures, the Convolutional Neural Networks (CNN) are currently the main tool used for the image analysis and classification purposes. Although great achievements and perspectives, deep neural networks and accompanying learning algorithms have some relevant challenges to tackle. In this...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Piotr Falc mgr inż.

  Certyfikowany Kierownik Projektu, Certyfikowany Manager IT, Certyfikowanych Audytor Manager z wieloletnim doświadczeniem popartym certyfikatami. Nie obawia się wyzwań i złożónych projektów. Zdolności analityczne pozwalają mu na rozwiązywanie problemów w sposób sprawny i kompleksowy, jednocześnie myśląc o całości przedsięwzięcia i sukcesie projektu. Stara się wzmacniac dobe cechy zespołu i podwładnych. Nie stroni też od specjalistycznych...