Wyniki wyszukiwania dla: PROJEKT ZEUS - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PROJEKT ZEUS

Wyniki wyszukiwania dla: PROJEKT ZEUS

 • Integracja systemów bezpieczeństwa transportu - projekt ZEUS

  Publikacja

  W 2007 roku Minister Nauki zamówił trzyletni projekt badawczy pt. "Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu", a jego realizację powierzyłkonsorcjum w składzie; Politechnika Gdańska - generalny wykonawca, transport drogowy, Politechnika Śląska - transport kolejowy,Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie - transport lotniczy oraz Akademia Morska w Szczecinie - transport wodny. Zadaniem autorówjest opracowanie modelu...

 • ZEUS - project of integrated transport safety system in Poland

  Polska, podobnie jak inne kraje UE, doświadcza znaczących dysproporcji pomiędzy liczbą wypadków w transporcie drogowym i pozostałych jego rodzajach. Każda z gałęzi posiada różny system zarządzania bezpieczeństwem , bazy danych, zarządców infrastruktury itp. Chociaż systemy poszczególnych rodzajów transportu tak się różnią, poprawę ich bezpieczeństwa można osiągnąć poprzez integrację i wzajemne korzystanie z dobrych - krajowych...

 • Jacek Oskarbski dr hab. inż.

  Associate professor (D.SC.Eng.) in the Department of Civil Engineering at the Gdansk University of Technology. Main research areas are traffic modeling and forecasting, transport planning, intelligent transport systems, traffic engineering, and mobility management. A graduate of the University (1994). He worked as road planner in BPBK and Transprojekt Gdański Office (1993-1996). Pposition of assistant in the Highway Engineering...

 • Założenia do integracji metod zarządzania ryzykiem w transporcie

  Publikacja
  • K. Chruzik
  • L. Gucma
  • K. Jamroz
  • A. Kadziński
  • J. Skorupski
  • A. Szymanek

  - Rok 2010

  Niniejszy referat stanowi wynik prac zespołu interdescyplinarnego pracującego nad próbą integracji metod zarządzania ryzykiem, którego członkowie byli przedstawicielami czterech rodzajów transportu: kolej, lotnictwo, transport morski, transport drogowy, w projekcie Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu ZEUS. Referat zawiera zalożenia do integracji metod zarządzania ryzykiem w transporcie.