Wyniki wyszukiwania dla: PROJEKTOWANIE CYFROWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PROJEKTOWANIE CYFROWE

Wyniki wyszukiwania dla: PROJEKTOWANIE CYFROWE

 • Filtry cyfrowe ułamkowoopóźniające - projektowanie metodą okien

  Publikacja

  - Rok 2015

  Monografia jest poświęcona projektowaniu cyfrowych filtrów ułamkowoopóźniających typu FIR metodą okien. Wyróżniono tu dwie modyfikacje klasycznej metody okien: metodę okien symetrycznych z dodatkową korekcją wzmocnienia filtru oraz metodę okien przesuwanych, w której okno używane w projektowaniu jest próbkowane z przesunięciem równym opóźnieniu efektywnemu projektowanego filtru. Wspólną cechą obydwu podejść jest wykorzystanie symetrycznego...

 • Komputerowe Projektowanie Cyfrowego Systemu Radiokomunikacyjnego

  Kursy Online
  • W. Siwicki

  Zajęcia te mają na celu poznanie praktycznych metod implementacji pewnych wybranych elementów sieci telefonii komórkowej w symulacjach komputerowych, wykonywanych przy użyciu uniwersalnych pakietów oprogramowania typu Matlab lub Scilab. Od studentów oczekuje się podstawowej znajomości obsługi któregoś z tych programów oraz biegłości w posługiwaniu się komputerem.

 • Jacek Stefański prof. dr hab. inż.

  Jacek Stefański ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej (PG) w 1993 r. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w 2012 r. stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2020 r. tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (KSiSR) PG. W latach 2005-2009 był zatrudniony w Instytucie...

 • Marcin Sikorski prof. dr hab. inż.

  Marcin Sikorski jest profesorem w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wcześniej odbył liczne pobyty w instytucjach naukowych, m.in. w Niemczech (Uniwersytety w Bonn i w Heidelbergu), Szwajcarii (ETH Zurich), Holandii (TU Eindhoven) i USA (Harvard University). Prof. Sikorski jest przedstawicielem Polski w komitecie TC13 Human-Computer-Interaction w międzynarodowej organizacji...

 • Marek Moszyński dr hab. inż.

 • Układy Cyfrowe

  Kursy Online
  • J. Glinko

  Kurs Układy Cyfrowe dla 2. semestru roku akademickiego 2020/2021 Informatyki WETI. Projekt i laboratorium.

 • Systemy czasu dyskretnego (Discrete Time Systems)

  Kursy Online
  • G. Blakiewicz

  Kurs omawia projektowanie i sposoby realizacji podstawowych konfiguracji układów elektronicznych realizujących funkcje przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu dyskretnego, np. układy całkujące, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, itp.

 • Systemy czasu dyskretnego

  Kursy Online
  • G. Blakiewicz

  Kurs omawia projektowanie i sposoby realizacji podstawowych konfiguracji układów elektronicznych realizujących funkcje przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu dyskretnego, np. układy całkujące, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, itp.

 • Układy Cyfrowe dla Informatyki

  Kursy Online
  • J. Kozłowski

  Projektowanie układów cyfrowych kombinacyjnych i sekwencyjnych.

 • Cyfrowe układy wbudowane i programowalne [2021/22] st zaoczne

  Kursy Online
  • D. Kondratenko
  • A. Lewicki
  • M. Morawiec
  • F. Wilczyński

  Cyfrowe układy wbudowane i programowalne, AiR, 

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów [2021/22]

  Kursy Online
  • A. Dzwonkowski

  I semestr, 2 stopień, stacjonarne. Rodzaje sygnałów. Przetwarzanie A/C i C/A, układy próbkująco-pamiętające S&H. Zjawisko aliasingu. Ciągła i dyskretna transformata Fouriera. Korelacja i autokorelacja sygnałów. Filtracja sygnałów. Filtry o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej - zasada działania, porównanie, projektowanie. Transformata Hilberta. Analiza STFT i falkowa, podstawy i zastosowania.

 • Technologie cyfrowe w HR

  Kursy Online
  • M. T. Tomczak

  Szanowni Państwo! Witam na stronie kursu "Technologie cyfrowe w HR" w ramach studiów podyplomowych Menadżer HR.  Poniżej znajdą Państwo materiały z poprzednich zajęć (prezentacje oraz karty pracy).  Do zobaczenia 29 maja 2020! pozdrawiam, Michał Tomczak

 • Projektowanie i analiza rekursywnych cyfrowych oscylatorów sygnałów sinusoidalnych i świergotowych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedmiotem badań w rozprawie są rzeczywiste liniowe filtry cyfrowe rekursywne stacjonarne rzędu drugiego i wyższych, o dwu, trzech i więcej wyjściach - generujące, po pobudzeniu ich warunkami początkowymi, drgania niegasnące sinusoidalne lub przebiegi świergotowe na każdym wyjściu. Informacja o parametrach generowanych sygnałów jest zadawana w postaci warunków początkowych i współczynników struktury filtru. W rozprawie dokonano...

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów [ARiSS][2021/22]

  Kursy Online
  • D. Świsulski
  • A. Dzwonkowski

  I semestr, 2 stopień, stacjonarne. Rodzaje sygnałów. Przetwarzanie A/C i C/A, układy próbkująco-pamiętające S&H. Zjawisko aliasingu. Ciągła i dyskretna transformata Fouriera. Korelacja i autokorelacja sygnałów. Filtracja sygnałów. Filtry o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej - zasada działania, porównanie, projektowanie. Transformata Hilberta. Analiza STFT i falkowa, podstawy i zastosowania.

 • Układy Cyfrowe - projekt

  Kursy Online
  • K. Cisowski

  Zajęcia o charakterze ćwiczeniowym związane projektowania układów cyfrowych. Metody projektowania i syntezy układów cyfrowych kombinacyjnych i sekwencyjnych synchronicznych z wykorzystaniem elementów elektronicznych o małej i średniej skali integracji.    

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

  Kursy Online
  • T. Stefański

  Celem kursu jest opanowanie przez studentów zasad projektowania podstawowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów - filtrów cyfrowych FIR i IIR, i estymacji widma za pomocą FFT. Opróćz tego, student powinien opisywać architektury i ścieżki danych procesorów stało-przecinkowych i zmienno-przecinkowych. Po kursie, student rozumie podstawy arytmetyki procesorów i podaje przykłady zastosowań.

 • Modulacje cyfrowe - wykład

  Kursy Online
  • W. Siwicki
  • J. Stefański

  Na wykładzie będą poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Rola modulacji i kodowania w systemach radiokomunikacyjnych. 2. Modulacje wielowartościowe z kluczowaniem fazy QPSK, OQPSK, Pi/4 DQPSK. 3. Systemy z kluczowaniem fazy i amplitudy 5. Modulacja z minimalnym kluczowaniem częstotliwości MSK i GMSK. 6. Modulacje kodowane TCM i BCM. 7. Ortogonalne zwielokrotnienie częstotliwościowe (OFDM). 8. Przykłady wykorzystania techniki...

 • Programowalne Układy Cyfrowe

  Kursy Online
  • P. Kurgan

  Przedmiot omawia wybrane zagadnienia z zastosowania języka VHDL w projektowaniu cyfrowych układów programowalnych FPGA.

 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

  Kursy Online
  • T. Stefański

 • Sterowanie cyfrowe 2021_2022

  Kursy Online
  • R. Hein

  Prezentacja wiedzy teoretycznej dotyczącej sterowania cyfrowego układami automatyki. Uzyskanie umiejętności projektowania i analizy cyfrowych układów sterowania.

 • Miernictwo cyfrowe 2021/2022

  Kursy Online
  • E. Janicka
  • M. Mielniczek
  • A. Zieliński
  • M. Cieślik

  Stopień I Semestr V

 • Biblioteki cyfrowe 2021/22

  Kursy Online
  • J. Dembski
  • M. Godlewska
  • B. Wiszniewski

 • Miernictwo cyfrowe 2020/2021

  Kursy Online
  • M. Mielniczek
  • A. Zieliński
  • P. Ślepski

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów, WL, IMM, II st., sem. 01, letni 2021/22 (PG_00057482)

  Kursy Online
  • M. Galewski

  Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów (Wykład i Laboratorium) - kurs dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna II stopnia, sem. 1, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 • Miernictwo cyfrowe II 2021/22

  Kursy Online
  • M. Mielniczek
  • A. Zieliński

  Stopień II Semestr II

 • Miernictwo cyfrowe 2020/2021 - Nowy

  Kursy Online
  • M. Mielniczek
  • A. Zieliński
  • P. Ślepski

 • Usługi i Platformy Cyfrowe 2021/2022

  Kursy Online
  • A. M. Trzaskowska
  • M. Sikorski

 • Filtry cyfrowe - wykład - 2021/2-zima

  Kursy Online
  • M. Kokot

 • CYFROWE PROTOKOŁY WYMIANY INFORMACJI [2020/21]

  Kursy Online
  • M. Ziółko

 • CYFROWE PROTOKOŁY WYMIANY INFORMACJI [2021/22]

  Kursy Online
  • M. Ziółko

 • Technologie cyfrowe w HR - III Edycja

  Kursy Online
  • M. T. Tomczak

 • CYFROWE PROTOKOŁY WYMIANY INFORMACJI [Niestacjonarne][2020/21]

  Kursy Online
  • M. Ziółko

 • CYFROWE PROTOKOŁY WYMIANY INFORMACJI [Niestacjonarne][2021/22]

  Kursy Online
  • M. Ziółko

 • Usługi i Platformy Cyfrowe NSTAC 2021/2022

  Kursy Online
  • A. M. Trzaskowska
  • M. Sikorski

 • Dokumenty Cyfrowe - zima'21 (profil ISI, st.1)

  Kursy Online
  • M. Godlewska
  • B. Wiszniewski

  Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.)

 • Miernictwo cyfrowe i przetwarzanie sygnałów w pomiarach [Moduł dyscyplinarny grypy A i B]

  Kursy Online
  • G. Lentka

  Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. PG Terminy realizacji: 10 kwietnia od 10:00-12:30, 7 maja od 13:30 do 16:00, 8 maja od 10:00 do 12:30, 4 czerwca od 14:00 do 16:30, 5 czerwca od 10:00 do 12:30 Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje: Wprowadzenie do miernictwa cyfrowego i cyfrowego przetwarzania sygnałów Akwizycja i wstępne przetwarzanie sygnałów pomiarowych: próbkowanie, kwantowanie i kodowanie sygnałów,...

 • wykład informatyka - nowy

  Kursy Online
  • J. Kapcia

  Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane: -rozwój, budowa komputerów w tym   mikrokontrolerów  i ich zastosowanie w wielu dziedzinach,   układy pozwalające przejść z techniki analogowej na cyfrową (przetworniki wielkości nieelektrycznych na      eleaktrycze, przetworniki analogowo cyfrowe oraz cyfrowo analogowe -oprogramowanie, logika programowania od asemblera do języków wysokiego poziomu -transmisja danych, historia...

 • Anna Maria Trzaskowska dr inż.

  Anna Maria Trzaskowska od 2017 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu. Przez ponad 2 lata pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Katedry. Członkini Zarządu Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Aktualne zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze metodyk zwinnych, lean management w szkolnictwie wyższym, cyfryzacji szkolnictwa wyższego...

 • Podstawy telekomunikacji - wykład cz. 1

  Kursy Online
  • J. Stefański

  Wykład, część pierwsza dotyczy m.in. następujących zagadnień: 1. Źródła informacji, klasyfikacja, źródła analogowe i cyfrowe, przykłady 2. Modele źródeł i ich właściwości. 3. Pojęcie sygnału analogowego i jego uzależnienie od informacji 4. Techniki przekazywania sygnałów na odległość 5. Charakterystyki torów transmisyjnych przewodowych, bezprzewodowych i światłowodowych 6. System telekomunikacyjny, funkcje nadajnika i odbiornika,...

 • Technika bezprzewodowa w automatyce - 2021/2022

  Kursy Online
  • P. Rajchowski
  • A. Lizut-Ambroziak
  • J. Magiera
  • R. Katulski

  Cel przedmiotu:Poznanie budowy i działania łącza radiowego i jego głównych zastosowań w automatyce Treść przedmiotu: 1. Wprowadzenie do łączności bezprzewodowej, funkcje części nadawczej i odbiorczej, schemat funkcjonalny łącza radiowego, skrótowy zapis fali radiowej 2. Podstawowe zależności energetyczne w części bezprzewodowej łącza radiowego, powierzchniowa gęstość mocy, natężenie pole elektrycznego 3. Nadajnik radiowy, układ...

 • Technika bezprzewodowa -2021/2022

  Kursy Online
  • A. Lizut-Ambroziak
  • R. Katulski

  CEL: Poznanie budowy i działania łącza radiowego i jego głównych zastosowań TREŚĆ PRZEDMIOTU: 1 Budowa łącza radiowego, części nadawcza, odbiorcza i bezprzewodowa, funkcje systemowe 2 Bezprzewodowe medium propagacyjne, zakresy częstotliwości stoso-wane w komunikacji bezprzewodowej 3 Interfejs antenowy – podstawowe parametry użytkowe 4 Podstawy techniki nadawania, funkcjonalne ujęcie nadajnika radiowego 5 Podstawy techniki odbiorczej,...

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu...

 • Architektura cyfrowa - o miejscu technologii informatycznych w kształceniu architektonicznym

  Publikacja

  W artykule przedstawiono problematykę dotycząca technologii cyfrowych w kształceniu architektonicznym w kontekście nowych metod projektowania. Obecnie w europejskiej praktyce edukacyjnej mamy do czynienia zarówno z wykorzystaniem komputera jako narzędzia kreślarskiego w tradycyjnej metodzie projektowania , nauką generatywnych i parametrycznych metod projektowania jak i eksperymentami wykorzystującymi poszerzoną rzeczywistość (protospace)...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Implementacja na procesorze sygnałowym przesuwnika wysokości dźwiękuze skalowaniem zespolonej pulsacji chwilowej

  Opracowano przesuwnik wysokości dźwięku wykorzystujący metodę skalowania zespolonej pulsacji chwilowej otrzymywanej za pomocą zespolonego filtru Hilberta. Filtr Hilberta służy do pozyskania dwóchpodstawowych reprezentacji: amplitudy chwilowej oraz pulsacji chwilowej przetwarzanego sygnału, który ma wartości rzeczywiste. Sygnał wynikowy o przesuniętej wysokości dźwięku jest syntetyzowany za pomocą jednoczesnego skalowania powyższych...

 • Wykorzystanie algorytmicznych i parametrycznych metod projektowania cyfrowego w urbanistyce

  Publikacja

  Opracowanie dotyczy rozwoju metod projektowania cyfrowego w skali urbanistycznej . Zaawansowane techniki komputacyjne stanowią wyzwanie i alternatywę dla znanych strategii planistycznych i konwencjonalnych planów urbanistycznych. W opracowaniu przytoczono przykładu nowatorskich projektów takich jak Kartal-Pendik Masterplan pracowni ZHA z 2006r.

 • Materiały i fabrykacja w kontekście paradygmatu cyfrowego w architekturze

  Opracowanie dotyczy wpływu jaki na współczesną architekturę ma rozwój nauki o materiałach i technologii CNC. Nowe technologie pozwalają na realizację wielokrzywiznowej geometrii oraz uzyskiwanie unikalnych efektów materiałowych z wykorzystaniem zarówno nowych budulców jakimi są materiały kompozytowe i polimery jak również tradycyjnych materiałów takich jak cegła i kamień.

 • Architektura w kontekście fenomenu wirtualnej rzeczywistości

  Opracowanie dotyczy związków architektury materialnej z technologią wirtualnej rzeczywistości.Współcześnie wykorzystuje się cyfrowe modele obiektów do badań z zakresu historii architektury oraz do szerokiej popularyzacji dziedzictwa architektonicznego poprzez interaktywne aplikacje i systemy hybrydowe łączące świat wirtualny z materialnym. Nowa technologia umożliwia awangardowym architektom wyzwolenie się z ograniczeń praw fizyki...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Materiały i fabrykacja w kontekście paradygmatu cyfrowego w architekturze

  Publikacja

  Opracowanie dotyczy wpływu jaki na współczesną architekturę ma rozwój nauki o materiałach i technologii CNC. Nowe technologie pozwalają na realizację wielokrzywiznowej geometrii oraz uzyskiwanie unikalnych efektów materiałowych z wykorzystaniem zarówno nowych budulców jakimi są materiały kompozytowe i polimery jak również tradycyjnych materiałów takich jak cegła i kamień.

 • Technika Cyfrowa wykład - Nowy

  Kursy Online
  • M. Gruba
  • P. Raczyński
  • K. Stawiarski
  • M. Niedźwiecki
  • K. Cisowski

  Wykład z przedmiotu Technika Cyfrowa 1. Pojęcia podstawowe, układy kombinacyjne, układy sekwencyjne 2. Aparat matematyczny stosowany do opisu układów kombinacyjnych i sekwencyjnych – tablice funkcji, funkcje logiczne, automaty, graf tablice przejść/wyjść – przykłady 3. Wprowadzenie do systemu binarnego, arytmetyka binarna 4. Kody przedstawiania liczb BIN, HEX, BCD, U1, U2, liczby zmienno pozycyjne, arytmetyka na liczbach ze...