Wyniki wyszukiwania dla: PROJEKTY ARTYSTYCZNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PROJEKTY ARTYSTYCZNE

Wyniki wyszukiwania dla: PROJEKTY ARTYSTYCZNE

 • MIEJSKIE PROJEKTY OŚWIETLENIOWE W KONTEKŚCIE REWITALIZACJI

  Urban Lighting in the Context of Regeneration Processes. The article presents how multi-layered urban lighting projects fi t into the programs of integrated activities to improve the living conditions of the local community, the surrounding space, and its economic relations. The role of the electric lighting in revealing the night image of the city, its promotion and public spaces transformations off ering new impressions to city...

  Pełny tekst w portalu

 • Krajobraz wiejski jako projekt zbiorowy

  W artykule podjęto rozważania nad znaczeniem sfery zbiorowych wyobrażeń dla zachowania ładu przestrzennego obszarów wiejskich. Celowość badania wynika z efektów przestrzennych transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku. Rozwojowi pozarolniczego zagospodarowania i użytkowania obszarów wiejskich towarzyszy zjawisko dezintegracji przestrzennej, zanik lokalnych cech krajobrazu oraz wzrost zagrożeń ekologicznych i społecznych. Wynika...

  Pełny tekst w portalu

 • Licht, Luft, Sonne und Farbe. Ucząc się dziś od Gustava Oelsnera

  Artykuł przedstawia główne przesłanki podjęcia tematu całego tomu. Jest kluczem do powiązania wszystkich zamieszczonych w tomie prac, poruszających temat współczesnych interpretacji miasta, czerpiących z dorobku modernistycznych planistów i architektów - reformatorów miasta, oraz modernistycznej myśli architektonicznej i urbanistycznej. Główną postacią nie tylko tego artykułu, ale i całego tomu, jest Gustav Oelsner, architekt miejski...

  Pełny tekst w portalu

 • XVII Przegląd Sztuki Survival, wystawa zbiorowa sztuki współczesnej, Wrocław

  Publikacja

  - 2019

  Po raz 17. odbędzie się we Wrocławiu Przegląd Sztuki SURVIVAL – jeden z największych przeglądów sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce. 17. Edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL zlokalizowana będzie przy ul. Wiśniowej 36 we Wrocławiu, więc w budynkach dawnego Szpitala Kolejowego (przedtem Szpitala Żydowskiego), i skupi się na wątkach związanych z uzdrawianiem tkanki urbanistycznej i architektonicznej. W ramach Przeglądu w przestrzeni...

 • „…I głosu, którym mówił, przypomnieć nie mogę”. Dzieło sztuki jako implant pamięci

  Publikacja

  - 2017

  Podjęcie tematu pamięci odziedziczonej, pamięci zastępczej – co dzieje się z pamięcią, gdy świadków wydarzeń nie ma już wśród nas – jest obecnie szczególnie ważne dla pamięci o wydarzeniach II wojny, w szczególności w odniesieniu do pamięci o Zagładzie. Koncepcja „implantów pamięci”, rozumianych jako „wtórnie i post factum wykreowane: budowle, zapisy, obrazy czy filmy, a także treści wiedzy, które mają uzupełnić braki pamięci,...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w...

 • Aktywizacja potencjału mieszkańców miast polskich poprzez działania artystyczne w oparciu o wybrane przykłady

  Obecnie ponad połowa mieszkańców naszego globu zamieszkuje tereny zurbanizowane. Doprowadziło to do wyraźnego zagęszczenia ludności w miastach w przeciągu kilku ostatnich dziesięcioleci, a tym samym zmienił się tryb życia ich mieszkańców. W wielotysięcznych miastach coraz trudniej jest znaleźć pretekst i możliwość do nawiązania bliższych relacji z otaczającymi nas ludźmi. Działania artystyczne związane z tworzeniem i prezentowaniem...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym