Wyniki wyszukiwania dla: PROTOKOŁY BEZPIECZEŃSTWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PROTOKOŁY BEZPIECZEŃSTWA

Wyniki wyszukiwania dla: PROTOKOŁY BEZPIECZEŃSTWA

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Protokoły łączności do transmisji strumieni multimedialnych na platformie KASKADA

  Publikacja

  Platforma KASKADA rozumiana jako system przetwarzania strumieni multimedialnych dostarcza szeregu usług wspomagających zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ocenę badań medycznych. Wydajność platformy KASKADA w znaczącym stopniu uzależniona jest od efektywności metod komunikacji, w tym wymiany danych multimedialnych, które stanowią podstawę przetwarzania. Celem prowadzonych prac było zaprojektowanie podsystemu komunikacji...

 • Bezpieczeństwo w IP Multimedia Subsystem

  Abstrakt Artykuł jest trzecim w cyklu prac poświęconych IP Multimedia Subsystem (IMS) - po przedstawieniu architektury i usług IMS, odpowiednio w zeszytach 12/2009 oraz 2-3/2011 Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych. W obecnym artykule przedstawiono sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przy realizacji tych usług.Artykuł został podzielony został na trzy części w których omówiono ogólne wyzwania bezpieczeństwa...

 • Architecture supporting security of agent systems

  Publikacja

  - Rok 2006

  W rozprawie zaproponowano nową architekturę bezpieczeństwa wspomagającą anonimowość w systemach agentowych. Moduł I architektury zapewnia funkcjonalność protokołu ochrony przed tropieniem (ang. untraceability), z tą zaletą, że nie wprowadza ograniczeń wobec agentów samodzielnie ustalających trasę własnej wędrówki. Stanowi rdzeń architektury, który zaimplementowano jako rozszerzenie platformy agentowej JADE, udostępniane publicznie...

 • Bezpieczeństwo transferu zestrukturalizowanych plików xml w sieci grid w oparciu o usługi web service poprzez protokół soap

  Publikacja

  - Rok 2012

  Niezależny protokół SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) działający głównie ponad protokołem HTTP (inne protokoły transportowe to np. MSMQ, MQ Series, SMTP lub TCP/IP) posiada na dzień dzisiejszy wiele rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa transferu zestrukturalizowanych plików XML (ang. Extensible Markup Language). W rozdziale zaprezentowano sposoby zapobiegania nieautoryzowanym dostępom do danych przesyłanych w sieci grid...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cryptographic Protocols' Performance and Network Layer Security of RSMAD

  Publikacja

  W artykule omówiono architekturę bezpieczeństwa warstwy sieciowej Radiowego Systemu Monitorowania i Akwizycji Danych z urządzeń fotoradarowych (w skrócie RSMAD). Bezpieczeństwo w warstwie sieciowej tego systemu jest zapewniane przede wszystkim dzięki wykorzystaniu Virtual Private Network (w skrócie VPN). W tym celu zaimplementowano dwa protokoły IPsec i L2TP.Zastosowane mechanizmy ochrony danych, w tym typy i parametry VPNów zostały...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projekt netBaltic - cele i zaproponowane rozwiązania

  Celem projektu netBaltic było pokazanie realizowalności szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu, umożliwiającej wdrożenie wielu nowych usług i aplikacji, w tym aplikacji dedykowanych dla środowisk morskich, zapewniających poprawę bezpieczeństwa i efektywności żeglugi. Prace w ramach projektu byly realizowane - przy istotnym finansowaniu przez NCBR w ramach Programu Badań Stosowanych - przez zespoły badawcze z Wydziału...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zagrożenia bezpieczeństwa protokołów komunikacji morskiej, lotniczej i lądowej

  W artykule przedstawiono przykładowe zagrożenia wykorzystujące słabości wybranych protokołów komunikacji morskiej, lotniczej i lądowej. Wskazano, jakie czynności należy podjąć, żeby się przed nimi ustrzec (przynajmniej częściowo). Opisano również kierunek, w jakim powinny być rozwijane analizowane protokoły, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób je używających.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dynamiczne sieci VLAN z zastosowaniem mechanizmów silnego uwierzytelniania użytkowników oraz metod ochrony przesyłanych informacji

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy zaprezentowano definicje wirtualnych sieci LAN. Klasyfikację algorytmów sieci VLAN przeprowadzono używając kryterium przynależności tzn. port przełącznika, adres MAC, adres sieciowy, adres grupowy IP lub reguły logiczne. Opisano zasady tworzenia sieci VLAN w środowisku wieloprzełącznikowym z użyciem rozwiązań standardu 802.1Q lub protokółu ISL. Scharakteryzowano rozwiązania LANE oraz MPOA umożliwiającego integrację z siecią...

 • Unifying classical and quantum key distillation

  Publikacja
  • M. Christandl
  • A. Ekert
  • M. Horodecki
  • P. Horodecki
  • J. Oppenheim
  • R. Renner

  - Rok 2007

  Przypuśćmy, że dwie oddalone od siebie osoby, Alicja i Bob, oraz osoba z nimi niewspółpracująca, Ewa, mają dostęp do systemów kwantowych przygotowanych w stanie rho_ABE. Ponadto Alicja i Bob mogą używać lokalnych operacji i uwiarygodnionej komunikacji publicznej. Celem Alicji i Boba jest ustanowienie klucza, który nie będzie znany Ewie. Nasze badania inicjują podejście do wspomnianego zagadnienia oparte na unifikacji dwóch standardowych...

 • Fault diagnosing system of wheeled tractors

  Publikacja

  - Rok 2015

  A defect of complex wheeled tractor assembles most frequently negative influence on exploitation efficiency, safety and exhaust gases emission. Structure complexity of wheeled tractors requires more and more advanced diagnostic methods for identification of their serviceable possibilities as well in manufacturing step as in exploitation. In classical diagnosing methods of wheeled tractor defects states mapping by measured diagnostic...

 • Krzysztof Nowicki dr inż.

 • A model-based approach to analysis of authentication protocols.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono zintegrowane podejście do analizy protokołów uwierzytelniania o nazwie Object-oriented Formal Authentication Protocol Security Analysis Framework (OF-APSAF). Podejście to jest zaprojektowane na bazie sprawdzonej metody formalnej CSP wraz z narzędziami ją wspierającymi: Casper oraz FDR. Jego integralną częścią jest półformalna zorientowana obiektowo technika modelowania protokołów, ich kontekstu oraz wymagań...

 • A model-based approach to analysis of security protocols - a case study

  Publikacja
  • M. Olszewski

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia zintegrowane środowisko analizy protokołów bezpieczeństwa. Środowisko zostało oparte o znaną metodę formalną CSP oraz wspierające ją narzędzia: Casper oraz FDR. Integralną częścią opisywanego środowiska jest pół-formalne zorientowane obiektowo podejście do modelowania protokołów kryptograficznych, ich kontekstu aplikacyjnego oraz wymagań bezpieczeństwa. Modelowanie obiektowe zostało oparte o język UML oraz...

 • Sposób szerokopasmowej komunikacji bezprzewodowej na obszarach morskich i wielomodułowe urządzenie do szerokopasmowej komunikacji

  Przedmiotem wynalazku jest wielosystemowa szerokopasmowa sieć kratowa, umożliwiająca szybką transmisję danych pomiędzy statkami, statkami i centrami magazynowania i przetwarzania danych, a także statkami a publiczną siecią Internet. Bezprzewodowa transmisja danych na morzu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa żeglugi poprzez realizację usług e-nawigacji na potrzeby łączności morskich.