Wyniki wyszukiwania dla: PROTOKOŁY MAC - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PROTOKOŁY MAC

Wyniki wyszukiwania dla: PROTOKOŁY MAC

 • Application of a hash function to discourage MAC-layer misbehaviour in wireless LANs.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Protokoły przypadkowego wielodostępu w warstwie MAC bezprzewodowych sieci lokalnych wykorzystują algorytm odkładania transmisji o losowo wybrany odcinek czasu. Odstępstwo od losowego wyboru czasu odłożenia może zapewnić stacji niesprawiedliwie duży udział w paśmie sieci. W pracy przedstawiono protokół dostępu przeciwdziałający tego rodzaju zachowaniom, oparty na zastosowaniu funkcji mieszającej. Jako argument funkcji przyjmuje...

 • Dynamiczne sieci VLAN z zastosowaniem mechanizmów silnego uwierzytelniania użytkowników oraz metod ochrony przesyłanych informacji

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy zaprezentowano definicje wirtualnych sieci LAN. Klasyfikację algorytmów sieci VLAN przeprowadzono używając kryterium przynależności tzn. port przełącznika, adres MAC, adres sieciowy, adres grupowy IP lub reguły logiczne. Opisano zasady tworzenia sieci VLAN w środowisku wieloprzełącznikowym z użyciem rozwiązań standardu 802.1Q lub protokółu ISL. Scharakteryzowano rozwiązania LANE oraz MPOA umożliwiającego integrację z siecią...

 • An Idea Bag strategy to discourage selfish behavior under random token MAC protocols for wireless LANs

  Publikacja

  - Rok 2006

  Dla klasy protokołów MAC opartych na przypadkowo krążącym żetonie dononano rozdziału polityki wyłaniania zwycięzcy od strategii wyboru szczeliny dla żądania dostępu. Wyróżniono klasę protokołów RT/ECD, dla której zidentyfikowano typ wynikowej gry niekooperacyjnej. Pokazano, że gra ta zasadniczo różni się od wieloosobowego dylematu więźnia. Zaprojektowano heurystyczną strategię asymptotycznie zniechęcającą do zachowań egoistycznych...

 • A study HIPERLAN-type noncooperative medium access control setting in a wireless LAN

  Publikacja

  Dla dostępu MAC przeanalizowano strategię określania długości transmisji w fazie eliminacji zakładając indywidualną optymalizację uzyskanego pasma komunikacyjnego. Zaproponowano różne warianty polityki wyłaniania zwycięzcy eliminacji, mające na celu wyrównanie szans stacji kooperacyjnych i niekooperacyjnych.

 • CSMA/CA game in an ad hoc network with self otimising stations.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Protokoły dostępu do medium transmisyjnego w bezprzewodowych sieciach ad hoc wykorzystują mechanizm CSMA/CA. Protokół ten nie zapewnia sprawiedliwego podziału pasma w środowiskach ze stacjami wykazującymi zachowania niekooperacyjne przy niewielkiej możliwości ich identyfikacji i karania. W pracy rozważa się modyfikacje algorytmu ekspansji okna rywalizacji po kolizji ramek RTS oraz omawia możliwe zabezpieczenia natury administracyjnej,...