Wyniki wyszukiwania dla: PROTOKOŁY SIECIOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PROTOKOŁY SIECIOWE

Wyniki wyszukiwania dla: PROTOKOŁY SIECIOWE

 • Wojciech Gumiński dr inż.

  Wojciech Gumiński ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki w 1991 r. W roku 2003 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Zainteresowania naukowe obejmują architektury sieciowe i protokoły telekomunikacyjne oraz cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Uczestniczył jako  główny wykonawca w szeregu projektach, między innymi: Inżynieria Internetu Przyszłości, PL-LAB 2020 i Internet na Bałtyku. Publikacje...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • WYKORZYSTANIE SIECI CAN Z PROTOKOŁEM DeviceNet ORAZ CANopen W DIAGNOSTYCE POJAZDÓW

  Układy sterowania i kontroli stosowane w pojazdach lądowych, powietrznych i wodnych są aktualnie budowane w oparciu o technologię sieciową CAN. Przyjęły się dwa protokoły przesyłania danych siecią CAN: DeviceNet – rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych oraz CANopen – popularny w Unii Europejskiej. Układy sieciowe CAN mają wysoką niezawodność i ze względu na niewielką liczbę połączeń kablowych są wygodne do zastosowań przy budowie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Quality of Resilience in IP-based Future Internet Communications

  Publikacja

  - Rok 2011

  Internet Przyszłości (zwany również Internetem 3.0 czy też NGN) jest następnym krokiem ewolucji Internetu. Prace badawcze związane z nową architekturą obejmują szerokie spektrum zagadnień, a zwłaszcza: architekturę sieci (protokoły), technologie sieciowe, aplikacje, itd. W tym artykule zakładamy wykorzystanie koncepcji Differentiated Services (DiffServ). W szczególności, proponujemy podejście ochrony zróżnicowanej ruchu. Jest ono...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Realizacja warstwy serwerów sterowania połączeniami dla ASON/GMPLS

  W materiale przedstawiono wyniki prac badawczych wykonanych w ramach projektu PBZ w podprojekcie Architektury i protokoły sieciowe. Obejmują krótką charakterystykę wytworzonych modeli analitycznych i symulacyjnych przeznaczonych do badania sieci pakietowych z gwarancją jakości klas usług dla technologii IP QoS, MPLS, OBS oraz uzyskane wyniki. Jednakże główny punkt ciężkości został położony na sieci z architekturą ASON/GMPLS dla...

 • Niezawodność komunikacji zgodnej z IEC 61850 w elektroenergetycznych sieciach inteligentnych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Funkcjonowanie sieci inteligentnych wymaga kompatybilnych i niezawodnych platform komunikacyjnych na poziomie przemysłowych wytwórców, operatorów sieci przesyłowych oraz rozproszonych konsumentów i wytwórców energii. Przedłużające się prace nad standaryzacją w tym zakresie opóźniają wytwarzanie komponentów sieci inteligentnych. Tymczasem w niektórych krajach normę IEC 61850 traktuje się jako dotyczącą właśnie sieci inteligentnych....

 • PRZEMYSŁOWE SIECI INFORMATYCZNE [Niestacjonarne][2022/23]

  Kursy Online
  • M. Śliwiński
  • M. Włas

  Kurs do Przedmiotu Przemysłowe Sieci Informatyczne Sem. 5 kierunek elektrotechnika studia niestacjonarne  WYKŁADOgólna charakterystyka sieci przemysłowych. Przegląd topologii sieci. Przegląd protokołów sieci. Sieci z dostępem zdeterminowanym i niezdeterminowanym. Przegląd rodzajów mediów transmisyjnych. Interfejsy w cyfrowych systemach pomiarowych. Interfejs RS-232C, RS-422A, RS-485, pętla prądowa. Parametryzacja sieci. Analiza...

 • Ocena zakresu zmian w protokołach routingu dynamicznego przy dostosowaniu do IPv6

  Publikacja

  Przechodzenie w Internecie z protokołu warstwy sieciowej IPv4 do protokołu IPv6 staje się faktem. Coraz popularniejsze implementacje protokołów IPv6 w Internecie wymagają albo realizacji nowych protokołów routingu dynamicznego albo dostosowania w/w protokołów i określono ich wpływ na zbieżność i skalowalność protokołów routingu dynamicznego dla sieci IPv6.