Wyniki wyszukiwania dla: PRZEPŁYWY DWUFAZOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRZEPŁYWY DWUFAZOWE

Wyniki wyszukiwania dla: PRZEPŁYWY DWUFAZOWE

 • Przepływy dwufazowe

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiono metody wyznaczania wymiany ciepła i oporów przepływu w kanałach kotłów energetycznych. Opisano możliwe do wystąpienia niestabilności przepływu.

 • Evaluation of the structures size in the liquid-gas flow by gamma-ray absorption

  Publikacja
  • M. Zych
  • R. Hanus
  • M. Jaszczur
  • D. Świsulski
  • L. Petryka
  • P. Jodłowski
  • P. Zych

  - EPJ Web of Conferences - Rok 2018

  The rapid development of tomography methods particularly electrical, X and gamma rays allows for a wide range of the information about flow structure. However, all of such methods are quite complicated. At the same time much simpler systems as the measuring system of gamma rays absorption, allows to obtain a all key flow information which describe the two-phase flow. In the article the results of analyzes of radiometric signal...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Radioisotope measurements of the liquid-gas flow in the horizontal pipeline using phase method

  Publikacja

  - EPJ Web of Conferences - Rok 2018

  The paper presents application of the gamma-absorption method to a two-phase liquid-gas flow investigation in a horizontal pipeline. The water-air mixture was examined by a set of two Am-241 radioactive sources and two NaI(Tl) scintillation probes. For analysis of the electrical signals obtained from detectors the cross-spectral density function (CSDF) was applied. Results of the gas phase average velocity measurements for CSDF...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Comparison of noise reduction methods in radiometric correlation measurements of two-phase liquid-gas flows

  Publikacja

  - MEASUREMENT - Rok 2018

  Two-phase liquid-gas flows occur frequently in the mining, energy, chemical, and petrochemical industries. One of non-contact methods used to analyse these flows is the gamma ray absorption method. However, the signals received from radiation detectors contain a significant stochastic noise, which makes them difficult to analyse. The article describes four methods of noise reduction in cross-correlation measurements of water-air...

 • Radioisotope measurement of selected parameters of liquid-gas flow using single detector system

  Publikacja

  - EPJ Web of Conferences - Rok 2018

  To determine the parameters of two-phase flows using radioisotopes, usually two detectors are used. Knowing the distance between them, the velocity of the dispersed phase is calculated based on time delay estimation. Such a measurement system requires the use of two gamma-ray sealed sources. But in some situations it is also possible to determine velocity of dispersed phase using only one scintillation probe and one gamma-ray source....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badania eksperymentalne wpływu obecności ścianki na ruch pęcherzyków w kanale pionowym.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie zaprezentowano matematyczny model siły odpychającej działającej na kulę (model pęcherzyka) przepływającą wzdłuż ścianki pionowej. Stwierdzono, że siła ta ma charakter okresowy i zależy od liczby Reynoldsa oraz początkowej odległości pomiędzy kulą i ścianką. Dokonano porównania zarejestrowanej i obliczonej modelem trajektorii ruchu kuli uzyskując zadowalającą zgodność.

 • Experimental and theoretical study of flow boiling and dryout phenomenon of ethanol in vertical minitubes

  Publikacja
  • A. Zrooga

  - Rok 2010

  W ramach przeprowadzonych prac zaadoptowano istniejące stanowisko do badań laminarnej konwekcji wymuszonej, wrzenia w przepływie oraz wysychania filmu cieczy na ściance kanału wykorzystując etanol jako płyn roboczy. Przeprowadzono systematyczne badania wrzenia w przepływie dla dwóch średnic rur, tj. 1.15mm i 2.3mm. W badaniach wykorzystano najnowsze osiągnięcia z zakresu technik termowizyjnych celem znalezienia dokładnej lokalizacji...

 • Application of gamma densitometry and statistical signal analysis to gas phase velocity measurements in pipeline hydrotransport

  Publikacja
  • M. Zych
  • R. Hanus
  • L. Petryka
  • D. Świsulski
  • A. Strzępowicz
  • P. Zych

  - EPJ Web of Conferences - Rok 2015

  The work presents selected methods of signal analysis used in the processing of data obtained from radiometric probes. The used data came from an exemplary study of a two-phase liquid-gas flow at the laboratory installation. In such rigs many possible transport types may be observed, i.e. slug, plug and bubble flow, and each of them gives different signal-to-noise ratio of recorded data. Therefore, available radiometric methods...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Improved model of void fraction distribution in two-phase flow in the boundary layer

  Praca skupiona jest na eksperymentalnej weryfikacji sił działających na pęcherzyk gazowy przepływający wzdłuż ścianki kanału, a następnie implementacji uzyskanych wyników do zaproponowanego wczesniej przez jednego z współautorów modelu rozkładu stopnia zapełnienia w warstwie przyściennej przepływu dwufazowego. Podczas badań pęcherzyk modelowany był sztywną kulą podwieszoną na strunie. Autorzy przekonują, że pokazany model dobrze...

 • Time Delay Estimation in Two-Phase Flow Investigation Using the γ-Ray Attenuation Technique.

  Publikacja

  - MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING - Rok 2014

  Time delay estimation is an important research question having many applications in a range of technologies. Measurement of a two-phase flow in a pipeline or an open channel using radioisotopes is an example of such application. For instance, the determination of velocity of dispersed phase in that case is based on estimation of the time delay between two stochastic signals provided by scintillation probes. The proper analysis...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analysis of radiometric signal in sedimentating suspension flow in open channel

  Publikacja

  - Rok 2014

  The article discusses issues related to the estimation of the sedimentating solid particles average flow velocity in an open channel using radiometric methods. Due to the composition of the compound, which formed water and diatomite, received data have a very weak signal to noise ratio. In the process analysis the known determining of the solid phase transportation time delay the classical cross-correlation function is the most...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Application of gamma densitometry and statistical signal analysis to gas phase velocity measurements in pipeline hydrotransport

  Publikacja
  • M. Zych
  • R. Hanus
  • L. Petryka
  • D. Świsulski
  • A. Strzępowicz
  • P. Zych

  - Rok 2014

  The work presents selected methods of signal analysis used in the processing of data obtained from radiometric probes. The used data came from an exemplary study of a two-phase liquid-gas flow at the laboratory installation. In such rigs many possible transport types may be observed, i.e. slug, plug and bubble flow, and each of them gives different signal-to-noise ratio of recorded data. Therefore, available radiometric methods...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelling of vertical wall influence on the single bubble motion.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie zaprezentowano rezultaty badań eksperymentalnych i modelowania matematycznego siły odpychającej, działającej na model pęcherzyka przepływający wzdłuż ściany pionowej. Zaobserwowano okresowy charakter tej siły oraz stwierdzono, że zależy ona od liczby Reynoldsa. Porównanie obliczonych i zmierzonych wartości siły wykazało satysfakcjonującą zgodność.

 • Oddziaływanie ścianki pionowej na pojedynczy pęcherzyk gazowy - badania eksperymentalne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Celem pracy jest analiza sił poprzecznych działających na kulę (uproszczony model pęcherzyka) poruszającą się wzdłuż ścianki pionowej. Zaprezentowano stanowisko badawcze pozwalające, zdaniem autorów, ująć w sposób jakościowy oddziaływanie ścianki na kulę oraz zaproponowano model matematyczny opisujący to zagadnienie. Stwierdzono, że trajektoria kuli zależy od początkowego jej położenia względem ścianki.

 • Improved correlation for modelling of boiling processes in small diameter tubes.

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono rozważania na temat wrzenia w przepływie dwufazowym w kanałach o małej średnicy. Modyfikacji uległa korelacja zapostulowana wcześniej przez Mikielewicz i inni, poprzez wprowadzenie efektów związanych z napięciem powierzchniowym, także liczba konwekcyjna została poprawiona. Zastosowanie korelacji jest bardzo proste z uwagi na jej analityczną postać, co jest jej podstawową zaletą. Porównanie z danymi eksperymentalnymi...

 • Decomposition of the wall force acting on the single bubble motion.

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie skupiono uwagę na rozkładzie siły hydrodynamicznej działającej na kulę (uproszczony model pęcherzyka) na kierunku prostopadłym do ścianki kanału. Pokazano stanowisko badawcze, omówiono procedurę pomiarową oraz zamiszczono przykładowe wyniki badań eksperymentalnych i modelowania matematycznego.

 • Modelling of Vertical Wall Influence on the Single Bubble Motion

  W referacie pokazano rezultaty badań eksperymentalnych i modelowania matematycznego siły odpychającej, działającej na model pęcherzyka przepływający wzdłuż ściany pionowej. Zaobserwowano okresowy charakter siły oraz stwierdzono, że zależy ona od liczby Reynoldsa. Porównanie obliczonych i zmierzonych wartości siły wykazało satysfakcjonującą zgodność.

 • Motion of a sphere in vicinity of the wall

  Artykuł skupiony jest na badanich odchylenia toru cząstki w sąsiedztwie ścianki. Cząstka modelowana jest nieodkształcalną kulą zawieszoną na strunie. Systematyczne badania z wykorzystaniem kul o trzech średnicach wykonano na specjalnie zbudowanym stanowisku eksperymentalnym. Zaproponowano autorską matematyczną korelację opisującą oddziaływanie ścianki na ruch cząstki - korelacja określa to oddziaływanie w funkcji początkowej odległości...

 • Modelling of bubble motion in vicinity of the wall

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł skupiony jest na analizie odchylenia trajektorii cząstki stałej (modelowanej kulą) na skutek obecnosci ścianki kanału. Przebadano eksperymentalnie trzy wymiary cząstek. W wyniku redukcji danych doświadczalnych wyprowadzono korelację opisującą oddziaływanie ścianki na ruch pojedynczej cząstki.

 • Motion of a sphere in vicinity of the wall

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie rozważane jest odchylenie toru cząstki płynącej w pobliżu ścianki. Cząstka modelowana jest sztywną kulą podwieszoną na strunie. Systematyczne badania przeprowadzono dla trzech średnic kuli. Zaproponowano korelację opisującą oddziaływanie ścianki na ruch cząstki. Korelację wykorzystano do modelowania przepływu dwufazowego w wrstwie przyściennej