Wyniki wyszukiwania dla: PRZEPŁYWY TURBULENTNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRZEPŁYWY TURBULENTNE

Wyniki wyszukiwania dla: PRZEPŁYWY TURBULENTNE

  • Turbulent flow and heat transfer of a liquid film formed by impinging jet.

    Publikacja

    - Rok 2003

    Zaproponowano prosty model wymiany ciepła w turbulentnym filmie cieczowym utworzonym przez uderzająca strugę. Rozpatrzono dwa przypadki: przepływ rozwijający się i w pełni rozwinięty filmu cieczowego. W obu przypadkach model wyprowadzono na podstawie zmiany grubości filmu w wyniku działania sił bezwładności i sił tarcia. Wyznaczono profile prędkości w obu zakresach co umożliwia wyznaczenie współczynników wymiany ciepła.