Wyniki wyszukiwania dla: PRZESTRZEN SPOŁECZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRZESTRZEN SPOŁECZNA

Wyniki wyszukiwania dla: PRZESTRZEN SPOŁECZNA

 • Przestrzeń publiczna a przestrzeń społeczna

  Publikacja

  - 2009

  Próba pokazania związku między przestrzenią publiczną i społeczną.

 • Miejsca codzienne w przestrzeniach społecznych miasta : Środowiskowe aspekty kształtowania

  Publikacja

  - 2011

  Przestrzeń miejska a zwłaszcza środowisko mieszkaniowe doby ponowoczesnej przeżywa kryzys. Polega on na jej dezintegracji, zaniku więzi społecznych, wyobcowaniu, utracie tożsamości i poczucia bezpieczeństwa. Przyczyny tego zjawiska leżą przede wszystkim w sferach społecznej, behawioralnej i psychologicznej, ale pewna ich część ma też wymiar przestrzenny. Miejsca codzienne, kluczowe zagadnienie tej pracy, są podstawowymi składnikami...

 • Przestrzeń publiczna a przemiany miasta

  Publikacja

  - 2013

  Praca składa się z dwunastu rozdziałów. Pierwsza część ma charakter wprowadzający do problematyki przestrzeni publicznej. W rozdziale drugim autorka przywołuje wybrane i ważne dla przedmiotu badań koncepcje teoretyczne oparte na modelu wieloparadygmatycznym. Rozdział trzeci osnuty jest wokół antycznego wzorca przestrzeni publicznej, który ze względu na niezwykłe bogactwo rozwiązań w tym zakresie wywodzi się właśnie z tego pnia....