Wyniki wyszukiwania dla: PRZETWARZANIE INFORMACJI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRZETWARZANIE INFORMACJI

Wyniki wyszukiwania dla: PRZETWARZANIE INFORMACJI

 • Grupa zarządzania wiedzą

  Grupa Zarządzania Wiedzą na Politechnice Gdańskiej jest grupą badawczo-rozwojową skupiającą się na obszarach związanych z zarządzaniem wiedzą i informacją. Naszym priorytetem jest opracowanie zestawu narzędzi i metod umożliwiających przetwarzanie i analizowanie dużych ilości informacji przechowywanych w zasobach WWW. Grupa specjalizuje się w ontologicznych metodach reprezentacji i analizy wiedzy, która zapisana jest w sposób ustrukturalizowany...

 • Wyszukiwanie, przetwarzanie i analiza informacji naukowej w specjalistycznych bazach danych i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym

  Kursy Online

  CELSzkolenie ma na celu zapoznanie z subskrypcyjnymi bazami danych dostępnymi na Politechnice Gdańskiej. Pozwoli także na rozwój umiejętności związanych ze strategią wyszukiwania informacji, jej selekcją oraz analizą pod kątem pisania np. pracy zaliczeniowej lub artykułu naukowego. OPISSzkolenie obejmie następujące tematy: strategia wyszukiwania informacji; słowa kluczowe;multiwyszukiwarka EDS Discovery Service; dziedzinowe bazy...

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Metody wprowadzania informacji do mobilnych dokumentów interaktywnych oparte na identyfikacji podobnych treści

  Artykuł dotyczy nowatorskiej architektury dokumentu pozwalającej na szybsze wprowadzanie informacji i wydajniejsze ich przetwarzanie. Dokumenty opracowywane zgodnie z przedstawioną architekturą charakteryzują się tym, że są wykonywalne, mobilne, interaktywne oraz inteligentne. Dokumenty te aktywnie współpracują z użytkownikiem podczas wprowadzania treści oraz są w stanie automatycznie przemieszczać się w Internecie. Ponadto dokumenty,...

 • Web-based marine gis for littoral security

  W artykule opisano koncepcję oraz przykładowe zastosowania systemu informacji geograficznej umożliwiającego zbieranie, przetwarzanie, integrowanie oraz wizualizację danych pochodzących z pomiarów bezpośrednich, obrazów lotniczych i satelitarnych oraz systemów hydroakustycznych.Przedstawiono przykłady zastosowania systemu w dziedzinie ochrony strefy przybrzeżnej takie, jak: -monitoring rozprzestrzeniania wylewu olejowego, -monitoring...

 • Integracja Inżynierii oprogramowania, inżynierii dokumentu i inżynierii wiedzy

  W artykule przedstawiono postępy w nowej dziedzinie inżynierii dokumentu, umożliwiające reprezentowanie i przetwarzanie informacji w postaci czytelnej równocześnie dla człowieka i komputera. Jest to nowe wyzwanie dla zmian w tradycyjnie pojmowanym cyklu życia produktu informatycznego, gdyż procesy i produkty oprogramowania stają się w sposób naturalny realizacją ludzkich przedsięwzięć.

 • Telekomunikacyjne wsparcie narzędziowe działań zapobiegawczych w zakresie akwizycji, dystrybucji i wymiany informacji w procesie koordynacji i współpracy służb

  Publikacja

  - Rok 2015

  Potrzeba prowadzenia efektywnego procesu współpracy służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wymaga wsparcia ze strony nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, uwarunkowanych ich specjalnym przeznaczeniem. Z uwagi na charakter działań, rozwiązania dla potrzeb koordynacji i współpracy muszą być realizowane jako systemy rozproszone umożliwiające przenoszenie i przetwarzanie informacji multimedialnych,...

 • Multimedialny system nadzoru dla straży granicznej – projekt STRADAR

  STRADAR jest systemem nadzoru przeznaczonym do wspierania działań operacyjnych morskiej straży granicznej, umożliwiającym zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji i danych pochodzących z takich sensorów, jak radary, kamery wideo, AIS, GPS, aparaty fotograficzne oraz z połączeń audio, wiadomości SMS, plików i notatek. Informacje te mogą być udostępniane na bieżąco oraz archiwalnie z synchronizacją zdarzeń lub bez synchronizacji....

 • Performance Analysis of Interaction between Smart Glasses and Smart Objects Using Image-Based Object Identification

  Publikacja

  We propose the use of smart glasses to collaborate with smart objects in the Internet of Things environment. Particularly we are focusing on new interaction methods and the analysis of acceptable reaction times in the process of object recognition using smart glasses. We evaluated the proposed method using user studies and experiments with three different smart glasses: Google Glass, Epson Moverio, and the developed eGlasses platform....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Web-based GIS as a tool for supporting marine research

  Zbieranie danych morskich podczas badań hydroakustycznych jest złożonym zadaniem, na które składają się nie tylko pomiary, ale także analiza, weryfikacja i interpretacja informacji uzyskanych przez różne czujniki. Automatyczna integracja, wizualizacja i przetwarzanie zgromadzonych danych pozwala na bardziej precyzyjne rozpoznanie badanych zjawisk. W pracy przedstawiono dedykowany sieciowy system syntezy i rozpowszechniania danych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • System informacji geograficznej i techniki obrazowania satelitarnego w zastosowaniu do analizy i wizualizacji infrastruktur krytycznych i ich zagrożeń

  W chwili obecnej faktem jest występowanie zarówno coraz liczniejszych zdarzeń katastroficznych powodowanych przez siły przyrody, jak też nieustanny wzrost intensywności ataków terrorystycznych na obiekty publiczne i przemysłowe. Zagrożenia tego rodzaju stają się coraz poważniejsze w odniesieniu do wielu, także tych uważanych do tej pory za bezpieczne rejonów świata, w tym Europy i Polski. Sytuacja taka wymaga podejmowania zdecydowanych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rejestracja i analiza kontekstu emocjonalnego człowieka w przetwarzaniu wszechobecnym

  Publikacja

  - Rok 2009

  Systemy przetwarzania wszechobecnego tworzące inteligentneśrodowisko podejmują działania na podstawie zebranych informacji nazywanych kontekstem. Umiejętność rozpoznawania ludzkich emocji, jako przejaw wyższej inteligencji, jest ich pożądaną cechą. Istnieje kilka modeli doznań emocjonalnych, które mogą stać się podstawą do budowy uniwersalnego systemu rozpoznającego emocje, bazującego na ekstrakcji cech z danych wejściowych i klasyfkacji...

 • Mechanizmy komunikacji w rozproszonych systemach specjalnego przeznaczenia

  Publikacja

  - Rok 2014

  Zadania ochrony i bezpieczeństwa granic państwa realizowane przez Straż Graniczną wymagają wsparcia ze strony nowoczesnych systemów Technologii Informacyjnych (TI) uwarunkowanych ich specjalnym przeznaczeniem. Z uwagi na charakter tej służby, rozwiązania dla jej potrzeb muszą być realizowane jako systemy rozproszone umożliwiające przenoszenie i przetwarzanie informacji głosowych oraz różnorodnych danych, w tym specjalnego przeznaczenia....

 • Zarządzanie wiedzą moralną w życiu gospodarczym : na pograniczu etyki i nowych technologii

  Publikacja

  Autorzy przedstawiają wstępną koncepcję zbudowania Internetowego Systemu Ekspertowego w dziedzinie wiedzy moralnej. Idea sprowadza się do zaaplikowania możliwości ogólnoświatowej sieci internetowej oraz koncepcji rozwijanych w ramach zarządzania wiedzą w odniesieniu do problemów moralnych występujących w życiu gospodarczym. System ten obejmuje: wiedzę ekspercką, akwizycję wiedzy o faktycznie dokonanych wyborach moralnych i ich...

 • Moral Knowledge Expert System : On the Borderline Between Business Ethics and New Technologies

  Publikacja

  Autorzy przedstawiają wstępną koncepcję zbudowania Internetowego Systemu Ekspertowego w dziedzinie wiedzy moralnej. Idea sprowadza się do zaaplikowania możliwości ogólnoświatowej sieci internetowej oraz koncepcji rozwijanych w ramach zarządzania wiedzą w odniesieniu do problemów moralnych występujących w życiu gospodarczym. System ten obejmuje: wiedzę ekspercką, akwizycję wiedzy o faktycznie dokonanych wyborach moralnych i ich...

 • System przetwarzania i wizualizacji sygnału mowy dla potrzeb lingwistycznych = System of speech signal processing and visualisation of the results

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono sposób przetwarzania i wizualizacji sygnału mowy w formie prostego w obsłudze i relatywnie niedrogiego urządzenia do nagrywania sygnału akustycznego oraz przetwarzania cyfrowego wyselekcjonowanych fragmentów i wizualizacji uzyskanych rezultatów przekształceń. Zastosowano do tego celu komputer z kartą dźwiękową. Przetwarzanie cyfrowe oraz wizualizacja dokonywana była w oparciu o program MATLAB bezpośrednio...

 • Possibility of valuation of operation of marine diesel engines

  Publikacja

  W artykule zaproponowano interpretację wartościującą działania okrętowych silników spalinowych, które (podobnie jak przedstawione mechanice klasycznej działania Hamiltona i Maupertiusa oraz działanie wynikające ze zmiany pędu ciała) jest rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary zwanej dżulosekundą [dżulsekunda]. Przedstawiono oryginalną metodę analizy i oceny działania silników o zapłonie samoczynnym w ujęciu energetycznym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wielofunkcyjne urządzenia haptyczne – projekt chwytaka antropomorficznego

  W artykule przedstawiono budowę chwytaka antropomorficznego opracowanego jako prototyp przemysłowego urządzenia haptycznego. Mechanizm chwytaka odwzorowuje budowę kostną ludzkiej dłoni, której poruszanie zapewnia zastosowanie systemu cięgnowego we współpracy z jednostkami napędowymi. Siłownikiem, na którym skoncentrowano budowę prototypu, jest muskuł pneumatyczny, znany jako mięsień McKibbena. W projekcie zbadano układ dziewięciu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Problemy bezpieczeństwa informacji w środowisku przetwarzania wszechobecnego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przetwarzanie wszechobecne jest dziedziną informatyki, któracoraz szerzej zaczyna pojawiać się w życiu przeciętnego człowieka, ułatwiając mu wykonywanie codziennych czynności. Przedstawiono pryncypia mechanizmów bezpieczeństwa, które należy bra pod uwagę przy implementacji tego typu systemu. Pokrótce opisano ideę przetwarzania wszechobecnego oraz aplikacji agentowych. Omówiono najważniejsze mechanizmy zabezpieczeń komunikacji...

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  15-11-2018 12:00 - 15-11-2018 18:00

  Metodologia prowadzenia badań

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  18-10-2018 09:00 - 18-10-2018 15:00

  Metodologia prowadzenia badań

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  30-10-2018 09:00 - 30-10-2018 15:00

  Metodologia prowadzenia badań

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  25-10-2018 09:00 - 25-10-2018 15:00

  Metodologia prowadzenia badań

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  30-10-2018 09:00 - 30-09-2018 15:00

  Metodologia prowadzenia badań

 • Krzysztof Bikonis dr inż.

 • Podstawy telekomunikacji - wykład cz. 1

  Kursy Online

  Wykład, część pierwsza dotyczy m.in. następujących zagadnień: 1. Źródła informacji, klasyfikacja, źródła analogowe i cyfrowe, przykłady 2. Modele źródeł i ich właściwości. 3. Pojęcie sygnału analogowego i jego uzależnienie od informacji 4. Techniki przekazywania sygnałów na odległość 5. Charakterystyki torów transmisyjnych przewodowych, bezprzewodowych i światłowodowych 6. System telekomunikacyjny, funkcje nadajnika i odbiornika,...

 • Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów

  Publikacja

  - Rok 2014

  Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków Elektronika i telekomunikacja, Inżynieria biomedyczna oraz Automatyka i robotyka. Obejmuje on zagadnienia z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, przerabiane na takich przedmiotach jak Przetwarzanie sygnałów, Filtry cyfrowe, Zastosowania procesorów sygnałowych. Ma stanowić pomoc przy prowadzeniu zajęć z ćwiczeń tablicowych, zajęć laboratoryjnych czy projektu z zastosowań...

 • Algorytmy analizy i przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych w rozproszonych systemach GIS

  Publikacja

  - Rok 2011

  Telemonitoring morski oraz szeroko rozumiane badania morza są ważnym elementem aktywności człowieka w sferze badań, nauki oraz gospodarki. Prowadzenie działań związanych z tworzeniem map dna, inspekcją nadbrzeży, umocnień, badaniem fauny morskiej pozwala zrozumieć procesy zachodzące w środowisku morskim oraz przyczynia się do rozwoju wielu gałęzi gospodarki takich jak transport morski, bezpieczeństwo, ochrona portów i inne. W ramach...

 • Metodologia prowadzenia badań (szkolenie zewnętrzne)

  Kursy Online

  CELCelem szkolenia jest podniesienie kompetencji, które zostaną wykorzystane do prowadzenia ćwiczeńspecjalistycznych oraz metodologii badań. OPISSzkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia: pomysły badawcze; konceptualizacja problemu badawczego; zasady budowania zespołów badawczych, dobre praktyki; wyszukiwanie i przetwarzanie informacji naukowej; koncepcja i projektowanie badań, konkretyzowanie celu badawczego; kosztorysy...

 • Zespolona pulsacja chwilowa w analizie i konwersji głosu

  Publikacja
  • M. Kaniewska

  - Rok 2012

  Przedstawiona rozprawa doktorska dotyczy badania głosu z wykorzystaniem reprezentacji sygnału mowy za pomocą zespolonej pulsacji chwilowej (ICF od ang. Instantaneous Complex Frequency). Zespolona pulsacja chwilowa opiera się na koncepcji rzeczywistej częstotliwości chwilowej (IF od ang. Instantaneous Frequency), która estymuje częstotliwość sygnału w każdej chwili czasu jako pochodną jego fazy chwilowej. Główną zaletą takiego podejścia...

 • Materiały Funkcjonalne (2)

  Kursy Online

  Orientacyjny program wykładu: Materiały a energia i światło– Wykorzystanie energii słonecznej: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory i inneurządzenia (4h);– Diody elektroluminescencyjne i lasery (1h);– Kryształy fotoniczne (1h);– Kamuflaż (1h);– Materiały w holografii (1h);– Magazynowanie, oszczędzanie i przetwarzanie energii (2h);– Wodór, ogniwa paliwowe (2h); Materiały a zapisywanie i przekazywanie informacji– Materiały spintroniczne...

 • Zasilanie ruchomych odbiorników energii elektrycznej za pośrednictwem cewek powietrznych sprzężonych magnetycznie.

  Publikacja

  - Rok 2008

  Dla odbiorcy energii najpowszechniej akceptowaną jej formą jest energia elektryczna. Jej przetwarzanie na inne formy odbywa się we współczesnych urządzeniach odbiorczych najczęściej z bardzo dużą sprawnością. Potocznie rozumie się, że dla jej przesyłu konieczne są tory prądowe wykonane z materiałów charakteryzujących się, w normalnych warunkach, dużą przewodnością elektryczną, czyli na drodze bezpośrednich połączeń galwanicznych...

 • Janusz Smulko prof. dr hab. inż.

  Urodził się 25 kwietnia 1964 r. w Kolnie. Ukończył w 1989 r. z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność aparatura pomiarowa. Zajął II miejsce w konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta Wybrzeża w 1989 r. Od początku kariery związany z Politechniką Gdańską: asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012). Odbył staże naukowe w Texas A&M University (2003, NATO...

 • Ogólne sposoby przetwarzania i prezentacji informacji zgromadzonych w systemach informacji przestrzennej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Referat opisuje podstawowe procesy i sposoby prezentowania i przetwarzania danych zgromadzonych w systemach informacji przestrzennej. Zaprezentowano sposoby generowania informacji źródłowych w zależności od przyjętego modelu przestrzennego.