Wyniki wyszukiwania dla: PRZEWODZENIE CIEPŁA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRZEWODZENIE CIEPŁA

Wyniki wyszukiwania dla: PRZEWODZENIE CIEPŁA

 • Heating of fuse - elements in transient and steady - state

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych nagrzewania topików bezpieczników w stanach nieustalonych i ustalonych i wykonanych w pakiecie FLUX 2D. W obliczeniach uwzględniono nagrzewania całej wkładki bezpiecznikowej. Do analizy wybrano temperaturę w przewężeniu topika. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że przy obliczaniu parametrów przedłukowych należy uwzględniać przewodzenie ciepła w topiku oraz brać pod uwagę zmienną...

 • Termowizja w diagnostyce stanu technicznego budynków.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł omawia niekontaktową metodę określania izolacyjności cieplnej przegród budowlanych za pomocą kamery termowizyjnej.

 • The effect of temperature difference on heat transport in solar cells

  W pracy omówiono wpływ wzrostu temperatury i mechanizm transportu ciepła na drodze przewodzenia w układach hybrydowych PV/T. Wyznaczono współczynniki przewodzenia krystalicznego krzemu typu n i p oraz gęstość strumienia ciepła w zakresie temperatur od 0 do 100 st. C.

 • Cooling of electronic equipment by means of jets and microjets

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy przedstawiono rozwiązanie sprzężonej wymiany ciepła od uderzającej strugi cieczy oraz przewodzenia ciepła w łytce. Uzyskano proste zależności opisujące rozkład temperatur na płytce. Umożliwia to przeprowadzenie analizy wpływu różnych parametró na wymianę ciepła podczas chłodzenia urządzeń elektronicznych generujących ciepło.

 • Nowoczesne termoizolacje rurociągów podmorskich

  Publikacja

  Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z głębokowodnych złóż podmorskich. Krystalizacja i żelowanie wosku mineralnego oraz powstawanie klatratów metanowych w rurociągach. Nowoczesne materiały termoizolacyjne w rurociągach podmorskich typu tieback o konstrukcji ''rura w rurze''. Równanie podłużnego profilu temperaturowego i ilustracja znaczenia współczynnika przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego w rurociągu podmorskim.

 • Temperature Measurements in Monitoring of Large Thrust Bearings

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy przedstawiono krytyczną ocenę popularnego systemu diagnostyki dużych łożysk wzdłużnych (np. łożysk nośnych hydrogeneratorów), w którym stosowany jest jednopunktowy pomiar temperatury w klockach łożyskowych. Stwierdzono, że taki układ pomiarowy nie pozwala na bezpieczną eksploatację łożysk, ponieważ posiada bardzo duże opóźnienie czasowe, nie daje informacji o lokalnych zagrożeniach, nie pozwala racjonalnie ustalić poziomów...