Wyniki wyszukiwania dla: PRZYKŁADOWE ATAKI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRZYKŁADOWE ATAKI

Wyniki wyszukiwania dla: PRZYKŁADOWE ATAKI

 • Managing the security vulnerabilities of critical systems and hazardous plants

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozdział poświęcono aktualnym problemom zarządzania ochroną obiektów podwyższonego ryzyka jako ważnych systemów infrastruktury krytycznej. Zarządzanie odpornością na ataki takich obiektów jest oparte na ocenach ryzyka. Podkreśla się, że występują ważne instalacje i systemy wymagające specjalnej uwagi i zabezpieczeń, szczególnie systemy kontroli dostępu do sterowni i urządzeń komunikacji. Opisuje się przykładowe technologie ochrony....

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • Ad hoc routing protocols - security objectives, threats and solution

  Publikacja

  Zaprezentowano przykładowe strategie routingu stosowane w bezprzewodowych sieciach ad-hoc z transmisją wieloetapową. Dokonanao przegladu protokołow routingu, zidentyfikowano podstawowe typy ataków i zagrożenia integralności i poufności transmisji w sieciach bezprzewodowych. Przedstawiono przykładowe rozwiazania algorytmów routingu.