Wyniki wyszukiwania dla: PRZYRZĄDY I SYSTEMY POMIAROWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRZYRZĄDY I SYSTEMY POMIAROWE

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: PRZYRZĄDY I SYSTEMY POMIAROWE

 • Miernictwo i systemy pomiarowe [WIMiO][2022/23]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • B. Pałczyńska
  • A. Dzwonkowski
  • M. Ziółko

 • Metrologia i systemy pomiarowe, ZiIP, 2022/2023 semestr letni

  Kursy Online
  • A. T. Wiśniewska

 • Metrologia i systemy pomiarowe, MiBM, 2022/2023 semestr letni

  Kursy Online
  • A. T. Wiśniewska

 • Metrologia i systemy pomiarowe , W/L/C, MiBM, sem. 02, letni 21/22 (PG_00055375)

  Kursy Online
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Zaawansowane metody pomiarowe (WMP,...)....

 • Miernictwo i systemy pomiarowe W/L, IMM, sem. 04, letni 21/22 (M:31677W0)

  Kursy Online
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Wzorce i przyrządy pomiarowe.

 • Metrologia i systemy pomiarowe , W/L/C, ZiIP, sem. 02, letni 21/22 (PG_00055050)

  Kursy Online
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Wzorce i przyrządy pomiarowe.

 • Metrologia i systemy pomiarowe, W, L, C, Mtr, sem.03, zimowy 22/23

  Kursy Online
  • J. Haras
  • G. Gajowiec
  • S. Dzionk
  • A. Janeczek
  • A. Laska

 • Metrologia i systemy pomiarowe, W/L/C, MiBM NST, sem. 04, letni 21/22 (M:31917W0)

  Kursy Online
  • M. Dobrzyński
  • K. Miętka

  Podstawowe pojęcia z metrologii. Metody, błędy i niepewność pomiarów. Tolerowanie i pasowania długości i kątów. Metody analizy wymiarowej. Zasady zamienności części maszyn. Dokładność wykonania przedmiotów. Elementy specyfikacji geometrii wyrobów, tolerowanie kształtu, kierunku i położenia. Charakterystyka struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów. Zasady tolerowania geometrycznego. Wzorce i przyrządy pomiarowe.

 • Kazimierz Darowicki prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki studia wyższe ukończył w czerwcu 1981 roku. Już w marcu 1981 roku został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Na Wydziale Chemicznym przeszedł kolejne szczeble rozwoju do stanowiska profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej włącznie. W działalności naukowej reprezentuje nauki techniczne, a  jego specjalność naukowa i zawodowa...

 • Systemy pomiarowe stosowane na platformach powietrznych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Poszukiwanie na ogromnych obszarach złóż bogactw naturalnych Ziemi przeprowadza się z zastosowaniem platform powietrznych (samolot, helikopter). Jest to stosunkowo szybka i tania metoda poszukiwań. W badaniach geologicznych stosuje się metodę magnetometryczną, elektromagnetyczną i grawimetryczną. W pracy przedstawiono systemy pomiarowe na platformach powietrznych wykorzystujące metodę elektromagnetyczną i magnetometryczną. W pracy...

 • Systemy pomiarowe wielkości mikroziaren ściernych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych elektrokurundu zwykłego i węglika boru przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v 6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22. Analizowano długość, szerokość i pole powierzchni obrazu mikroskopowego mikroziaren.

 • Pomiary geodezyjne w systemy pomiarowe na liniach kolejowych

  Publikacja

  - Rok 2017

  W rozdziale przedstawiono rolę pomiarów geodezyjnych dla potrzeb kolei. Omówiono kolejową osnowę geodezyjną oraz jej zastosowanie. Przedstawiono również inne technologie pomiarowe stosowane na kolei.

 • Jerzy Wtorek prof. dr hab. inż.

  Jerzy Wtorek uzyskał tytuł magistra inżyniera w 1976 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, a stopień doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, odpowiednio w 1986 i 2004 roku. Tytuł profesora uzyskał w 2016 r. Jego zainteresowania dotyczą nieinwazyjnych metod oceny układu krążenia, elektrycznych (aktywnych i pasywnych) właściwości...

 • Grzegorz Lentka dr hab. inż.

  Grzegorz Lentka uzyskał tytuł magistra inżyniera w roku 1996 na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w zakresie systemów pomiarowych. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2003, a doktora habilitowanego w 2014. Obecnie zatrudniony jest w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki na stanowisku profesora PG. W ramach prowadzonej dydaktyki zajmuje się zagadnieniami związanymi z interfejsami...

 • Zasady badania hałasu turbiny wiatrowej

  Przedstawiono główne zasady pomiaru hałasu turbin wiatrowych. Omówiono zarys stosowanej metodyki oraz określono niezbędne przyrządy pomiarowe.

 • Meranie základných elektrických veličín

  Publikacja

  - Rok 2014

  W monografii przedstawiono podstawy metrologii elektrycznej oraz podstawowe przyrządy pomiarowe. Monografia przeznaczona jest dla szerokiej rzeszy odbiorców, w szczególności studentów kierunków technicznych.

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Dariusz Świsulski dr hab. inż.

 • Eksperymentalne badania gwałtownego przepływu wody na terenie zabudowanym

  W artykule przedstawiono przebieg badań eksperymentalnych nad gwałtownym przepływem przez obszar zabudowany. W celu prowadzenia badań przygotowano i wyposażono stanowisko badawcze umożliwiające badanie przepływu przez obszar o zmiennej konfiguracji zabudowy. Stanowisko badawcze zbudowano w Laboratorium Hydrauliki i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej. W artykule opisano szczegółowo stanowisko badawcze, przyrządy pomiarowe,...

 • Tire/road noise measuring principles according to the Close Proximity Method

  W pracy podano metody badania hałasu opon samochodowych. Omówiono przyczepy pomiarowe zbudowane w Politechnice Gdańskiej oraz systemy pomiarowe stosowane do pomiaru hałasu opon zgodnie z metodą CPX.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pomiary głębokości szybkozmiennego, płaskiego, poziomego przepływu wody

  W artykule przedstawiono przebieg laboratoryjnych pomiarów głębokości szybkozmiennego, płaskiego przepływu wody, zachodzącego w trakcie propagacji fal wezbraniowych po przerwaniu wału przeciwpowodziowego. Opisano szczegółowo stanowisko i przyrządy pomiarowe, technikę prowadzenia pomiarów oraz przedstawiono wybrane wyniki. Uzyskane wyniki pomiarów głębokości zestawiono z rezultatami otrzymanymi w wyniku modelowania matematycznego....

 • STANY NIEUSTALONE TOWARZYSZĄCE POMIAROWI IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA W OBWODACH WYJŚCIOWYCH ZASILACZY BEZPRZERWOWYCH UPS

  W pracy przedstawiono metodykę i wyniki pomiarów stanów nieustalonych w zasilaczu bezprzerwowym (UPS) typu on - line. Do rejestracji zdarzeń po stronie zasilania i na wyjściu UPS wykorzystano dwa przyrządy do pomiaru jakości energii elektrycznej zsynchronizowane czasowo. Rejestratory kompresują uzyskane dane pomiarowe, co może wprowadzać dodatkowe błędy pomiaru wielkości mierzonych – napięć i prądów. Dodatkowe rejestracje oscyloskopem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nowa technologia pomiarów deformacji materiału T-S. XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania.

  W artykule przedstawiono treściwy opis wybranych elementów nowego stanowiska badawczego dla materiału Taylor-Schneebeli (T-S) w warunkach płaskiego stanu odkształcenia. Omówiono wykorzystywane systemy pomiarowe, w tym nowy oparty na rejestracji zdjęć cyfrowych. Analiza pomiarów związana jest z metodami cyfrowej interpretacji obrazów, co umożliwia śledzenie pola przemieszczania i obrotów cząstek materiału modelowego.

 • NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I POMIARÓW WEDŁUG WYMAGAŃ WYBRANYCH NORM ORAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2014

  : Przyrządy pomiarowe stanowią zasadniczy element złożonego systemu oceny jakości wyrobów na wszystkich etapach produkcji. Odpowiednio zaprojektowane procedury opisujące procesy kontrolne i pomiarowe, sprawnie zorganizowane i przeprowadzane operacje monitorowania i pomiarów parametrów procesów i produktów oraz skutecznie funkcjonujący nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów w organizacji są podstawą do wykazania, że...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tire/road noise - generation, measurement, and abatement

  Publikacja

  - Rok 2007

  Podano określenia i definicje dotyczące hałasu opon samochodowych. Omówiono mechanizmy generowania tego hałasu oraz zasady modelowania. Przedstawiono metody pomiaru hałasu opon oraz stosowane systemy pomiarowe. Podano normy dotyczące hałasu opon. Omówiono wpływ opony i nawierzchni na hałas generowany przez toczące się koło ogumione. Zaprezentowano koła kompozytowe oraz opony z bieżnikiem poroelastycznym generujące niski poziom...

 • Systemy automatycznej detekcji bezdechu sennego

  Zgodnie z przyjętą klasyfikacją międzynarodową identyfikowanych jest ponad 60 różnych zaburzeń snu [58] z podziałem na 7 kategorii. Bezdech senny, zarówno centralny jak i obturacyjny zaliczany jest do kategorii drugiej. Systemy pomiarowe wykorzystywane w monitorowaniu i diagnozie snu, w tym wykorzystywane do detekcji bezdechu sennego, można sklasyfikować ze względu na wiele kryteriów, np. ze względu na to czy badania wykonywane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Raman studies of ferroelectric ceramics.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono potencjał aplikacyjny spektroskopii Ramana w diagnostyce procesu technologicznego wytwarzania cienkowarstwowych struktur perowskitowych o strukturze Ba(Ti1 xZrx)O3, posiadających możliwość strojenia przenikalności elektrycznej za pomocą pola elektrycznego. Skonfigurowano systemy pomiarowe do badania zarówno próbek objętościowych, jak i struktur cienkowarstwowych. Zidentyfikowano najistotniejsze linie w widmach ramanowskich,...

 • Optyka nieuporządkowanych ośrodków silnie rozpraszających

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy omówiono w syntetyczny sposób podstawowe problemy teoretyczne związane z analizą propagacji promieniowania optycznego w nieuporządkowanych ośrodkach silnie rozpraszających. Szczególną uwagę, obok zakresu stosowalności różnych metod analizy propagacji promieniowania optycznego w takich ośrodkach, zwrócono na ich dokładność, uniwersalność i efektywność. Przedstawiono nowatorskie usprawnienia metody Monte Carlo mające za zadanie...

 • IT- enabled comparison of environmental noise levels and noise-evoked hearing impairments.

  Publikacja

  - Rok 2004

  [Abstrakt] Tematem pracy jest telemetryczny system monitorowania hałasu, opracowany w katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczony do zdalnego monitorowania poziomów hałasu środowiskowego. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu zaprezentowano również szereg szczegółów implementacyjnych. Przedstawiono m.in. mobilne urządzenie pomiarowe, oprogramowanie do pomiarów hałasu, dźwiękowy interfejs USB wyposażony...

 • IT- Enabled Comparison of Environmental Noise Levels and Noise-Evoked Hearing Impairments.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Tematem pracy jest telemetryczny system monitorowania hałasu, opracowany w katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczony do zdalnego monitorowania poziomów hałasu środowiskowego. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu zaprezentowano również szereg szczegółów implementacyjnych. Przedstawiono m.in. mobilne urządzenie pomiarowe, oprogramowanie do pomiarów hałasu, dźwiękowy interfejs USB wyposażony w mikrofon...

 • Measuring the impedance of ultrasonic transducers.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W przypadku przetworników ultradźwiękowych charakteryzujących się zazwyczaj bardzo zmienną w funkcji częstotliwości impedancją jej pomiar stwarza szereg trudności. Nie nadają się do tego celu tanie, łatwo dostępne, przyrządy. Znane są drogie systemy badawcze stosowane do tego celu. Zazwyczaj przystosowane są one do takich pomiarów w szerokim paśmie częstotliwości, od pasma akustycznego aż do zakresu mikrofalowego. Natomiast,...

 • Struktura systemu diagnostycznego ciągnika kołowego

  Systemy diagnostyczne OBD (On Board Diagnosis) są coraz częściej stosowane w pojazdach. Tylko niektóre ciągniki kołowe są wyposażone w systemy diagnostyczne. Dotychczas stosowana diagnostyka pokładowa pojazdów jest silnie związana z wymaganiami emisyjnymi i nie obejmuje innych ważnych funkcji pojazdu. W tworzonym systemie diagnostycznym ciągnika kołowego, ze względu na możliwe skutki przyjęto cztery grupy uszkodzeń: funkcjonalne...

 • Wizyjna metoda oceny przemieszczeń poprzecznych mobilnych systemów GNSS i INS w procesie wyznaczania trajektorii osi toru kolejowego

  W referacie przedstawiono metodę pomiaru przemieszczeń poprzecznych kolejowej platformy zawierającej systemy pomiarowe GNSS, INS, MLS oraz fotogrametryczny. Do pomiaru przemieszczeń poprzecznych zastosowano system fotogrametryczny składający się z kamer wizyjnych, oświetlaczy, kontrolera systemu pomiarowego, oraz oprogramowania do akwizycji plików. Zaprezentowano algorytm przetwarzania plików rastrowych w celu pomiaru przemieszczeń....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Struktura systemu diagnostycznego cągnika kołowego

  Publikacja

  - Rok 2012

  Systemy diagnostyczne OBD (On Board Diagnosis) są coraz częściej stosowane w pojazdach. Tylko niektóre ciągniki kołowe są wyposażone w systemy diagnostyczne. Dotychczas stosowana diagnostyka pokładowa pojazdów jest silnie związana z wymaganiami emisyjnymi i nie obejmuje innych ważnych funkcji pojazdu. W tworzonym systemie diagnostycznym ciągnika kołowego, ze względu na możliwe skutki przyjęto cztery grupy uszkodzeń: funkcjonalne...

 • Rola i zadania chemii analitycznej w zakresie technologii chemicznej

  Publikacja

  Dążność do możliwie dokładnego poznania składu i procesów, które zachodzą w różnych obiektach materialnych stanowi siłę napędową do rozwoju narzędzi, którymi posługują się chemicy-analitycy w swojej pracy. Tymi narzędziami są (i) urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane na etapie badań odpowiednio przygotowanych reprezentatywnych próbek w celu wykrycia, identyfikacji oraz ilościowego oznaczenia określonych składników, czyli...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

  Czasopisma

  ISSN: 1509-5878 , eISSN: 2450-7725

 • Determinig the impedance of ultrasonic transducers by the added elements method

  Publikacja

  Pomiar zespolonej impedancji elektrycznej przetworników ultradźwiękowych jest obarczony szeregiem trudności. Wynika to między innymi z powodu iż charakteryzuje się ona dużymi zmianami wartości w funkcji częstotliwości - w szczególności w otoczeniu rezonansów. Szczególne trudności nastręcza tu pomiar fazy. Zastosowanie precyzyjnych mostków wiąże się z bardzo uciążliwym procesem pomiarowym i długim czasem jego trwania. Współczesne...

 • Non-Newtonian lubrication of human hip joint for unsteady impulsive motion

  Tematem niniejszej pracy są parametry smarowania lepkosprężystą cieczą synowialną stawu biodrowego człowieka w czasie kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu mikrosekund po doznanym urazie. W niniejszej pracy rozpatruje się urazy wywołujące zmniejszenie lub zwiększenie wysokości i zmiany kształtu szczeliny stawu, które to zmiany po pewnym określonym czasie po doznanym urazie mogą zanikać. W konsekwencji takich urazów i to w...

 • Stanowisko laboratoryjne do badania mechanizmów odkształcalnych o kinematyce równoległej

  Publikacja

  W pracy przedstawiono projekt stanowiska laboratoryjnego służącego do badania właściwości kinematycznych mechanizmów odkształcalnych o kinematyce równoległej. Omówiono wymagania, jakie powinno spełniać stanowisko laboratoryjne, aby przeprowadzić analizę odkształcalnego przegubu o rozmiarach od 2.5 mm do 15 mm średnicy, posiadającego trzy sterowalne stopnie swobody. Zaprezentowano unikatowe systemy pomiarowe sił, umożliwiające pomiary...

 • Przyrządy do pomiaru parametrów uziemnień.

  Publikacja

  Omówiono metody pomiarowe stosowane najczęściej w miernikach parametrów uziemnień przeznaczonych do pracy przy częstotliwościach przemysłowych oraz uziemnień odgromowych. Oprócz metod statycznych (niskoczęstotliwościowych) i udarowych zaprezentowano metody wysokoczęstotliwościowe wykorzystywane w miernikach. Przedstawiono ograniczenia omawianych metod i niebezpieczeństwo powstania nadmiernych błędów wynikających z niedokładnej...

 • Przyrządy wirtualne w nauczaniu Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów

  Artykuł rozpoczyna się wyjaśnieniem pojęcia przyrządu wirtualnego oraz opisem narzędzi do przygotowania takich przyrządów. Następnie przedstawiono szereg przykładów przyrządów wirtualnych, pozwalających w prosty sposób na zapoznanie z działaniem algorytmów przetwarzania sygnałów. Opisano przyrządy wirtualne do zapoznania ze zjawiskiem aliasingu, oknami czasowymi i wygładzającymi, działaniem filtrów w dziedzinie czasu i częstotliwości...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Inteligentne Systemy Pomiarowe

  Kursy Online
  • J. Wszołek

 • Technika sygnałów analogowych. - Tom 1,2

  Publikacja

  - Rok 2014

  om I składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale 1 scharakteryzowano sygnały, elementy, układy i systemy analogowe. Poznanie właściwości elementów ma kluczowe znaczenie przy przewidywaniu właściwości zbudowanych z nich układów elektronicznych. Podobnie znajomość podstawowych praw rządzących rozkładami prądów i napięć ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia metod analizy układów elektronicznych. Rozdział 2 jest poświęcony liniowym...

 • Rozproszone systemy pomiarowe 2022

  Kursy Online
  • G. Jasiński
  • P. Jasiński

 • STANOWISKO POMIAROWE DO BADAŃ TŁUMIENIA PROPAGACYJNEGO

  Publikacja

  - Rok 2017

  Badania propagacyjne odgrywają znaczącą rolę we współczesnej telekomunikacji, gdzie coraz częściej korzysta się z łączy bezprzewodowych. Tłumienie propagacyjne jest kluczowym parametrem przy projektowaniu systemów radiokomunikacyjnych i dlatego tak ważne jest jego dokładne wyznaczenie. W tym celu należy projektować stanowiska pomiarowe zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez ITU-R w swoich rekomendacjach.

 • Podstawowe procedury pomiarowe w ochronie katodowej

  Publikacja

  Opracowanie zawiera opis podstawowych procedur pomiarowych stosowanych przez personel ochrony katodowej w sektorze lądowych konstrukcji metalowych. Znajomość opisanych metod jest wymagana od personelu na poziomie 1 oraz na poziomie 2 kompetencji zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15257:2017-10: "Ochrona katodowa -- Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową -- Podstawa systemu certyfikacji". Opracowanie przeznaczone...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Współczesne systemy magnetometryczne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe i transduktorowe. W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano współczesne systemy magnetometryczne.

 • Nowoczesne systemy magnetometryczne

  W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano nowoczesne systemy magnetometryczne. Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry typu SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe oraz transduktorowe.

 • Rozproszone systemy kogeneracji

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przedstawiono rozproszone systemy kogeneracji . pokazano układy kogeneracyjne opalane gazem.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bioniczne systemy produkcyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Ninijeszy rodział przedstawia możliowości stosowania technologii bionicznych w elastycznej produkcji dla tworzenia inteligentnych systemów produkcyjnych. Na wstępie przedstawiono trzy rodzaje takich sytemów: bioniczne, fraktalne i holonowe. Obszerniejszej analizie poddano bioniczne systemy wytwórcze, pokazując ich związki z organizamami żywymi. W podsumowaniu porównano własności trzech grup w kontekście perspektyw rozwojowych.