Wyniki wyszukiwania dla: PSYCHOLOGIA W INFORMATYCE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PSYCHOLOGIA W INFORMATYCE

Wyniki wyszukiwania dla: PSYCHOLOGIA W INFORMATYCE

 • PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. S. ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE: PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA

  Czasopisma

  ISSN: 2083-2753

 • Metody probabilistyczne w informatyce - 2022

  Kursy Online
  • M. Sac
  • J. Grochowski
  • J. Rak
  • J. Konorski

  Informatyka, studia I stopnia

 • Metody badawcze w informatyce 2021/2022

  Kursy Online
  • P. Weichbroth
  • J. Kuchta
  • G. Gołaszewski
  • J. Miler
  • T. Zawadzka
  • A. Przybyłek
  • A. Landowska

  Przedmiot "metody badawcze w informatyce" uczy, czym są badania naukowe, jak je prowadzić, jak zbierać dane badawcze, analizować dane, opracowywać wyniki oraz raportować badania. Omawia wiele metod badawczych takich jak: systematyczny przegląd literatury (SLR), wywiady, ankiety, grupy fokusowe, eksperymenty, action research i inne.

 • Michał Czubenko dr inż.

  Michał Czubenko jest absolwentem roku 2009, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej, w dyscyplinie automatyka i robotyka. Obecnie jest adiunktem na tym samym wydziale, związanym z Katedrą Systemów Decyzji i Robotyki. W 2012 roku odbył trzymiesięczny staż w Kingston University London. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego na 12. Międzynarodowej Konferencji na temat Diagnostyka Procesów...

 • Rozwój globalnej sieci internetowej a ocena informacji z niej pochodzacej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł przedstawia wyniki badań oceny wiarygodności informacji napływajacej z Internetu, prasy, radia i telewizji w ocenie Internautów o kompetencjach specjalistycznych oraz o kompetencjach uzytkowników. Przedstawione wyniki sugeryja różnice w ocenie wiarygodnoęci w zalezności od źródła pochodzneia informacji oraz kompetencji Interneuty

 • Evaluation of Multimedia Stream Processing Modeling Language from the Perspective of Cognitive Dimensions

  Publikacja

  W referacie zawarto opis zastosowania wymiarów poznawczych do oceny języka modelowania przetwarzania strumieni multimedialnych, nazwanego MSP-ML, w trakcie tworzenia tego języka. Poszczególne części referatu prezentują kontekst i motywacje oceny MSP-ML, metodę oceny, rezultaty oceny oraz porównanie rezultatów oceny z wynikami otrzymanymi za pomocą innych metod oceny języków modelowania wizualnego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • W poszukiwaniu osobowościowych wyznaczników wykorzystywania Internetu

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia wyniki badań własnych dotyczących weryfikacji istnienia zależności pomiędzy cechami osobowości uzytkoników Internetu a intensywnościa i celem korzystania z niego. Tak przeprowadzone badania pozwoliły potwierdzić niektóre słabe zależności wynikające z wcześniejszych, cytowanych badań. We wnioskach zawarto propozycje kierunków dalszych badań

 • Anonimowość w komunikacji internetowej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł porusza problem anonimowości w Internecie, a szczegóolnie jej wpływ na komunikacje interpersonalną prowadzoną za pomoca sieci internetowej. Wskazane i przedyskutowane zostały zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje poczucia anonimowości przez uzytkowników, zarówno w obszarze interpersonalnym jak i społecznym.

 • Internet jako źródło informacji w opinii uzytkowników.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących sposobu wykorzystywania Internetu przez użytkowników - studentów . W badaniu zwrócono uwagę zarówno na ilościowe jak i jakościowe parametry wykorzystywania Sieci, a także na dokonywaną przez badanych, ocenę jakości pozyskiwanych w ten sposób informacji w porównaniu do innych źródeł.

 • Technologie informacyjne a grupowe podejmowanie decyzji.

  Publikacja

  - Rok 2004

  artykuł prezentuje specyfikę i efektywność zespołów wirtualnych, czyli grup zadaniowych realizujących przedsięwzięcia w oparciu o technologię informacyjną. Przedstawione są główne zalety współpracy z wykorzystaniem internetu (wzrost innowacyjności, koncentracja na zadaniu, łatwośc archiwizowania pracy grupowej) oraz jej postawowe zagrożenia (nasilenie mechanizmów myślenia grupowego, spadek wewnątrzgrupowego zaufania i wydłużenie...

 • Cognitive dimensions questionnaire applied to visual modelling language evaluation - a case study.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W celu osiągnięcia większej dojrzałości w inżynierii języków modelowania wizualnego, wymagane są skuteczne metody oceny języków modelowania wizualnego.W artykule zaprezentowano studium przypadku zastosowania ankiety wymiarów poznawczych do oceny UML wspomaganego przez narzędzia CASE. Metoda obejmuje dyskusję zastosowania wymiarów poznawczych do tego celu oraz wyniki badań empirycznych.

 • Efektywność metod modelowania systemów z perspektywy psychologii poznawczej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Psychologiczne dopasowanie metod modelowania systemów i narzędzi CASE do profilu wykonawcy ma istotny wpływ na efektywność pracy rozumianą chociażby jako czas wykonania zadania, ilość wprowadzonych defektów, łatwość pracy,czy też łatwość wykorzystania rezultatów. W referacie zaprezentowano dwa podejścia do oceny metod modelowania z perspektywy poznawczej. W pierwszym podejściu wykorzystano zbiór wymiarów poznawczych, natomiast...