Wyniki wyszukiwania dla: QOS - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: QOS

Wyniki wyszukiwania dla: QOS

 • QoS w lokalnych sieciach bezprzewodowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaprezentowano dwa najpopularniejsze obecnie rozwiązania lokalnych sieci bezprzewodowych (Wireless LAN - WLAN). Zarówno sieci standardu IEEE 802.11 jak i ETSI HIPERLAN/2, są postrzegane jako istotne elementy systemów łączności bezprzewodowej czwartej generacji (4G). Ze względu na ograniczoną szerokość pasma radiowego, w sieciach tych niebagatelną rolę zaczynają odgrywać mechanizmy dopasowujące jakość obsługi (QoS) do wymagań aplikacji...

 • QoS w lokalnych sieciach bezprzewodowych

  Zaprezentowano dwa najpopularniejsze obecnie rozwiązania lokalnych sieci bezprzewodowych (Wireless LAN - WLAN). Zarówno sieci standardu IEEE 802.11, jak i ETSI HIPERLAN/2, są postrzegane jako istotne elementy systemów łączności bezprzewodowej czwartej generacji (4G). Ze względu na ograniczoną szerokość pasma radiowego, w sieciach tych niebagatelną rolę zaczynają odgrywać mechanizmy dopasowujące jakość obsługi (QoS) do wymagań aplikacji...

 • Ruting QOS w sieciach NGN

  Publikacja

  - Rok 2010

  Znaczna różnorodność usług dostępnych w dzisiejszych sieciach pakietowych wymaga architektur wspierających różnicowanie tych usług, przy jednoczesnym gwarantowaniu jakości usług (QoS). Zapewnienie QoS osiągnąć można jedynie poprzez zastosowanie efektywnych mechanizmów zarówno na poziomie obsługi pakietów jak i strumieni. Jednym z bardzo istotnych mechanizmów na poziomie pakietów jest wyznaczanie dróg połączeniowych. Jest to proces...

 • New Tool for Examining QoS in the VToIP Service

  Publikacja

  This paper is dedicated to the subject of measuring QoS in the Video Telephony over IP (VToIP) service. QoS measurement models in general and then models designed specifically for measuring QoS in the VToIP service are presented. A new numerical tool for examining the quality of VToIP video streams VToIP is described. The tool’s functionality is then put to the test in a number of analysis scenarios. The results and insights gained...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Application tool for IP QoS network design

  Publikacja

  - Rok 2010

  Despite the fact that differentiated-service-aware network implementation has been a widely discussed topic for quite some time, network design still proofs nontrivial. Well developed software could put an end to network designer's problems. This chapter describes work, which has been aimed at creating a comprehensive network design tool, offering a fair range of functionality and high reliability. The presented tool is able to...

 • Simulation model for evaluation of QOS dynamic routing

  Publikacja

  - Rok 2009

  Current informational networks use a large variety of technologies to support data exchange. Most of them are focused on IP protocol and include mechanisms which by definition should supply demanded QoS. One of those mechanisms is efficient path calculation - routing. Traffic offered to the network can change very rapidly in short term. Routing should support such traffic changes and all the time calculate valid paths in terms...

 • QoS/QoE in the Heterogeneous Internet of Things (IoT)

  Publikacja

  - Rok 2017

  Applications provided in the Internet of Things can generally be divided into three categories: audio, video and data. This has given rise to the popular term Triple Play Services. The most important audio applications are VoIP and audio streaming. The most notable video applications are VToIP, IPTV, and video streaming, and the service WWW is the most prominent example of data-type services. This chapter elaborates on the most...

 • Performance of FAN conception of traffic control in IP QoS networks

  Publikacja

  - Rok 2008

  In this paper we present the architectural implementation of Flow Aware Networking (FAN), a new approach for realizing QoS guarantees in the Internet. We also propose FAN traffic control algorithm which performs traffic control on flow level. Using the proposed FAN node model, we conduct simulation research to prove if FAN can be a new approach for realizing QoS guarantees. The basis of this research is finding a way to guarantee...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Determining QoS in the Video Telephony Service in an IP Environment

  Publikacja

  - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE - Rok 2010

  IP networks are indispensable nowadays. They are among the most efficient platforms. The constantly growing number of users and new services in these networks - the largest being the Internet - requires a good quality of any application used.Determining the QoS in real-time services is particularly important. This work is dedicated to exactly this aspect of the real-time service Video Telephony over IP (VToIP). First, the ITU-T...

 • Study of QoS Parameters Measurement Methodology and Requirements in RSMAD

  Publikacja

  The paper presents the results of analysis and research of the quality of service requirements (defined by the QoS parameters) for data transmission services in Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras (in short: RSMAD). The paper also presents and discusses the results of test of impact of the size of images from traffic enforcement cameras (TECs) on the average transmission time. Moreover,...

 • Analiza algorytmów rutingu wspierających QoS w DiffServ

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy podjęto tematykę związaną z opisem oraz analizą dostępnych algorytmów rutingu wspierających QoS dla specyficznej architektury sieci IP - DiffServ. Główną przyczyną jaka skłania do badania procedur rutingu QoS o wielu ograniczeniach (multi constrained routing) jest brak jak dotąd jednoznacznie sprecyzowanych, dokładnych metod pozwalających wyznaczyć drogi połączeniowe dla usług, dla których ma być gwarantowana jakość (QoS...

 • Analiza algorytmów rutingu wspierających QoS w DiffServ.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule podjęto tematykę związaną z opisem oraz analizą dostępnych algorytmów rutingu wspierających QoS dla specyficznej architektury sieci IP - DiffServ. Główną przyczyną jaka skłania do badania procedur rutingu QoS o wielu ograniczeniach (multi constrained routing) jest brak jak dotąd jednoznacznie sprecyzowanych, dokładnych metod pozwalających wyznaczyć drogi połączeniowe dla usług, dla których ma być gwarantowana jakość...

 • Traffic Type Influence on Performance of OSPF QoS Routing

  Publikacja

  - Rok 2012

  Feasibility studies with QoS routing proved that the network traffic type has influence on routing performance. In this work influence of self-similar traffic for network with DiffServ architecture and OSPF QoS routing has been verified. Analysis has been done for three traffic classes. Multiplexed ON-OFF model was used for self-similar traffic generation. Comparison of simulation results were presented using both relative and...

 • Traffic Type Influence on Performance of OSPF QoS Routing

  Feasibility studies with QoS routing proved that the network traffic type has influence on routing performance. In this work influence of self-similar traffic for network with DiffServ architecture and OSPF QoS routing has been verified. Analysis has been done for three traffic classes. Multiplexed On-Off model was used for self-similar traffic generation. Comparison of simulation results was presented using both relative and non-relative...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura i mechanizmy Równoległego Internetu Ipv6 QoS

  Publikacja
  • H. Tarasiuk
  • W. Góralski
  • J. Granat
  • M. B. Jordi
  • W. Szymak
  • S. Hanczewski
  • R. Szuman
  • M. Giertych
  • K. Gierłowski
  • M. Natkaniec
  • J. Gozdecki

  - Rok 2012

  Artykuł przedstawia propozycje architektury i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS, który jest rozważany jako jeden z trzech równoległych Internatów w systemie IIp tworzonym w ramach projektu Inzynieria Internetu Przyszłości (IIP). Artykuł zawiera funkcje i mechanizmy, które umożliwiają działanie sieci wirtualnych dla wybranych typów aplikacji, takich jak e-zdrowie, monitorowanie, bezpieczeństwo publiczne, zdalne nauczanie,...

 • Architektura i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS

  Publikacja
  • K. Gierłowski
  • H. Tarasiuk
  • W. Góralski
  • J. Granat
  • J. M. Batalla
  • W. Szymak
  • P. Świątek
  • S. Hanczewski
  • R. Szuman
  • M. Giertych... i 2 innych

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2011

  Referat przedstawia propozycję architektury i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS, który jest rozważany jako jeden z trzech Równoległych Internetów w Systemie IIP tworzonym w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP). Referat zawiera funkcje i mechanizmy, które umożliwią działanie sieci wirtualnych dla wybranych typów aplikacji, takich jak e-zdrowie, monitorowanie i bezpieczeństwo publiczne, zdalne nauczanie,...

 • Mechanizmy QoS dla wielousługowych sieci IP. 2.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Zaprezentowano koncepcje organizacji wielousługowych sieci IP. Przedstawiono podstawowe modele usług pozwalających na zróżnicowanie obsługi różnych typów ruchu. Opisano usługę best effort, a także usługi zintegrowane (IntServ-) i zróżnicowane (DiffServ). Podobno przykłady realizacji usługi DiffServ.

 • Badanie wybranych algorytmów rutingu QoS w sieciach MPLS

  W pracy dokonano przeglądu wybranych, opublikowanych algorytmów rutingu QoS dla sieci MPLS. Zrealizowano program "Ruting QoS" w środowisku MATLAB, w którym zaimplementowano trzy algorytmy: Profile-Based Routing, Kowalika-Colliera oraz Erbasa-Mathara. Przedstawiono i omówiono sieci, które zostały użyte do badań. Przebadano zaimplementowane algorytmy w przykładowych sieciach. Porównano badane algorytmy pod względem: procentu obsłużonych...

 • Specyfikacja Systemu IP QoS opartego na architekturze DiffServ

  Publikacja

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2009

  Artykuł przedstawia ogólną specyfikację systemu IP QoS (ang. Internet Protocol Quality of Service), który to system jest obecnie implementowany w ramach projektu krajowego "Zarządzanie ruchemw sieciach IP". System ten jest zgodny z architekturą DiffServ (ang. Differentiated Services) i architekturą NGN (Next Generation Networks). W szczególności, artykuł pokrótce omawia architekturęsystemu, oferowane klasy usług w systemie oraz...

 • Realizacja łącza sygnalizacyjnego SS7 w sieci IP QoS

  Wykorzystanie technologii IP dla realizacji połączeń między sieciami PSTN/ISDN wymaga obsługi sygnalizacji SS7 ISUP. Jednym z rozwiązań tego problemu jest utworzenie łącza sygnalizacyjnego na platformie IP dla połączenia punktów sygnalizacyjnych łączonych sieci. W niniejszej pracy opisano pojęcie łącza sygnalizacyjnego SS7, jego ekwiwalent w sieci IP oraz propozycję rozwiązania programowego realizującego takie łącze w sieci IP...

 • Koncepcja modelu do badnia wydajności domeny IP QoS

  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji hierarchicznie rozproszonego brokera MBB (Multiple Bandwidth Broker) realizującego funkcje AC w oparciu o pomiary. Zaproponowane zostały przez autorów modele funkcjonalne brokera centralnego oraz brokera brzegowego. Autorzy zaproponowali także algorytm realizujący MBAC, zaimplementowany w brokerze brzegowym. Prezentowany model koncepcyjny umożliwia zwiększenie skalowalności DS oraz ograniczenie...

 • Analysis of network infrastructure and QoS requirements for modern remote learning systems.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono różne modele zdalnego nauczania. Podjęto próbę oceny wymagań nakładanych na infrastrukturę sieci. Ponadto przedstawiono mechanizmy QoS spotykane w sieciach teleinformatycznych oraz dokonano oceny możliwości ich współpracy w systemach edukacji zdalnej

 • Traffic Type Influence on QoS Network Performance of Streaming Traffic Class

  Publikacja

  - Rok 2013

  Feasibility study on QoS routing proved that the traffic type influence the network performance. The performance is defined here as a number of packets serviced by the network. In the paper additional element - buffers lengths used in service system was verified in terms of dependencies with routing performance. We present results obtained by simulation for many simulation scenarios. Analysis was done for two different network...

 • Current mechanisms of IGP routing - expectations and possibilities in terms of QoS constraints

  Publikacja

  - Rok 2005

  Od mechanizmów rutingu oczekuje się nowych możliwości z chwilą wprowadzenia wymagań QoS. W tym kontekście aktualne techniki rutingu IGP nie oferuja rozwiązań określających ścieżki gwarantujące QoS. W pracy przedstawiono propozycję rozszerzenia OSPF, które umożliwia uwzględnienie ograniczeń wynikających z QoS, gwarantując jednocześnie usługi na żądanym poziomie. To rozszerzenie zawiera zarówno liniowe jak i nieliniowe metryki. Wartości...

 • Hybrid DUMBRA: an efficient QoS routing algorithm for networks with DiffServ architecture

  Publikacja

  - Rok 2011

  Dynamic routing is very important issue of current packet networks. It may support the QoS and help utilize available network resources. Unfortunately current routing mechanisms are not sufficient to fully support QoS. Although many research has been done in this area no generic QoS routing algorithm has been proposed that could be used across all network structures. Existing QoS routing algorithms are either dedicated to limited...

 • Influence of Self-Similar Traffic Type on Performance of QoS Routing Algorithms

  Providing a Quality of Services (QoS) into current telecommunication networks based on packet technology is a big challenge nowadays. Network operators have to support a number of new services like voice or video which generate new type of traffic. This traffic serviced with QoS in consequence requires access to appropriate network resources. Additionally, new traffic type is mixed with older one, like best-effort. Analysis of...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Równoległy Internet IPv6 QoS: Realizacja systemu zarządzania i sygnalizacji

  Publikacja
  • H. Tarasiuk
  • P. Wiśniewski
  • J. Rogowski
  • J. Granat
  • W. Szymak
  • W. Latoszek
  • Ł. Ogrodowczyk
  • I. Olszewski
  • J. Gozdecki
  • K. Gierłowski

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2013

  W artykule przedstawiono realizację systemu zarządzania i sygnalizacji dla sieci IPv6 QoS. Sieć ta stanowi jeden z Równoległy Internetów w ramach Systemu IIP umożliwia-jącego wirtualizację infrastruktury sieci i zbudowanego w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP). System zarządzania siecią IPv6 QoS odpowiada za realiza-cję następujących procesów: proces tworzenia/usuwania Równoległego Internetu, wymiarowanie sieci,...

 • Simulation model for evaluation of QoS routing algorithm in large packet networks

  The variety of traffic transferred via current telecommunication networks includes also voice, which should meet quality requirements. One of mechanisms, which can support QoS in current packet networks, is routing. There exist many routing proposals which should introduce the QoS into the network but practically they don't. Following paper presents the realization of simulation model for evaluation of a new routing algorithm DUMBRA...

 • New challenges for Internet IP QoS architectures supporting multimedia transfer.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaprezentowano zarówno ''ograniczenia'' wprowadzone przez współczesny Internet, jak też wymagania jakościowe związane z przekazami multimedialnymi. Opisano nowe propozycje architektur QoS obejmujące modele tzw. usług zintegrowanych (IntServ) oraz zróżnicowanych (DiffServ).

 • Model analityczny budżetu czasu opóźnienia w sieci IP QoS

  Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie i przebadanie sposobu podziału opóźnienia end-to-end dla danego strumienia pakietów wzdłuż łączy ścieżki, tak aby wolne zasoby przydzielane były w sposób gwarantujący jakość, a jednocześnie miała miejsce na tej ścieżce maksymalizacja liczby przyjętych do obsługi strumieni pakietów. Proces ten może dotyczyć zarówno łańcucha domen jak i łańcucha łączy. Opisany model LSS oparty jest na...

 • Aplikacja do zarządzania zasobami domeny pakietowej z IP QoS

  Publikacja

  Wraz z upublicznieniem Internetu i jego globalizacją pojawiła się potrzeba realizacji usług czasu rzeczywistego, a co za tym idzie potrzeba zapewnienia jakości poprzez rozróżnienie klas ruchu i traktowanie każdej z tych klas według innych reguł obsługi. W artykule przedstawiono system zarządzania zasobami domeny pakietowej opartej na architekturze DiffServ. Omawiany system pracuje w strukturze warstwowej - w warstwie zarządzania,...

 • Badania parametrów QoS dla usług transmisji danych w systemie RSMAD

  W referacie przedstawiono analizę wymagań jakościowych, określonych poprzez atrybuty QoS, dla usług transmisji danych obrazowych zwykorzystaniem Radiowego Systemu Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (RSMAD). Podano także wyniki pomiarów i badańprzeprowadzonych w celu określenia przydatności różnych systemów radiokomunikacyjnych do transmisji danych w tym systemie z wymaganą jakością.

 • Implementacja warstwy danych i sterowania dla Równoległego Internetu IPv6 QoS

  Publikacja
  • P. Wiśniewski
  • H. Tarasiuk
  • M. Rawski
  • I. Olszewski
  • Ł. Ogrodowczyk
  • S. Hanczewski
  • A. Kaliszan
  • A. Brachman
  • K. Gierłowski

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2012

  W artykule przedstawiono aspekty związane z implementacją węzłów Równoległego Internetu (RI) IPv6 QoS na platformach umożliwiających wirtualizację. RI IPv6 QoS jest oparty na architekturze DiffServ i NGN. W sieci IP wyróżniamy węzły brzegowe oraz szkieletowe, które wyposażone są w mechanizmy Quality of Service (QoS) wspierające gwarancje QoS dla przekazu pakietów w sieci. Implementacja węzłów IPv6 QoS w środowisku umożliwiającym...

 • New approach for determining the QoS of MP3-coded voice signals in IP networks

  Publikacja

  Present-day IP transport platforms being what they are, it will never be possible to rule out conflicts between the available services. The logical consequence of this assertion is the inevitable conclusion that the quality of service (QoS) must always be quantifiable no matter what. This paper focuses on one method to determine QoS. It defines an innovative, simple model that can evaluate the QoS of MP3-coded voice data transported...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wireless LAN with noncooperative anonymous stations: QOS provisioning via war of attrition

  Publikacja

  - Rok 2009

  MAC-layer QoS provision necessitates an admission scheme to grant a requested QoS notwithstanding subse-quent requests. For an ad hoc WLAN with anonymous stations, we assume a degree of power awareness to propose a session- rather than frame-level bidding for bandwidth. Next we analyze the underlying Bayesian war of attrition game.

 • Implementacja płaszczyzny danych i płaszczyzny sterowania dla Równoległego Internetu IPv6 QoS

  Publikacja
  • P. Wiśniewski
  • H. Tarasiuk
  • M. Rawski
  • I. Olszewski
  • Ł. Ogrodowczyk
  • S. Hanczewski
  • A. Kaliszan
  • A. Brachman
  • K. Gierłowski

  - Rok 2013

  W artykule przedstawiono aspekty związane z implementacją węzłów Równoległego Internetu (RI) IPv6 QoS na platformach umożliwiających wirtualizację. RI IPv6 QoS jest oparty na architekturze DiffServ i NGN. Zgodnie z architekturą DiffServ, w sieci IP wyróżniamy węzły brzegowe oraz szkieletowe, które wyposażone są w mechanizmy Quality of Service (QoS) wspierające gwarancje QoS dla przekazu pakie¬tów w sieci. Implementacja węzłów IPv6...

 • A Reputation Scheme to Discourage Selfish QoS Manipulation in Two-Hop Wireless Relay Networks

  Publikacja

  - Rok 2018

  In wireless networks, stations can improve their received quality of service (QoS) by handling packets of source flows with higher priority. Additionally, in cooperative relay networks, the relays can handle transit flows with lower priority. We use game theory to model a two-hop relay network where each of the two involved stations can commit such selfish QoS manipulation. We design and evaluate a reputation-based incentive scheme...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • QoS-sensitive selfish behavior in ad hoc wireless lans: a stochastic game model

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rozważany jest prosty model stacji sieci bezprzewodowej wprowadzają-cych ruch elastyczny przy wymaganiu minimalnej przepływności. Każda stacja, okresowo przełączając się na egoistyczną konfigurację MAC, próbuje wyeliminować inne stacje z ubiegania się o pasmo sieci. Dla powstającej w ten sposób gry zastosowano model gry markowowskiej i pokazano istnienie symetrycznego punktu równowagi strategicznej.

 • QoS provisioning in a single-cell ad hoc WLAN via queuing and stochastic games

  Publikacja

  Pokazano, że stosowanie agresywnych strategii dostępu do medium transmisyjnego może stanowić dla stacji sieci gwarancję równej szansy uzyskania pożądanej przepływności oraz zachowania jej na cały czas transferu danych. Przeprowadzono analizę gier typu stochastycznego pod kątem istnienia równowagi strategicznej przy założeniu probabilistycznych strategii dostępu.

 • Nowe podejście do gwarancji QoS w sieciach IP - Flow Aware Networking (FAN)

  Artykuł przedstawia nowy sposób gwarantowania jakości w sieciach IP zaproponowany przez dział R&D France Telecom. W oparciu o istotne cechy ruchu internetowego opisane zostały problemy napotykane przez dotychczasowe architektury QoS. Przybliżono założenia FAN oraz przykład praktycznej implementacji - ruter Cross-protect. FAN realizuje gwarancje QoS poprzez sterowanie przyjęciem do obsługi oparte o przepływy i pomiary ruchu na...

 • Measurements of OF QoS/QoE parameters for media streaming in a PMIPv6 TESTBED WITH 802.11 b/g/n WLANs

  A growing number of mobile devices and the increasing popularity of multimedia services result in a new challenge of providing mobility in access networks. The paper describes experimental research on media (audio and video) streaming in a mobile IEEE 802.11 b/g/n environment realizing network-based mobility. It is an approach to mobility that requires little or no modification of the mobile terminal. Assessment of relevant parameters...

 • Modulo N Backoff Scheme for effective QoS differentiation and increased bandwidth utilization in IEEE 802.11 networks

  Publikacja

  The paper presents a new "modulo N" channel access scheme for wireless Local Area Networks (WLANs). The novel solution derives from the Distributed Coordination Function (DCF) of the IEEE 802.11 standard, further elaborated as Enhanced Distribution Channel Access (EDCA) by the 802.11e draft specification. The main innovation concerns improvement of the binary exponential backoff scheme used for collision avoidance in 802.11 networks....

 • Modelowanie i ograniczanie skutków ataków uzurpacji uprawnień w systemach teleinformatycznych wspierających różnicowanie poziomu QoS

  W wieloagentowych systemach teleinformatycznych pracujących w paradygmacie Klient-Serwer i wspierających różnicowanie poziomu QoS poważnym zagrożeniem są ataki uzurpacji uprawnień metodą Fałszywego VIPa. Ich celem jest zapewnienie Klientowi nienależnie wysokiego poziomu QoS, co powoduje nadużycie zasobów Serwera i szkody dla innych Klientów. W referacie podjęto próbę sforma-lizowania modelu takich ataków oraz zaproponowa-no obustronnie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie wpływu ruchu niższego priorytetu na jakość usług o wymaganiach czasu rzeczywistego w sieci IP QoS.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu rozkładu długości pakietów ruchu o niższym priorytecie na jakość usług o wymaganiach czasu rzeczywistego (real time services), korzystających ze schematu obsługi Expedited Forwarding Per Hop Behavior (EF PHB) w sieci IP QoS Differentiated Services (DiffServ). Wyniki zaprezentowane w referacie zostały uzyskane zarówno przy pomocy modeli analitycznych, opisujących gwarancje statystyczne...

 • Efektywność mechanizmów QoS w lokalnych sieciach bezprzewodowych.**2004 s....rys... bibliogr. ...maszyn. Rozprawa doktorska: /30.03.2004/ P. Gdań. Wydz. ETI Promotor: prof. dr hab. inż. J. Woźniak.

  Publikacja
  • T. Janczak

  - Rok 2004

  .

 • Sylwester Kaczmarek dr hab. inż.

  Sylwester Kaczmarek ukończył studia w 1972 roku jako mgr inż. Elektroniki, a doktorat i habilitację uzyskał z technik komutacyjnych i inżynierii ruchu telekomunikacyjnego w 1981 i 1994 roku na Politechnice Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na: sieci IP QoS, sieci GMPLS, sieci SDN, komutację, ruting QoS, inżynierię ruchu telekomunikacyjnego, usługi multimedialne i jakość usług. Aktualnie jego badania skupiają...

 • Maciej Sac mgr inż.

  Maciej Sac ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 2009 roku uzyskując tytuł naukowy magistra inżyniera telekomunikacji. Jego zainteresowania badawcze związane są z sieciami IP QoS, VoIP, IMS/NGN, a także usługami multimedialnymi i inżynierią ruchu telekomunikacyjnego. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej,...

 • Credibility of Threats to Jam Anonymous Traffic Remapping Attacks in Ad Hoc WLANs

  Publikacja

  In ad hoc networks, selfish stations can pursue a better quality of service (QoS) by performing traffic remapping attacks (TRAs), i.e., by falsely assigning their traffic to a higher priority class, which can hurt honest stations’ QoS. To discourage the attackers, honest stations can announce their dissatisfaction with the perceived QoS. If such a threat fails, a costly data frame jamming defense can be launched. We analyze the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bogdan Pankiewicz dr hab. inż.

  Bogdan Pankiewicz ukończył w 1993 r. Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność układy elektroniczne a w 2002 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie elektroniki na Wydziale ETI, PG. Od początku kariery jest związany z Politechniką Gdańską: najpierw jako asystent (lata 1994–2002), a następnie jako adiunkt (od 2002 r.) na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Zajmuje się projektowaniem analogowych i cyfrowych...

 • TRANSPORT POSSIBILITY FOR MPEG-4/AVC- AND MPEG-2-ENCODED VIDEO DATA IN IPTV: A COMPARISON STUDY

  Publikacja

  - Rok 2013

  IPTV (Television over IP) is a modern service with a great potential to expand. It uses the IP transport platform, that is already in worldwide operation. At the time of writing, two techniques are used to transport the video and audio data of IPTV: MPEG-2 TS and Native RTP. The two techniques quite definitely have an influence on both quality of service (QoS) and quality of experience (QoE). This paper sets out to demonstrate...