Wyniki wyszukiwania dla: REKONFIGURACJA SIECI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: REKONFIGURACJA SIECI

Wyniki wyszukiwania dla: REKONFIGURACJA SIECI

 • Performance of an ad-hoc 802.11 LAN under a backoff attack

  Publikacja

  - Rok 2005

  Samowolna rekonfiguracja wartości okien rywalizacji w protokole MAC sieci bezprzewodowych 802.11 może prowadzić do niesprawiedliwego rozdziału dostępnego pasma transmisyjnego. Dla dużego obciążenia ruchowego sformułowano prosty model markowowski umożliwiający szybką symulację Monte Carlo dla oceny udziału w pasmie poszczególnych stacji sieci. Traktując otrzymane wielkości jako wypłaty w grze niekoalicyjnej przedstawiono niektóre...

 • Design of Weather Disruption-Tolerant Wireless Mesh Networks

  Publikacja

  - Rok 2012

  Z uwagi na wysoki koszt realizacji sieci teleinformatycznych wykorzystujących przewodową transmisję światłowodową, bezprzewodowe sieci kratowe (WMN) oferujące transmisję rzędu 1-10 Gb/s (przy wykorzystaniu pasma millimeter-wave - 71-86 GHz), wydają się być obiecującą alternatywą dla przewodowych sieci MAN. Jednakże z uwagi na właściwości transmisji bezprzewodowej w oparciu o łącza wysokiej częstotliwości, łącza te są bardzo wrażliwe...

 • Automatyzacja procesu migracji do protokołu IPv6

  W pracy przedstawiono możliwość automatyzacji procesu migracji systemów, usług i aplikacji do działania w sieciach IPv6. Proces migracji rozważono zarówno dla systemów operacyjnych, urządzeń wbudowanych jak i usług i aplikacji. Dokonano klasyfikacji metod migracji ze względu na możliwość ich automatyzacji.

 • Self-healing ATM networks based on preplanned restoration of virtual paths

  Publikacja

  - SYSTEMS SCIENCE - Rok 2003

  W pracy omówiono klasyfikację metod odtwarzania usług w samonaprawialnych sieciach ATM opartych na ścieżkach wirtualnych i o topologii kratkowej. Przedstawiono model z zaplanowanymi z góry ścieżkami zabezpieczającymi i wyniki badań przykładowej sieci w Polsce.