Wyniki wyszukiwania dla: RODZAJE STUDIÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: RODZAJE STUDIÓW

Wyniki wyszukiwania dla: RODZAJE STUDIÓW

 • Wybrane aspekty wyboru specjalności przez studentów kierunku zarządzania i marketingu

  W artykule zajęto się problematyką wyboru specjalności przez studentów kierunku zarządzanie i marketing. W szczególności autora interesowały następujące zagadnienia dotyczące wyboru specjalności przez studentów w zakresie magisterskich studiów uzupełniających (MSU): źródła i rodzaje informacji, hierarchia kryteriów, powody wyboru, osoby doradzające, satysfakcja z podjętej decyzji. Odpowiedzi na te zagadnienia udzielone na podstawie...

 • Badanie jakości wybranych produktów

  W monografii „Badania jakości wybranych produktów” scharakteryzowano siedem grup produktów żywnościowych oraz dwie grupy produktów nieżywnościowych i opisano badania pozwalające na ocenę ich jakości, które można wykonać w laboratorium Katedry Nauk o Jakości Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Są to: pieczywo, tłuszcze jadalne, mleko i płynne produkty mleczne, jaja i produkty jajeczne, wody pitne, gazowane napoje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metoda wykrywania anomalii w wybranych modelach systemów informatycznych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy zaproponowano nową metodę inspekcji ukierunkowaną na wykrywanie defektów w diagramach UML powstających we wczesnych etapach procesu wytwarzania oprogramowania. Mechanizm detekcji defektów został oparty na pomyśle wykorzystania podejścia HAZOP (ang. Hazard and Operability Study) znanego z dziedziny systemów związanych z bezpieczeństwem. Podstawowymi elementami tego mechanizmu są systematyka procesu kontroli i wykrywania...

 • Podstawy automatyki

  Kursy Online
  • M. H. Ghaemi

  Kurs dla studentów studiów międzywydziałowego kierunku energetyka I stopnia, semestr 5. Skrót tematyki kursu: podstawy automatyki, pojecia podstawowe w automatyce, klasyfikacja układów automatyki, podstawowe elementy ukladów automatyki, rodzaje modeli matematycznych, funkcje przejścia, sposoby analizy układów sterowania w tym metoda częstotliwościowa, stabilność układów sterowania, regulatory, uchyb regulacyjny, kryteria jakości...

 • Podstawy automatyki, W, Energetyka, sem.05, zimowy 21/22 (PG_00042061)

  Kursy Online
  • M. H. Ghaemi

  Kurs dla studentów studiów międzywydziałowego kierunku energetyka I stopnia, semestr 5. Skrót tematyki kursu: podstawy automatyki, pojecia podstawowe w automatyce, klasyfikacja układów automatyki, podstawowe elementy ukladów automatyki, rodzaje modeli matematycznych, funkcje przejścia, sposoby analizy układów sterowania w tym metoda częstotliwościowa, stabilność układów sterowania, regulatory, uchyb regulacyjny, kryteria jakości...

 • Aparatura medyczna I

  Kursy Online
  • M. Penkowski

  Wykład przedstawiający podstawowe zagadnienia aparatury medycznej, zarówno diagnostycznej jak i terapeutycznej. Wielkości pełniące rolę parametrów diagnostycznych i ich metody pomiaru. Rodzaje czujników specyficzne dla zastosowań medycznych. Rodzaje oddziaływań fizycznych wykorzystywanych w terapii i realizacja aparaturowa.

 • Automatyka

  Kursy Online
  • M. H. Ghaemi

  Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku oceanotechnika I stopnia, semestr 4. na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdańskiej. Skrót tematyki kursu: podstawy automatyki, pojecia podstawowe w automatyce, klasyfikacja układów automatyki, podstawowe elementy ukladów automatyki, rodzaje modeli matematycznych, funkcje przejścia, sposoby analizy układów sterowania w tym metoda częstotliwościowa, stabilność...

 • Szkolenie eNauczanie – quizy i zadania

  Wydarzenia

  14-01-2022 16:00 - 14-01-2022 17:30

  Dr inż. Karol Flisikowski z Wydziału Zarządzania i Ekonomii serdecznie zaprasza na cykl szkoleń na temat obsługi podstawowych i zaawansowanych funkcjonalności platformy eNauczanie.

 • Rurociągi armatura i osprzęt instalacji energetycznych - Nowy

  Kursy Online
  • D. Stepanenko
  • Z. Kneba
  • K. Tyszkowski

  Opisano rodzaje instalacji, ich podział, materiały używane na przewody rurowe. Przedstawiono sposoby łączeia rurociągów i uszczelniania połączeń. Opisano armaturę i osprzęt rurociągów

 • Technologia Betonu IMiB 2021/22

  Kursy Online
  • L. Grabarczyk

  Geneza i definicje betonu, spoiw, domieszek, dodatków i kruszyw wg aktualnych norm. Podstawowe właściwości spoiw. Spoiwa wapienne i gipsowe; rodzaje i właściwości. Rodzaje i klasyfikacje cementów. Składniki główne i drugorzędne, skład chemiczny i mineralny. Cementy specjalne. Kruszywa; klasyfikacja, pochodzenie, właściwości. Woda zarobowa. Domieszki i dodatki. Mieszanka betonowa - konsystencja, urabialność, jednorodność. Wybrane...

 • System transportu pasażerskiego dla Transportu OiO

  Kursy Online
  • I. Szwoch

  Rozwój głównych ośrodków żeglugi morskiej. Historia turystyki morskiej. Aktualne trendy na morskim rynku pasażerskim. Żegluga pasażerska – statki. Rodzaje i kierunki wycieczek morskich. Rozwój „cruisingu” – żegluga wycieczkowa. Główne rynki „cruisingu”. Żegluga promowa (ŻP): cechy, rodzaje i formy przewozów promowych oraz charakterystyczne zjawiska towarzyszące rozwojowi ŻP. Jachting i rynek jachtowy. Żegluga przybrzeżna i śródlądowa....

 • Waste managment and waste disposal - summer 2022

  Kursy Online
  • I. E. Kłosowska-Chomiczewska
  • A. Pacyna-Kuchta

  Celem przedmiotu jest przedstawienie różnych aspektów i informacji dotyczących odpadów, takich jak polityka gospodarki odpadami, rodzaje odpadów, ich zbiórka, segregacja i metody utylizacji. Kurs na platformie wykorzystany zostanie do prowadzenia zajęć wykładowych oraz seminarium.

 • Podpis kwalifikowany w EZD – szkolenie online

  Wydarzenia

  24-05-2022 10:00 - 24-05-2022 12:00

  Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów zaprasza osoby, które odbyły szkolenie podstawowe z systemu EZD PUW, na spotkanie online mające na celu poszerzenie wiedzy w zakresie obsługi modułu podpisów kwalifikowanych.

 • Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

  Wydarzenia

  26-04-2017 00:00 - 27-04-2017 23:59

  Temat: "Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian".

 • Kotły i wymienniki ciepła, W, C, sem.5, zimowy 21/22 (PG_00045072)

  Kursy Online
  • R. Liberacki

  Przewodzenie ciepła. Przejmowanie ciepła (konwekcja swobodna, konwekcja wymuszona, przy skraplaniu par).   przenikanie ciepła. Rodzaje przepływu w wymiennikach ciepła. Budowa wymienników ciepła. Dobór wymienników ciepła. Instalacja parowa grzewcza. Kotły, budowa i wielkości charakterystyczne. Kotły, paliwa kotłowe i woda kotłowa. Materiały kotłowe i uszkodzenia kotłów. Wymiana ciepła w kotłach.

 • Grafika inżynierska I - zima 2020/21

  Kursy Online
  • M. Kunicka

  Poznanie roli grafiki inżynierskiej, podstawy normalizacji. Rzuty równoległe, prostokątne i aksonometryczne. Punkt, prosta, płaszczyzna, wyznaczanie punktów wspólnych, położenia szczególne. Bryły obrotowe i wielościany, przebicie, przecięcie, przenikanie. Widoki, kłady, przekroje. Wymiarowanie elementów, tolerowanie wymiarów, oznaczanie stanu powierzchni. Rodzaje rysunków, forma graficzna arkusza, zasady wykonywania dokumentacji...

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów [ARiSS][2021/22]

  Kursy Online
  • D. Świsulski
  • A. Dzwonkowski

  I semestr, 2 stopień, stacjonarne. Rodzaje sygnałów. Przetwarzanie A/C i C/A, układy próbkująco-pamiętające S&H. Zjawisko aliasingu. Ciągła i dyskretna transformata Fouriera. Korelacja i autokorelacja sygnałów. Filtracja sygnałów. Filtry o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej - zasada działania, porównanie, projektowanie. Transformata Hilberta. Analiza STFT i falkowa, podstawy i zastosowania.

 • Matematyczne Modele Ekonomii

  Kursy Online
  • D. Mikołajczak

  Pojęcie modelu ekonometrycznego - modele jednorównaniowe i wielorównaniowe. Rodzaje zmiennych. Estymacja modeli prostych i rekurencyjnych. Metoda zmiennych instrumentalnych (MZI). Model o równaniach współzależnych (MRW). Postać pierwotna i zredukowana MRW. Identyfikacja modeli MRW. Szacowanie formy zredukowanej MRW. Pośrednia MNK. Estymator 2MNK. Dynamiczne modele wielorównaniowe- zapis macierzowy. Teoria ekonomiczna. Dane statystyczne....

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów [2021/22]

  Kursy Online
  • A. Dzwonkowski

  I semestr, 2 stopień, stacjonarne. Rodzaje sygnałów. Przetwarzanie A/C i C/A, układy próbkująco-pamiętające S&H. Zjawisko aliasingu. Ciągła i dyskretna transformata Fouriera. Korelacja i autokorelacja sygnałów. Filtracja sygnałów. Filtry o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej - zasada działania, porównanie, projektowanie. Transformata Hilberta. Analiza STFT i falkowa, podstawy i zastosowania.

 • Badania operacyjne - Szeregowanie zadań

  Kursy Online
  • J. Raczek
  • K. Wereszko
  • K. Giaro
  • J. Konorski

  Tematyka szeregowania zadań stanowi jeden z głównych nurtów badań operacyjnych. Podejmuje ona problemy planowania pracy i układania harmonogramów, dotychczas zdefiniowała tysiące rozmaitych modeli obejmujących różnorodne rodzaje zadań, wykorzystywane przez nie zasoby i tryby pracy. Głównym celem, jaki stawia sobie teoria jest opracowanie efektywnych algorytmów umożliwiających tworzenie harmonogramów optymalnych w sensie określonego...

 • Materiały niemetalowe II - niestacjonarne II-VI 2021 (O:097231n)

  Kursy Online
  • A. T. Wiśniewska
  • P. Bela
  • L. Matuszewski
  • I. Szwoch

  Oceanotechnika to m.in. materiały stosowane w nietypowych warunkach. Generalnie wykorzystuje wszystkie rodzaje materiałów spotykanych w technice. Znajomość przynajmniej najważniejszych jest niezbędna do wykonywania prac projektowych lub nadzoru wykonawczo eksploatacyjnego. Podczas zajęć student poznaje najważniejsze materiały niemetalowe spotykane w gospodarce. Przedstawiono przegląd materiałów niemetalowych stosowanych w konstrukcjach...

 • Logistyka w przędsiębiorstwie - W-15/C-15/L-0/P-0, Zarządzanie i inżynieria produkcji, WIMiO, I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2021/2022, sem.6, (M:31835W0), semestr letni 2021/2022, LATO

  Kursy Online
  • R. Woźniak
  • W. Owczarzak

  Logistyka - definicje. Cele logistyki. Definicje. Podatność transportowa różnych asortymentów towarowych. Rodzaje magazynów. Przepływ towarów przez magazyn. Środki techniczne stosowane w magazynie. Metody identyfikacji jednostek towarowych. Zasada Pareto - zakres zastosowania. Zasady rozmieszczania towarów w magazynie. Zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa. Podstawowe metody zarządzania zapasami: ABC/XYZ, EOQ, MRP, DRP, JIT....

 • SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE [2021/22]

  Kursy Online
  • T. Karla
  • T. A. Rutkowski

  SKIiTI - SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2 Wydział: Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania Streszczenie: celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z sieciami komputerowymi (m.in. medium transmisyjne, podstawy działania, rodzaje, model ISO-OSI, model TCP/IP) oraz technologiami internetowymi...

 • SKITI 20/21 - SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (WEiA, ARiSS, I stopień, sem. 2, 2020/2021)

  Kursy Online
  • T. Karla
  • A. Kwasigroch
  • T. A. Rutkowski

  SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2 Wydział: Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania Streszczenie: celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z sieciami komputerowymi (m.in. medium transmisyjne, podstawy działania, rodzaje, model ISO-OSI, model TCP/IP) oraz technologiami internetowymi...

 • 4 edycja projektu edukacyjnego Rzecznicy Talentów

  Wydarzenia

  22-04-2021 16:00 - 22-04-2021 17:40

  Biuro Karier PG jako partner projektu zaprasza na piąte spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.

 • Gospodarka wodno-ściekowa w zakładzie przemysłowym - 2021/22 sem. I MSU

  Kursy Online
  • M. Kasprzyk
  • M. Gajewska

  Kurs przeznaczony jest dla studentów I sem MSU, Inżynierii Środowiska na specjalności sieci i instalacje (SI). Zakres tematyczny  Zakres tematyczny :Znaczenie wody w procesach produkcji. Procesy jednostkowe uzdatniania wody i urządzenia stosowne w tych procesach. Rodzaje i właściwości ścieków wytwarzanych w procesach produkcji. .Procesy jednostkowe oczyszczania ścieków i urządzenia stosowne w tych procesach. Oczyszczanie ścieków...

 • Zasoby i ujęcia wód podziemnych 2021

  Kursy Online
  • B. Jaworska-Szulc

  Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zasobów wód podziemnych: klasyfikacja zasobów, metody obliczeń, zagrożenia ilościowe i jakościowe, ochrona wód podziemnych. Omówienie zasobów wód podziemnych w Polsce - główne użytkowe piętra wodonośne, zbiorniki i zasoby wód geotermalnych, wody butelkowane - mineralne, źródlane i lecznicze. Ujęcia wód podziemnych, rodzaje ujęć, strefy ochronne,projektowanie. Studenci wykonują projekt...

 • Zasoby i ujęcia wód podziemnych 2021 NS

  Kursy Online
  • B. Jaworska-Szulc

  Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zasobów wód podziemnych: klasyfikacja zasobów, metody obliczeń, zagrożenia ilościowe i jakościowe, ochrona wód podziemnych. Omówienie zasobów wód podziemnych w Polsce - główne użytkowe piętra wodonośne, zbiorniki i zasoby wód geotermalnych, wody butelkowane - mineralne, źródlane i lecznicze. Ujęcia wód podziemnych, rodzaje ujęć, strefy ochronne,projektowanie. Studenci wykonują projekt...

 • Przygotowanie produkcji okrętowej

  Kursy Online
  • A. Bera
  • M. H. Ghaemi
  • Z. Górski
  • M. Behilil

  Wykład: Przygotowanie produkcji okrętowej jako proces  podejmowania decycji dotyczącej okręślenia rodzaju wyrobu  zaspakającego  potrzeby rynkowe  i dalej  jako procesy: tworzenia we właściwym czasie odpowiedniej dokumentacji, która stanowi niezbędną bazę dla prawidłowej realizacji procesu budowy statków. W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: •Definicja konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji•Rola...

 • Budownictwo Wodne - Nowy

  Kursy Online
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Budownictwo Wodne. WYKŁAD. Charakterystyka zamknięć wodnych powierzchniowych i głębinowych stosowanych w urządzeniach upustowych zapór. Główne zadania zamknięć wodnych. Zasady obliczania i konstruowania zamknięć segmentowych. Typy zamknięć klapowych. Zamknięcia hydrostatyczne. Zamknięcia walcowe. Zamknięcia remontowe. Wiotkie zamknięcia hydrotechniczne. Typy i rodzaje uszczelnień stosowanych w zamknięciach. Typy zapór ziemnych...

 • Sterowanie w systemach transportowych (PG_00045917) TRANSPORT II st. 1 sem. - sem. letni 2021/2022 - Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • K. Żarski
  • P. Jerzyło
  • S. Grulkowski
  • J. Oskarbski

  Podstawy zarządzanie i sterowania dla wszyskich dziedzin transportu. Zarządzanie, nadzór i sterowanie w systemach transportowych. Zadania sterowania i metody rozwiązywania problemów sterowania. Sterowanie ruchem w transporcie jako element sterowania w wielkich systemach. Rodzaje sterowania procesami transportowymi. Funkcje sterowania. Metody i narzędzia w procesie sterowania ruchem statków powietrznych, wodnych, pojazdów kolejowych...

 • Obiekty Hydrotechniczne 2021/2022

  Kursy Online
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Obiekty Hydrotechniczne realizowany jest przez studentów na kierunku Inżynieria Środowiska WILiŚ PG w ramach studiów stacjonarnych II stopnia. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z projektowaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych takich jak np. jazy, zapory ziemne czy betonowe. WYKŁAD Podział i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych. Główne budowle wodne wzniesione na polskich rzekach: cel...

 • Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność dydaktyczna

  Publikacja

  W Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych prowadzone są studia inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie. Oferta dydaktyczna obejmuje dwa kierunki dyplomowania: Technologia Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych oraz Inżynieria Korozyjna. Poza regularnymi studiami w Katedrze są realizowane studia podyplomowe oraz kursy zawodowe. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej działa Zespół Certyfikacji Personelu w zakresie...

 • PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI SPAWANYCH, W, MiBM, II st., zimowy 21/22 (M:03797W0)

  Kursy Online
  • J. Haras
  • G. Rogalski
  • W. Kiełczyński

  Pojęcia podstawowe i definicje z zakresu wytrzymałości materiałów w odniesieniu do połączeń spawanych. Sprężyste iplastyczne odkształcenia materiału pod wpływem obciążenia zewnętrznego. Rodzaje przełomów. Zależności pomiędzy stanem naprężenia i odkształcenia. Wpływ temperatury i rodzaju obciążeń na zachowanie się materiału. Podstawowe zasady projektowania konstrukcji spawanych metody obliczania naprężeń, warunki równowagi, warunki...

 • Podstawy telekomunikacji - wykład cz. 1

  Kursy Online
  • J. Stefański

  Wykład, część pierwsza dotyczy m.in. następujących zagadnień: 1. Źródła informacji, klasyfikacja, źródła analogowe i cyfrowe, przykłady 2. Modele źródeł i ich właściwości. 3. Pojęcie sygnału analogowego i jego uzależnienie od informacji 4. Techniki przekazywania sygnałów na odległość 5. Charakterystyki torów transmisyjnych przewodowych, bezprzewodowych i światłowodowych 6. System telekomunikacyjny, funkcje nadajnika i odbiornika,...

 • Robotyka, PG_00057441

  Kursy Online
  • M. K. Gerigk

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi robotyki. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione następujące elementy wiedzy związane z robotyką: - podstawy robotyki - roboty - roboty i manipulatory - roboty i manipulatory - rodzaje rozwiązań mechanicznych i mechatronicznych - roboty i manipulatory - klasyfikacja - manipulatory i chwytaki - klasyfikacja - źródła zasilania robotów - napędy...

 • Polimerowe Materiały Powłokotwórcze - wykład/laboratorium - semestr letni 2021/2022

  Kursy Online
  • P. Kosmela
  • E. Piłat
  • M. Malus
  • A. Olszewski
  • J. Kucińska-Lipka
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • Ł. Zedler
  • M. Sienkiewicz

  Kierunek: Inżynieria Materiałowa (studia II stopnia, semestr 1) Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Maciej Sienkiewicz Prowadzący: dr inż. Maciej Sienkiewicz                      dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka                      Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi grupami polimerowych substancji powłokotwórczych, sposobami ich wytwarzania oraz ich właściwościami....

 • Podstawy Hydrotechniki - 2021/2022

  Kursy Online
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Podstawy Hydrotechniki realizowany jest przez studentów studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska WILiŚ PG Specjalność: Sieci i instalacje. Celem tego kursu jest przedstawienie głównych zasad związanych z doborem budowli hydrotechnicznych, ich cechami, podstawowym zakresem obliczeń budowli piętrzącej oraz poznanie zasad konstrukcji i eksploatacji budowli piętrzących takich jak jazy, zapory ziemne i betonowe.     Kurs...

 • EKSPLOATACYJNA OCENA STANU MASZYN I AWARII, PG_00044070

  Kursy Online
  • K. Druet
  • J. Łubiński
  • G. Rotta

  Terminologia, miejsce diagnostyki w systemie eksploatacji obiektów technicznych.Procesy prowadzące do starzenia się obiektów technicznych, a w końcu do kresu ich zdatności.Bezpieczeństwo i niezawodność systemów technicznych.Rodzaje badań diagnostycznych maszyn, ich podzespołów i elementów.Dobór parametrów diagnostycznych.Metody pomiaru wielkości fizycznych będących podstawą diagnozowania technicznego.Metody defektoskopii.Metody...

 • Noc Innowacji na Politechnice Gdańskiej

  Wydarzenia

  10-10-2020 18:00 - 10-10-2020 19:30

  Nowoczesne technologie w medycynie; www.facebook.com/PolitechnikaOtwarta – transmisja na żywo, z możliwością zadawania pytań w komentarzach.

 • Planowanie przestrzenne obszarów morskich i nadmorskich

  Kursy Online
  • K. Krośnicka

  Kurs poświęcony jest zagadnieniu planowania przestrzennego portów morskich i uwzględnia takie aspekty jak: Czynniki lokalizacyjne portów morskich, funkcje portowe. Wybrane portowe budowle hydrotechniczne. Układ przestrzenny i funkcjonalny akwatoriów portów morskich. Charakterystyka i zasady wymiarowania akwatoriów portowych (kanały, baseny, awanport). Rodzaje i charakterystyka terytoriów portowych (falochrony, nabrzeża, pirsy,...

 • Technika wysokich napięć [st. niestacjonarne] [2019/20]

  Kursy Online
  • M. Olesz
  • D. Kowalak

  Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień I, semestr 4 Dielektryki, procesy jonizacyjne w gazach, rodzaje wyładowań, ulot, wytrzymałość udarowa powietrza, wpływ rozkładu pola, biegunowości, symetrii, czasu i częstotliwości na wytrzymałość elektryczną gazu, wpływ warunków atmosferycznych, gazy sprężone. Ciecze izolacyjne i ich wytrzymałość,  wpływ ciśnienia, temperatury, wilgotności, czasu i częstotliwości, rozkładu...

 • Modele w gospodarce przestrzennej 2021/22

  Kursy Online
  • J. Sołtys
  • I. Mokwa-Tarnowska

  Kurs obejmuje 30 godz. wykładów. Problematyka: Pojęcie, rodzaje i rola modeli. Modele ikonograficzne – przykłady. Modele ikonograficzne i opisowe (ideowe) – historyczne i współczesne miast. Modele w planowaniu miast – tworzenie i zastosowanie. Modele zagospodarowania turystycznego. Zastosowanie modeli w planowaniu regionalnymi krajowym. Systemowe ujęcia miast i innych społecznych systemów terytorialnych. Modele ludnościowe. Modele...

 • Technika wysokich napięć [2019/20]

  Kursy Online
  • M. Olesz
  • D. Kowalak
  • A. Żak
  • P. Leśniak

  Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień I, semestr 4 Dielektryki, procesy jonizacyjne w gazach, rodzaje wyładowań, ulot, wytrzymałość udarowa powietrza, wpływ rozkładu pola, biegunowości, symetrii, czasu i częstotliwości na wytrzymałość elektryczną gazu, wpływ warunków atmosferycznych, gazy sprężone. Ciecze izolacyjne i ich wytrzymałość,  wpływ ciśnienia, temperatury, wilgotności, czasu i częstotliwości, rozkładu...

 • Inżynieria Zabezpieczeń [2021/22]

  Kursy Online
  • A. Dzwonkowski

  II semestr, 2 stopień, stacjonarne. Przegląd urządzeń i systemów alarmowych. Czujki – rodzaje, zasady działania. Sygnalizatory i urządzenia do powiadamiania. Systemy sygnalizacji włamania i napadu – zasady doboru urządzeń, poziomy zabezpieczeń. Systemy kontroli dostępu – przegląd urządzeń, zasady doboru. Centrale alarmowe – budowa, zasada działania, programowanie i konfiguracja z wykorzystaniem modułów dodatkowych. Zdalne sterowanie...

 • Inżynieria Systemów Alarmowych [Niestacjonarne][2021/22]

  Kursy Online
  • A. Dzwonkowski

  V semestr, 1 stopień, niestacjonarne. Przegląd urządzeń i systemów alarmowych. Czujki – rodzaje, zasady działania. Sygnalizatory i urządzenia do powiadamiania. Systemy sygnalizacji włamania i napadu – zasady doboru urządzeń, poziomy zabezpieczeń. Systemy kontroli dostępu – przegląd urządzeń, zasady doboru. Centrale alarmowe – budowa, zasada działania, programowanie i konfiguracja z wykorzystaniem modułów dodatkowych. Zdalne sterowanie...

 • Inżynieria Systemów Alarmowych [2021/22]

  Kursy Online
  • A. Dzwonkowski

  V semestr, 1 stopień, stacjonarne. Przegląd urządzeń i systemów alarmowych. Czujki – rodzaje, zasady działania. Sygnalizatory i urządzenia do powiadamiania. Systemy sygnalizacji włamania i napadu – zasady doboru urządzeń, poziomy zabezpieczeń. Systemy kontroli dostępu – przegląd urządzeń, zasady doboru. Centrale alarmowe – budowa, zasada działania, programowanie i konfiguracja z wykorzystaniem modułów dodatkowych. Zdalne sterowanie...

 • Podstawy Statyki i Dynamiki Konstrukcji

  Kursy Online
  • M. K. Jasina
  • T. Pastuszak

  Pojęcia podstawowe, algebra wektorów, główne zasady statyki, redukcja i równowaga ogólnego układu sił. Układ sił zbieżnych, układ sił równoległych, środki ciężkości, płaski układ sił. Statyka układów materialnych: stopnie swobody i siły wewnętrzne, klasyczne założenia mechaniki budowli, klasyfikacja układów konstrukcyjnych, rodzaje oddziaływań, statyczna wyznaczalność i budowa kinematyczna płaskich układów prętowych. Reakcje i...

 • Napędy hybrydowe w transporcie W+Ćw (PG_00035765)

  Kursy Online
  • M. Kunicka
  • W. Litwin

  Zakres wykładu: 1.Historia hybrydowych układów napędowych w różnych gałęziach przemysłu. 2.Normy i przepisy – krajowe i międzynarodowe. 3.Podstawowe typy układów napędowych/silników. 4.System przemian energetycznych. 5.Napędy hybrydowe i ich systemy sterowania. 6.Electric ships. Rodzaje zasilania energią elektryczną napędów hybrydowych. 7.Podstawy optymalizacji zużycia energetycznego przez jednostkę z napędem hybrydowym.   Zakres...

 • Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych

  Kursy Online
  • A. Kloskowski

  Pojęcia i wielkości podstawowe. Sprzężenie zwrotne, układy regulacji i sterowania. Schematy blokowe. Podstawy opisu matematycznego właściwości dynamicznych elementów układów regulacji. Stany ustalone i nieustalone procesów. Nastawianie, sterowanie i regulacja procesów – regulatory i urządzenia wykonawcze. Metody badania i analizy stanów nieustalonych procesów. Dobór regulatorów. Stabilność i jakość sterowania. Kryteria oceny jakości...