Wyniki wyszukiwania dla: ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW

Wyniki wyszukiwania dla: ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW

 • Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do wykrywania i rozpoznawania tablicrejestracyjnych na zdjęciach pojazdów

  W artykule przedstawiono koncepcję algorytmu wykrywania i rozpoznawania tablic rejestracyjnych (AWiRTR) na obrazach cyfrowych pojazdów. Detekcja i lokalizacja tablic rejestracyjnych oraz wyodrębnienie z obrazu tablicy rejestracyjnej poszczególnych znaków odbywa się z wykorzystaniem podstawowych technik przetwarzania obrazu (przekształcenia morfologiczne, wykrywanie krawędzi) jak i podstawowych danych statystycznych obiektów wykrytych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Automatyczne odczytywanie napisów z diagnostyką ich ważności

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono koncepcję urządzenia wykrywającego i odczytującego napisy z przeznaczeniem dla osoby niewidomej. Zaprezentowano problemy jakie pojawiają się przy konstruowaniu takiego urządzenia i sposoby ich przezwyciężenia. Przedyskutowano ponadto schemat funkcjonalny oprogramowania sterującego takim urządzeniem. Dodatkowo opisano metodę badania podobieństwa figury do litery lub cyfry opartą na odwzorowaniu maksymalnego kwadratu...

 • Klasyfikacja segmentów obrazu na litery i nielitery

  Artykuł przedstawia metody oceny podobieństwa figur do liter opracowane dla potrzeb urządzenia do lokalizacji i odczytu napisów z przeznaczeniem dla osób niewidomych. Ocena dotyczy kształtów segmentów znajdowanych na obrazie zawierającym potencjalny tekst (np. witryna sklepu, drzwi z wizytówką, autobus z numerem linii). Celem tej oceny jest wyodrębnienie segmentów obrazu reprezentujących tekst i przekazanie ich do systemu rozpoznawania...

 • Letters detection in the photograph

  Publikacja

  - Rok 2008

  Urządzenie do lokalizacji i odczytu napisów z przeznaczeniem dla osób niewidomych może wykorzystywać standardowe systemy rozpoznawania znaków OCR (ang. Optical Character Recognition). Niestety ze względu na złożoność scen w terenie systemy takie nie potrafią analizować zdjęć bezpośrednio. Zdjęcia przed uruchomieniem systemu OCR wymagają przetworzenia polegającego na segmentacji i wyszukaniu segmentów podobnych do liter. Podejście...

 • Shape similarity to alphanumeric sign - proposition of new criterion.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł opisuje różne podejścia do określania kształtu. Zawiera analizę ich użyteczności do wyznaczania podobieństwa do litery lub cyfry (znaku alfanumerycznego). Umiejętność sprawdzenia podobieństwa kształtu do znaku alfanumerycznego jest wymagana do oszacowania jakości wstępnego przetwarzania podczas automatycznego rozpoznawaniu maszynopisów. Konieczna jest również do znajdowania ''literopodobnych'' obszarów wśród innych kształtów...

 • Określanie podobieństwa kształtu obiektu do litery lub cyfry.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat prezentuje różne metody określania na ile wydzielony z obrazu obszar składa się z linii dowolnej grubości. Wyniki tych metod można interpretować jako stopień podobieństwa badanych figur do takich kształtów jak litery czy cyfry bez odnoszenia się do konkretnego alfabetu. Najlepsze z metod znajdą zastosowanie przy lokalizacji napisów dla ręcznego aparatu do odczytywania napisów przeznaczonego dla osób niewidomych (projekt...

 • Simple measure of typewriter prints quality

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia opracowaną przez autora metodę określania kształtu zaadaptowaną do szacowania jakości znaków uzyskiwanych na maszynie do pisania. Metoda ta bazuje na statystycznej analizie odwzorowania maksymalnego kwadratu (ang. Maximal Square Map) opisanej w szczegółach w artykule. Metodę opracowano celem szacowania jakości komputerowo wspomaganego pozyskiwania informacji z archiwalnych maszynopisów.