Wyniki wyszukiwania dla: ROZRUCH SILNIKA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ROZRUCH SILNIKA

Wyniki wyszukiwania dla: ROZRUCH SILNIKA

 • Dynamiczna aplikacja Internetowa ASP.NET silnika indukcyjnego jako elementu wirtualnego laboratorium maszyn elektrycznych

  Tematem referatu jest dynamiczna aplikacja internetowa, która umożliwia symulację obwodową silnika indukcyjnego trójfazowego Sg 100 L2 z wykorzystaniem interfejsu przeglądarki WWW. Model matematyczny silnika jest zdefiniowany w tzw. osiach naturalnych i sformułowany na podstawie metody energetycznej Lagrange’a. Do implementacji modelu maszyny w aplikacji internetowej wybrano projekt typu Web Forms, który jest składnikiem środowiska...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Komputerowa rejestracja oraz analiza parametrów autonomicznego pojazdu elektrycznego

  W referacie przedstawiono układ rejestrujący elektryczne oraz mechaniczne parametry auto-nomicznego pojazdu elektrycznego małej mocy, tj. wózka Melex 745. Pojazd wyposażony jest fabrycznie w przekształtnik energoelektroniczny realizujący płynny rozruch, jazdę oraz hamowanie odzyskowe. Układ rejestrujący oparty jest na przemysłowym komputerze PC wy-posażonym w kartę pomiarową. Zasilacz UPS daje możliwość rejestracji podczas jazdy...

 • Measurement of pulse signal period from incremental encorder by counters of Multifunctuin DAQ devices.

  W artykule omówiono parametry liczników znajdujących się na wielofunkcyjnych kartach akwizycji sygnałów pomiarowych. Przedstawiono przygotowane w środowisku programowania Lab VIEW aplikacje wykorzystujące te liczniki. Służą one do pomiaru i rejestracji długości zadanej liczby okresów mierzonego sygnału oraz liczby okresów uzależnionej od ich długości (metoda zliczania zależnego z wydłużonym czasem pomiaru). Aplikacje te zostały...

 • Eksploatacja siłowni i urządzeń okrętowych laboratorium Patrycja Puzdrowska

  Kursy Online
  • P. Puzdrowska

  Pomiar własności fizycznych czynników roboczych (gęstość, lepkość, temperatura zapłonu). Pomiar właściwości smarnych olejów smarowych. Przygotowanie do ruchu, rozruch, nadzorowanie podczas pracy, zatrzymanie tłokowego silnika spalinowego, turbozespołu gazowego, kotła opalanego, wirówek paliwa, sprężarki tłokowej.

 • Funkcjonowanie zespołów napędu hydraulicznego maszyn w niskich temperaturach otoczenia

  Publikacja

  - Rok 2018

  W pracy przedstawiono cztery warianty klasyfikacji rozruchów oziębionego napędu hydraulicznego. Pierwsza sytuacja dotyczy zagadnienia, w którym wszystkie zespoły układu napędowego wraz z olejem mają taką samą niską temperaturę podczas rozruchu. Pozostałe warianty odnoszą się do rozruchu w warunkach szoku termicznego wywołanych zasilaniem ciepłym czynnikiem roboczym oziębionych zespołów hydraulicznych. Rozruch zespołów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Funkcjonowanie zespołów napędu hydraulicznego maszyn w niskich temperaturach otoczenia. Wyd.2

  Publikacja

  - Rok 2021

  W pracy przedstawiono cztery warianty klasyfikacji rozruchów oziębionego napędu hydraulicznego. Pierwsza sytuacja dotyczy zagadnienia, w którym wszystkie zespoły układu napędowego wraz z olejem mają taką samą niską temperaturę podczas rozruchu. Pozostałe warianty odnoszą się do rozruchu w warunkach szoku termicznego wywołanych zasilaniem ciepłym czynnikiem roboczym oziębionych zespołów hydraulicznych. Rozruch zespołów w takich...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Napęd elektryczny [Niestacjonarne][2021/22]

  Kursy Online
  • J. Guziński
  • M. Drzewiecki
  • M. Włas

  Podstawy teoretyczne elektromechanicznych przemian energii. Ogólna postać równania ruchu napędu. Sprowadzanie momentów do prędkości wału silnika.  Charakterystyki mechaniczne silników elektrycznych i maszyn roboczych. Napędy z maszynami prądu stałego: właściwości, formowanie charakterystyk mechanicznych, przekształtniki energoelektroniczne - przerywacze, prostowniki, układy regulacji, napęd dwustrefowy, dobór regulatorów. Klasyfikacja...

 • Napęd elektryczny [2021/22]

  Kursy Online
  • M. Adamowicz
  • E. Bogalecka
  • J. Guziński
  • M. Drzewiecki
  • M. Włas

  Podstawy teoretyczne elektromechanicznych przemian energii. Ogólna postać równania ruchu napędu. Sprowadzanie momentów do prędkości wału silnika.  Charakterystyki mechaniczne silników elektrycznych i maszyn roboczych. Napędy z maszynami prądu stałego: właściwości, formowanie charakterystyk mechanicznych, przekształtniki energoelektroniczne - przerywacze, prostowniki, układy regulacji, napęd dwustrefowy, dobór regulatorów. Klasyfikacja...

 • Koncepcja oszacowania zanieczyszczeń zawartych w spalinach silników o zapłonie samoczynnym

  Publikacja

  - Rok 2006

  Zaproponowano model procesu rozruchu silników o zapłonie samoczynnym, w formie procesu semimarkowskiego. Zaproponowano również możliwość uwzględnienia w badaniach ilości substancji szkodliwych, zawartych w spalinach masy substancji zanieczyszczonej, jako zmiennej losowej. W rozważaniach tych przyjęto, że statystyka tej zmiennej ma rozkład asymptotycznie normalny.

 • Ochrona silnika

  Publikacja

  Artykuł przedstawia zasady działania układów łagodnego rozruchu i przemienników częstotliwości oraz ich wykorzystanie w napędach elektrycznych.

 • Use of waste heat to improve the conditions of the piston engines start up

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zespoły prądotwórcze z tłokowymi silnikami spalinowymi są obecnie powszechne stosowane jako awaryjne źródła energii elektrycznej albo elektrownie uzupełniające niedobory energii czy stabilizujące częstotliwość. Ich czas rozruchu powinien być krótki - poniżej 5 minut w przypadku dużych mocy. Zużycie silnika, zużycie paliwa i emisji spalin są silnie uzależnione od stanu cieplnego przed rozruchem. Przedstawiono pomiary laboratoryjne...