Wyniki wyszukiwania dla: ROZRZĄD - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ROZRZĄD

Wyniki wyszukiwania dla: ROZRZĄD

 • Rozrząd silnika satelitowego z obracającym się korpusem

  Publikacja

  W artykule opisano problematykę konstrukcji rozrządu w silniku z satelitowym mechanizmem roboczym, w którym obraca się obwodnica, a planeta jest nieruchoma. Wykazano, że w płytach rozrządu liczba otworów dopływu i odpływu jest równa liczbie garbów planety. Przedstawiono również dopuszczalne kształty tych otworów i ich rozmieszczenie w płycie rozrządu. Ponadto wykazano, że jest możliwe zbudowanie działającego silnika satelitowego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pompy wielotłoczkowe z rozrządem krzywkowym.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono aktualny stan prac wdrożeniowych nad nowym typoszeregiem pomp wielotłoczkowych osiowych z rozrządem krzywkowym.

 • Model zużycia głównych podzespołów zespołu korbowo-tłokowego i rozrządu

  Publikacja

  - Rok 2012

  W referacie na podstawie uszkodzeń zespołu korbowo-tłokowego i rozrządu silników Sulzer RD pobranych z syntetycznych danych o niezawodności wyposażenia wybranych statków PLO i PŻM zbudowany został model zużycia głównych podzespołów zespołu korbowo-tłokowego i rozrządu.

 • Wyznaczanie zarysu krzywki sterującej w pompie z rozrządem krzywkowym

  Publikacja

  Artykuł poświęcono mechanizmowi rozrządu krzywkowego i zarysowi krzywki sterującej. Opisano sposób wyznaczania wartości parametrów charakterystycznych dla zarysów opartych na na rozmaitych funkcjach matematycznych. Wskazano na możliwość wyboru zarysu optymalnego.

 • Badania kompensacji i rozrządu w pompach i silnikach satelitowych typu SM

  Publikacja

  W laboratorium Katedry Hydrauliki i Pneumatyki prowadzone są badania rozwojowe nowego typu silników i pomp satelitowych SM o bardzo małej geometrycznej objętości roboczej, od 5 do 73 cm3/obr. Prace te są realizowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr R0300103. Opisane w artykule prace badawcze miały na celu udoskonalenie konstrukcji tych maszyn, szczególnie zespołu kompensacji luzów osiowych oraz odpowiednie dobranie średnic...

 • Chwilowe skoki ciśnienia w pompie tłoczkowej z rozrządem krzywkowym- analiza i badania

  Publikacja

  - Rok 2011

  artykuł opisuje zjawiska pojawiające się w prototypowej pompie tłoczkowej o zmiennej wydajności z rozrządem krzywkowym. zjawiskami tymi są chwilowe skoki ciśnienia w komorach roboczych pompy. opisywane zaburzenia negatywnie wpływają na pracę urządzenia, ograniczając jego dopuszczalne parametry eksploatacyjne. w artykule przedstawiono wyniki badań oraz analiz tych zjawisk, a także zaproponowano rozwiązanie kompensujące niekorzystne...

 • Kompensacja skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej o zmiennej wydajności z rozrządem krzywkowym

  Publikacja

  - Rok 2018

  Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest opis matematyczny, badania i symulacja mechanizmu kompensacji skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej z rozrządem krzywkowym typu PWK. W rozprawie przedstawiono istniejące rozwiązania konstrukcyjne pomp tłokowych, kładąc szczególny nacisk na przedstawienie stosowanych w nich mechanizmów rozrządu i kompensacji skoków ciśnienia. Ponadto szczegółowo opisano budowę i zasadę działania pompy PWK będącej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ parametrów eksploatacyjnych oraz przecieków na wartość skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej z rozrządem krzywkowym

  Publikacja

  - Rok 2015

  Publikacja stanowi kontynuację artykułu "Analiza zjawisk dynamicznych w komorze cylindrowej pompy PWK o zmiennej wydajności" z monografii Cylinder 2010. Praca stanowi uszczegółowienie wcześniejszej publikacji oraz jej rozszerzenie o wyniki badań oraz symulacji, a także szczegółowo porusza temat przecieków w oknie rozrządu, który we wcześniejszych publikacjach był tylko wspomniany.

 • Hydrostatically discharged commutation unit and it's impact on axial pump's performance

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono wyniki analizy teoretycznej funkcjonowania rozrządu czołowego i hydrostatycznie odciążonego rozrządu krzywkowego w pompach wielotłoczkowych osiowych. Zaprezentowano także wyniki porównawczych badań sprawności mechaniczno-ciśnieniowej, objętościowej i całkowitej dla pomp o różnej konstrukcji. Podano informacje o produkowanych obecnie pompach typu PWK.

 • Axial piston pumps with camdriven commutation unit

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono wyniki badań prototypów pomp wielotłoczkowych osiowych wyposażonych w rozrząd krzywkowy oraz ich porównanie z rezultatami osiąganymi przez produkowane obecnie jednostki z rozrządem czołowym. Podano dane techniczne pomp nowego typu wchodzących do produkcji.

 • Metodyka badań rozwojowych nowego typu silników i pomp satelitowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Research and development of new type satellite motors and satellite pumps SM with small geometrical displacement, from 5 to 73 cm3/rev, has been conducted in cooperation with Stosowanie Maszyn company from Katowice (manufacturer of motors and pump SM). The improvement of construction of those machines, especially construction of axial compensation and construction of fluid distribution channels have been the main problem of research...

 • Satelitowy agregat pompowy

  Publikacja

  - Rok 2013

  Opisano najnowszą konstrukcję satelitowego agregatu pompowego charakteryzującego się tym, że pompa satelitowa jest umieszczona wewnątrz silnika elektrycznego i zasysa ciecz poprzez otwór wydrążony osiowo w wale silnika. Zastosowana w agregacie pompa satelitowa jest nowatorską konstrukcją zawierającą mechanizm satelitowy o odwróconej kinematyce znamienny tym, że planeta (wirnik) oraz płyty kompensacyjne (rozrządu) są nieruchome...

 • Satelitowy agregat pompowy

  Publikacja

  W artykule opisano najnowszą konstrukcję satelitowego agregatu pompowego charakteryzującego się tym, że pompa satelitowa jest umieszczona wewnątrz silnika elektrycznego i zasysa ciecz poprzez otwór wydrążony osiowo w wale silnika. Zastosowana w agregacie pompa satelitowa jest nowatorską konstrukcją zawierającą mechanizm satelitowy o odwróconej kinematyce znamienny tym, że planeta (wirnik) oraz płyty kompensacyjne (rozrządu) są...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym