Wyniki wyszukiwania dla: ROZWINIECIE KARHUNENA-LOEWEGO - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ROZWINIECIE KARHUNENA-LOEWEGO

Wyniki wyszukiwania dla: ROZWINIECIE KARHUNENA-LOEWEGO

  • Approximation of Covariance Function with Application to Stochastic Mechanics.

    W pracy przedstawiono koncepcję rozwinięć kanonicznych dla funkcji losowych oraz możliwość ich zastosowania w stochastycznej mechanice gruntów. Rozpatrzono rozkład widmowy, rozwinięcia Karhunena-Loevego oraz rozwinięcia ortogonalne zmodyfikowanymi wielomianami Hermite'a. Przeprowadzono analizę błędów dla zagadnienia warstwy gruntu o losowych parametrach sprężystych, uzyskano analityczne rozwiązanie systemu stochastycznego.

  • Application of discriminant analysis to feature extraction.

    Publikacja

    Pierwotnie uzyskiwane wektory cech są wysokowymiarowe. Redukcja wymiarowości jest często osiągana poprzez transformacje przestrzeni cech. Niniejsza praca prezentuje uogólnione kryterium Fishera i jego podstawowe własności, dyskutowana jest także możliwość wyprowadzania i oceny heurystycznych metod ekstrakcji cech. Przedstawiono również nowy sekwencyjny algorytm selekcji cech dyskryminacyjnych.