Wyniki wyszukiwania dla: RYZYKO STRATEGICZNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: RYZYKO STRATEGICZNE

Wyniki wyszukiwania dla: RYZYKO STRATEGICZNE

 • Strategic risk measures in road traffic = Miary ryzyka strategicznego w ruchu drogowym

  Publikacja

  Ryzyko strategiczne jest ryzykiem długookresowym, związanym z podejmowaniem decyzji długofalowych, przez instytucje zarządzające bezpieczeństwem ruchu drogowego na analizowanym obszarze. Ryzyko strategiczne na sieci dróg wybranego kraju jest niepewnością dotyczącą realizacji celu strategicznego, jakim jest ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Istotnymi problemami w szacowaniu ryzyka w inżynierii ruchu drogowego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Strategic risk modelling in highway engineering = Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej

  Publikacja

  Ryzyko strategiczne w inżynierii drogowej wybranego kraju związane jest realizacją celów strategicznych funkcjonowania kraju, jakimi są: ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, ochrona krytycznej infrastruktury i wzmocnienie systemu ratownictwa. Przedstawiono przegląd koncepcji modelowania ryzyka w ruchu drogowym, wykorzystywanych do budowy narzędzi do podejmowania decyzji strategicznych dla potrzeb bezpieczeństwa...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Macro models of casualties in road transport. Modelowanie strat osobowych w transporcie drogowym.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono propozycję makro modelu strat osobowych ponoszonych w wypadkach drogowych. Zaproponowano modele liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych zbudowanych na bazie danych z kilkudziesięciu krajów całego świata. Przedstawione koncepcje budowy modeli mogą posłużyć do opracowania modeli czynnikowych opisujących strategiczne ryzyko społeczne na sieci dróg wybranych krajów z całego świata. jedną z koncepcji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości

  Publikacja

  - Rok 2014

  Problematyka podjęta w monografii w całości dotyczy nowych kierunków w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości. W kolejnych rozdziałach autor podejmuje następujące wątki: - Sądownictwo powszechne i jego obecna struktura s. 17-30 - Organizacja wymiaru sprawiedliwości - kreowanie wartości publicznej sektora jako wyzwanie strategiczne s. 31-46 - Dokąd zmierzamy - dylematy wymiaru sprawiedliwości s. 47-70 - Od menedżeryzmu w biznesie...

 • Network-centric warfare: a strategy for homeland security

  Publikacja

  - Rok 2006

  Pojawienie się międzynarodowego terroryzmu skutkuje nowym podejście do identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa krajowego. Powstał strategiczny dylemat - jak zidentyfikować przeciwnika? Utworzono pojęcie asymetrycznego zagrożenia i, w konsekwencji, asymetrycznej wojny. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że kolejne zagrożenia będą dotyczyć takich elementów krajowej infrastruktury, jak źródła energii, elektrownie,...

 • Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej

  Publikacja

  - Rok 2012

  Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej. Koncepcja modeli społecznego ryzyka strategicznego na sieci dróg.