Wyniki wyszukiwania dla: SŁUPY ŻELBETOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SŁUPY ŻELBETOWE

Wyniki wyszukiwania dla: SŁUPY ŻELBETOWE

 • Piotr Korzeniowski dr hab. inż.

  Osoby

 • Słupy uzwojone.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono naukowe podstawy wprowadzonej do normy PN-B-03264:2002 metody obliczania nośności słupów uzwojonych.Omówiono procedurę wymiarowania tych słupów. Przedstawiono wyniki weryfikacji doświadczalnej wprowadzonej do normy metody obliczania nośności słupów uzwojonych.

 • Słupy uzwojone

  Publikacja

  W pracy przedstawiono naukowe podstawy wprowadzonej do normy PN-B-03264:2002 metody obliczania nośności słupów uzwojonych.Omówiono procedurę wymiarowania tych słupów. Przedstawiono wyniki weryfikacji doświadczalnej wprowadzonej do normy metody obliczania nośności słupów uzwojonych.

 • Badania nośności i odkształcalności mimośrodowo ściskanych słupów żelbetowych pod obciążeniem cyklicznym

  Publikacja

  - 2015

  Problematyką prowadzonych badań jest analiza zachowania się słupów żelbetowych obciążonych cyklicznie siłą działającą na znakozmiennym mimośrodzie. W aktualnych procedurach obliczeniowych fakt ten nie jest uwzględniany. Celem badań jest sprawdzenie, czy historia obciążenia ma wpływ na nośność i odkształcalność słupów żelbetowych oraz czy słup poddany obciążeniom cyklicznym może być analizowany w taki sam sposób jakby był obciążany...

 • KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE BUDOWNICTWA PRZY PROJEKTOWANIU SŁUPÓW ŻELBETOWYCH WG EC

  Publikacja

  W artykule przedstawiony został autorski program komputerowy służący do projektowania i wymiarowania słupów w konstrukcjach żelbetowych z uwzględnieniem zjawisk wpływających na ich pracę oraz informacji dotyczących projektowania wg EC. Język który posłużył do napisania oprogramowania to środowisko C++. Program przeprowadza użytkownika przez poszczególne etapy wymiarowania: od wprowadzenia podstawowych danych takich jak wymiary,...

 • Badania eksperymentalne własności osiowo ściskanych słupów CFST

  Publikacja

  - 2006

  .

 • Słupy uzwojone.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono teoretyczne podstawy wprowadzonej do zaktualizowanej normy żelbetowej nowej metody obliczenia nośności słupów uzwojonych. Przeanalizowano podstawowe czynniki wpływające na efektywność uzwojenia oraz wpływ tych czynników na nośność słupa uzwojonego wyznaczaną na podstawie metody normowej.

 • Ściskanie.

  Publikacja

  W pracy podano podstawowe zasady uwzględniania imperfekcji i efektów II rzędu w analizie elementów konstrukcyjnych poddanych ściskaniu przyjęte w EC-2.Przedstawiono sposoby uwzględniania imperfekcji oraz efektów II rzędu dla konstrukcji przesuwnych i nieprzesuwnych.

 • FE-analysis of failure behaviour of reinforced concrete columns under eccentric compression

  Artykuł omawia obliczanie słupów żelbetowych poddanych ściskaniu mimośrodowemu z uwzględnieniem lokalizacji odkształceń. Obliczenia wykonano przy zastosowaniu MES i sprężysto-plastycznego prawa konstytutywnego rozszerzonego o długość charakterystyczną mikrostruktury za pomocą teorii nielokalnej.