Wyniki wyszukiwania dla: SCENARIUSZE EMISJI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SCENARIUSZE EMISJI

Wyniki wyszukiwania dla: SCENARIUSZE EMISJI

 • Changes of emissions and atmospheric deposition of mercury, lead and cadmium

  Publikacja

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2008

  Przedstawiono informacje o zmianach emisji rtęci, ołowiu i kadmu w przeszłości, jak również przedyskutowano poziom aktualnych emisji tych zanieczyszczeń oraz ich scenariusze zmian w przyszłości. Przeanalizowano wpływ różnych parametrów na zmiany emisji w tym stopień implementacji różnych strategii kontroli emisji w Europie. Scenariusze zmian emisji w przyszłości oparte są na scenariuszach rozwoju gospodarczego w poszczególnych...

 • Polityka energetyczna Finlandii.

  Przedstawiono scenariusze rozwoju energetyki w Finlandii, które miałyby wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Omówiono program efektywnego wykorzystania energii pierwotnej, zawartej w paliwach kopalnych. Przedstawiono produkcję energii elektrycznej i ciepła scentralizowanego oraz scharakteryzowano system ciepłowniczy w Helsinkach, który jest jednym z większych systemów w Europie. Przedstawiono,...

 • Economic benefits from decreased mercury emissions: Projections for 2020

  Publikacja
  • K. Sundseth
  • J. Pacyna
  • E. G. Pacyna
  • J. Munthe
  • M. Belhaj
  • S. Astrom

  - JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION - Rok 2009

  Rozne procesy antropogenne zwiększyły ekspozycję ludzi i zwierząt na toksyczna metylortęć. Oszacowano, że emisje rtęci wzrosna o około 25% miedzy latami 2005 i 2020. Jeśli utrzyma się ich dzisiejszy trend. Stwierdzono, że straty społeczne w skali globalnej, związane ze spożywaniem metylortęci i mierzone w obniżaniu się IQ ludzi, moga wynieść około 3.7 biliona USD rocznie. Ten koszt zwiazany z wdychaniem par rtęci jest znacznie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mercury emission to the atmosphere from anthropogenic sources in Europe in 2000 and their scenarios until 2020

  Publikacja
  • E. G. Pacyna
  • J. Pacyna
  • J. Fudala
  • E. Strzelecka-Jastrząb
  • J. Hlawiczka
  • D. Panasiuk

  - SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT - Rok 2006

  Przedstawiono obecny stan wiedzy na temat emisji rtęci ze źródeł antropogenicznych na terenie Europy w roku 2000. Zebrane dane stanowiły bazę wyjściową do opracowania scenariuszy emisji do roku 2020. Ponad połowa całkowitej emisji, szacowanej na 239 tony, pochodzi z energetyki przemysłowej oraz gospodarstw domowych i jest związana ze spalaniem stałych nośnikow energii. Istotnym źródłem emisji jest również produkcja cementu (ok....

 • Current and future emissions of selected heavy metals to the atmosphere from anthropogenic cources in Europe

  Publikacja
  • E. G. Pacyna
  • J. Pacyna
  • J. Fudala
  • E. Strzelecka-Jastrząb
  • S. Hławiczka
  • D. Panasiuk
  • S. Nitter
  • T. Pregger
  • H. Pfeiffer
  • R. Friedrich

  - ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - Rok 2007

  Przedstawiono wyniki obliczeń emisji As, Cd, Cr, Ni i Pb do powietrza ze źródeł antropogennych w Europie. Obecnie spalanie paliw jest głównym źródłem emisji As, Cd, Cr i Ni (powyżej 50 % ogólnej emisji tych metali), natomiast spalanie benzyny jest głównym źródłem emisji Pb. Zaobserwowano ciągłą redukcje emisji tych metali w Europie w ciagu ostatnich 40 lat. Powiększający się stan wiedzy nt. źródeł, emisji oraz transportu i zachowania...