Wyniki wyszukiwania dla: SEGREGACJA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SEGREGACJA

Wyniki wyszukiwania dla: SEGREGACJA

 • Wielkościowo-kształtowa segregacja surowca diamentowego do narzędzi wiertniczych

  Publikacja

  - 2011

  Przedstawiono wyniki prac związanych z segregacją wielkościowo-kształtową diamentów naturalnych odzyskiwanych ze zużytych narzędzi wiertniczych. Segregację wykonano za pomocą urządzeń opracowanych i wykonanych w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Gdańskiej we współpracy z OBR Techniki Geologicznej w Warszawie.

 • Mechanizmy segregacji materiałów ziarnistych

  W przemyśle spożywczym często stosujemy materiały sypkie (ziarna zbóż, produkty ich przemiału, cukier, dodatki smakowe, granulaty itp.). Prowadzonym operacjom stale towarzyszy segregacja utrudniając właściwe przetwarzanie. Poznanie mechanizmów segregacji staje się koniecznością. Omówiono istotę segregacji i podstawowe jej mechanizmy. Wiedza ta jest niezbędna do świadomego wpływania na zachowanie się zróżnicowanego materiału sypkiego.

 • Możliwości zmniejszania segregacji

  Przemysł spożywczy obok przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, jest największym producentem i przetwórcą materiałów sypkich. Procesowi przetwarzania tych materiałów stale towarzyszy segregacja. Poznanie czynników wpływających na segregację umożliwia podjęcie działań minimalizujących jej skutki. W każdym rodzaju segregacji najefektywniejszą metodą minimalizowania segregacji jest ujednorodnienie materiału. Istnieją też metody...

 • Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w KEiAP

  Przedstawiono aktualną tematykę badań naukowych prowadzonych w Katedrze Ekoinżynierii i Aparatury Procesowej, która koncentruje się wokół zagadnień wrzenia w przepływie i dużej objętości na powierzchniach rozwiniętych, wrzenia nanocieczy, segregacji materiałów ziarnistych i wyznaczaniu charakterystyk urządzeń energetycznych.