Wyniki wyszukiwania dla: SEMANTIC KNOWLEDGE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SEMANTIC KNOWLEDGE

Wyniki wyszukiwania dla: SEMANTIC KNOWLEDGE

 • A Ubiquitous System Using Semantic Knowledge in Dynamic Service Integration

  Publikacja

 • Application of Semantic Knowledge Management System in Selected Areas of Polish Public Administration

  Publikacja
  • A. Wróblewska
  • A. Zięba
  • R. Mieńkowska - Norkiene
  • P. Kapłański
  • P. Zarzycki

  - Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych - Rok 2013

  This paper describes an application of semantic technologies and knowledge management systems in chosen areas of Polish public administration. Short analyses of crisis management and EU policy coordination processes are presented. An architecture of a knowledge management system with interfaces using controlled natural language is proposed. A lot of examples are shown that prove a usefulness of semantic knowledge management and...

 • SEMANTIC ANALYSIS ALGORITHMS FOR KNOWLEDGE WORKERS SUPPORT

  Publikacja

  - Rok 2017

  The paper examines various aspects of text analysis application for knowledge worker’s activity realization. Conclusions are drawn about the relevance and importance of processing the non-structured textual information in order to increase knowledge worker’s efficiency, as well as their awareness in different branches of science. The paper considers the existing algorithms of texts semantic analysis as the sphere of documents topical...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Semantic memory architecture for knowledge acquisition and management

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozumienie informacji zawartej w tekście przez komputer wymaga wiedzy stojacej za systemem informatycznym. Wiedza ta nie jest implicite zapisanej w analizowanym tekscie. Zapisana może być ona w postaci ontologii badanej dziedziny. Zasadniczym zagadnieniem jest konstrukcja takiej ontologii. Artykuł przedstawia podeście oparte na grze 20 pytań do budowy przestrzeni semantycznej dla wybranej dziedziny.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Semantic memory knowledge acquisition through active dialogues

  Publikacja

  - Rok 2007

  Szereg zagadnień językowych nie może zostać rozwiązany bez pamięci semantycznej zawierającej opisy cech obiektów, Automatyczne tworzenie tego rodzaju pamięci jest wielkim wyzwaniem nawet dla prostych obszarów dziedzinowych. Implementacja pamięci semantycznej opartej na reprezentacji wiedzy poprzez powiązania obiektu z jego cechami pokazuje ciekawe zastosowania które nie zostały dotychczas zademonstrowane poprzez bardziej wyszukane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Text categorization with semantic commonsense knowledge: First results

  Publikacja

  - Rok 2008

  Do przetwarzania tekstów typowo wykorzystuje się reprezentacjeBOW. Podejście takie nie daje jednak dobrych rezultatów w sytuacjigdy podobne dokumenty nie współdzielą ze sobą słów.W artykule zaprezentowano podejście do konstrukcji funkcjijądra dla klasyfikatorów SVM opartego na zewnętrznej bazie wiedzyo pojęciach językowych.

 • Knowledge representation and acquisition for large-scale semantic memory

  Publikacja

  - Rok 2008

  Pozyskiwanie i reprezentacja pojęć jest koniecznym warunkiem doimplementacji rozumienia w systemach kognitywnych.Gry słowne są dają interesujące możliwości pozyskiwaniawiedzy do komputerowego modelu pamięci semantycznej. W artykuleprzedstawiono podstawy architektury pamięci semantycznej orazwyniki działającego na niej algorytmu wyszukiwania kontekstowego,który użyty został do realizacji gry w 20 pytań.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A Semantic Algebra for Modularized Description Logics Knowledge Bases

  Publikacja

  Publikacja wprowadza pojęcia modularyzacji ontologii opartej na tzw. modułach semantycznych (s-modułach) oraz algebry s-modułów. W pracy zawarto szereg twierdzeń opisujących właściwości algebry, jej związku z klasą algebr cylindrycznych oraz przedyskutowano możliwości zastosowania prezentowanych idei.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Automatic evaluation of information credibility in Semantic Web and Knowledge Grid

  Publikacja

  - Rok 2008

  This article presents a novel algorithm for automatic estimation of information credibility. It concerns information collected in Knowledge Grid and Semantic Web. Possibilities to evaluate the credibility of information in such structures are much greater than those available for WWW sites which use natural language. The rating system presented in this paper estimates credibility automatically on the basis of the following metrics:...

 • Semantic OLAP with FluentEditor and Ontorion Semantic Excel Toolchain

  Publikacja

  - Rok 2015

  Semantic technologies appear as a step on the way to creating systems capable of representing the physical world as real time computational processes. In this context, the paper presents a toolchain for an ontology based knowledge management system. It consists of the ontology editor, FluentEditor and the distributed knowledge representation system, Ontorion. FluentEditor is a comprehensive tool for editing and manipulating complex...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Context Search Algorithm for Lexical Knowledge Acquisition

  Publikacja

  - CONTROL AND CYBERNETICS - Rok 2012

  A Context Search algorithm used for lexical knowledge acquisition is presented. Knowledge representation based on psycholinguistic theories of cognitive processes allows for implementation of a computational model of semantic memory in the form of semantic network. A knowledge acquisition using supervised dialog templates have been performed in a word game designed to guess the concept a human user is thinking about. The game,...

 • Semantic Memory for Avatars in Cyberspace

  Publikacja

  - Rok 2005

  Avatars that show intelligent behavior should have an access to general knowledge about the world, knowledge that humans store in their semantic memories. The simplest knowledge representation for semantic memory is based on the Concept Description Vectors (CDVs) that store, for each concept, an information whether a given property can be applied to this concept or not. Unfortunately large-scale semantic memories are not available....

 • Information retrieval with semantic memory model

  Publikacja

  Psycholinguistic theories of semantic memory form the basis of understanding of natural language concepts. These theories are used here as an inspiration for implementing a computational model of semantic memory in the form of semantic network. Combining this network with a vector-based object-relation-feature value representation of concepts that includes also weights for confidence and support, allows for recognition of concepts...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Krzysztof Goczyła prof. dr hab. inż.

  Krzysztof Goczyła, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, informatyk, specjalista z inżynierii oprogramowania, inżynierii wiedzy i baz danych. Ukończył studia wyższe na  Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1976 r. jako magister inżynier elektronik w specjalności automatyka. Na Politechnice Gdańskiej pracuje od 1976. Na Wydziale Elektroniki PG w 1982 r. uzyskał doktorat z informatyki, a w 1999 r. habilitację. W 2012...

 • Representing and Managing Experiential Knowledge with Decisional DNA and its Drimos® Extension

  Publikacja

  - Rok 2022

  The Semantic Web concept is proposing a future concept of the WorldWideWeb (WWW) where both humans and man-made systems are able to interconnect and exchange knowledge. One of the challenges of Semantic Web is smart and trusted accommodation of knowledge in artificial systems so it can be unified, enhanced, reused, shared, communicated and distributed with added aptitude. Our research represents an important component of addressing...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Development and Research of the Text Messages Semantic Clustering Methodology

  Publikacja

  - Rok 2016

  The methodology of semantic clustering analysis of customer’s text-opinions collection is developed. The author's version of the mathematical models of formalization and practical realization of short textual messages semantic clustering procedure is proposed, based on the customer’s text-opinions collection Latent Semantic Analysis knowledge extracting method. An algorithm for semantic clustering of the text-opinions is developed,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Semantic technologies based method of collection, processing and sharing information along food chain

  Publikacja

  - Information Systems in Management - Rok 2016

  In the paper the method of collecting, processing and sharing information along food chain is presented. Innovative features of that method result from advantages of data engineering based on semantic technologies. The source to build ontology are standards and regulations related to food production, and data collected in databases owned by food chain participants. It allows food chain information resources can be represented in...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cognitum Ontorion: Knowledge Representation and Reasoning System

  Publikacja

  “If knowledge can create problems, it is not through ignorance that we can solve them.” (Isaac Asimov). Nevertheless, at any point of human activity, knowledge (besides practice) is a key factor in understanding and solving any given problem. Nowadays, computer systems have the ability to support their users in an efficient and reliable way. In this paper we present and describe the functionality of the Cognitum Ontorion system....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Theoretical and Architectural Framework for Contextual Knowledge Bases

  The paper presents the approach aimed at building modularized knowledge bases in a systematic, context-aware way. The paper focuses on logical modeling of such knowledge bases, including an underlying SIM metamodel. The architecture of a comprehensive set of tools for knowledge-base systems engineering is presented. The tools enable an engineer to design, create and edit a knowledge base schema according to a novel context approach...

 • Cognitum Ontorion: Knowledge Representation and Reasoning System

  Publikacja

  At any point of human activity, knowledge and expertise are a key factors in understanding and solving any given problem. In present days, computer systems have the ability to support their users in an efficient and reliable way in gathering and processing knowledge. In this chapter we show how to use Cognitum Ontorion system in this areas. In first section, we identify emerging issues focused on how to represent and inference...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bio-inspired Decisional DNA in Machinas and other Man-made Systems: The Way Forward

  Publikacja

  - Rok 2014

  Artificial bio-inspired intelligent techniques and systems supporting smart, knowledge-based solutions of real world problems which are currently researched very extensively by research teams around the world, have enormous potential to enhance automation of decision making and problem solving for a number of diverse areas including design, manufacturing, Information Technology (IT), social communities of practice, and economics...

 • Text Mining Algorithms for Extracting Brand Knowledge; The fashion Industry Case

  Publikacja

  - Rok 2018

  Brand knowledge is determined by customer knowledge. The opportunity to develop brands based on customer knowledge management has never been greater. Social media as a set of leading communication platforms enable peer to peer interplays between customers and brands. A large stream of such interactions is a great source of information which, when thoroughly analyzed, can become a source of innovation and lead to competitive advantage....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Introduction of knowledge bases to existing systems using the Knowledge Views

  Artykuł ten prezentuje studium przypadku pokazujące jak stopniowo wdrażać bazę wiedzy i wnioskowanie w istniejącym systemie informatycznym korzystając z widoków na bazę wiedzy. Pokrótce przedstawiona jest idea widoków na bazę wiedzy, pokazane przykładowe role, które baza wiedzy może pełnić w systemie korzystającym z bazy danych oraz zaprezentowane jest jak można minimalizować ryzyko wdrażania technologii Semantic Web. Artykuł wymienia...

 • Krzysztof Kutt dr inż.

  Osoby

  Computer scientist and psychologist trying to combine expertise from both disciplines into something cool. My research activity focuses on the development of affective HCI/BCI interfaces (based on multimodal fusion of signals and contextual data), methods for processing sensory data (including semantization of such data) and the development of knowledge-based systems (in particular knowledge graphs and semantic web systems).

 • Knowledge mangement: towards smart it suport system

  Publikacja

  W pracy zaprezentowano problematykę wykorzystania wiedzy w projektowaniu systemów inteligentnych. wydaje się, bowiem, że przy realizacji przedsięwzięcia zarządzanie wiedzą w procesach analizy wymagań ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia. Omówiono metody pozyskiwania i przetwarzania wiedzy na potrzeby semantic web, scharakteryzowano to podejście, a także wykazano jego przydatność dla systemów informatycznych wspomagających...

 • KQL as Application of SQL Rationale for Knowledge Bases

  W ramach inicjatywy Semantic Web rozwijane są systemy wnioskowania z wiedzy. Ciągle otwartym problemem są również języki dostępu do takich systemów. W artykule zaproponowano nowy język dostępu do zmodularyzowanych baz wiedzy, o cechach umożliwiających jego kompleksowe wykorzystaniew systemach zarządzania wiedzą, w sposób analogiczny do wykorzystania języka SQL w systemach relacyjnych baz danych.

 • Wikipedia and WordNet integration based on words co-occurrences

  Publikacja

  - Rok 2009

  The article presents a method for automatic integration of two lexical resources: semantic dictionary WordNet and electronic encyclopaedia Wikipedia. Our goal is to add automatically an semantic tags - a WordNet synset identifier to the title of the Wikipedia article. We've analyze several different ap-proaches to these problem and implement our own solution, based on word occurrences in synsets descriptions and the article body....

 • Bridging challenges of clinical decision support systems with a semantic approach. A case study on breast cancer

  Publikacja

  - PATTERN RECOGNITION LETTERS - Rok 2013

  The integration of Clinical Decision Support Systems (CDSS) in nowadays clinical environments has not been fully achieved yet. Although numerous approaches and technologies have been proposed since 1960, there are still open gaps that need to be bridged. In this work we present advances from the established state of the art, overcoming some of the most notorious reported difficulties in: (i) automating CDSS, (ii) clinical workflow...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Application of Knowledge Views = Zastosowanie widoków na bazę wiedzy

  W artykule przedstawiono koncepcję widoków na bazę wiedzy i jej zastosowanie w inżynierii systemów. Praca ma na celu przybliżenie inżynierii wiedzy i technologii Semantic Web inżynierowi oprogramowania oraz programiście. Cel ten osiągany jest poprzez upodobnienie baz wiedzy do relacyjnych lub obiektowych baz danych oraz poprzez stosowanie wzorców znanych w inżynierii oprogramowania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • IT Business Standards as an Ontology Domain

  The aim of this paper is to report a selection of Semantic Web aspects pertaining to ontology development activities in the domain of the IT business standard (TOGAF 9) such as formulating competency questions, conceptualization of the domain, resolution of the source knowledge deficiency and applying common design patterns in the OWL formalization. Authors also try to determine target groups that may benefit from such ontology...

 • Ideologiczny i praktyczny model metaontologii

  Rozwój inicjatywy Semantic Web spowodował rozwój różnych języków definiowania wiedzy i manipulowania nią. W ramach tych języków istotnym elementem jest zaprojektowanie rozkazów terminologicznych. W artykule przedstawiono sposób realizacji zapytań terminologicznych w języku KQL (Knowledge Query Language) - języku dostępu do systemu zarządzania wiedzą RKaSeA.

 • Ideological and Practical Model of Metaontology

  Rozwój inicjatywy Semantic Web spowodował rozwój różnych języków definiowania wiedzy i manipulowania nią. W ramach tych języków istotnym elementem jest zaprojektowanie rozkazów terminologicznych. W artykule przedstawiono sposób realizacji zapytań terminologicznych w języku KQL (Knowledge Query Language), służącym do dostępu do systemu zarządzania wiedzą RKaSeA.

 • Inference Mechanisms for Knowledge Management System in E-health Environment

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaprezentowano badania i ich wyniki osiągnięte w trakcie prac na systemem zarządzania wiedzą dla systemu typu e-health PIPS (ang. Personalised Information Platform for Life and Health Services)Opisano warstwę semantyczną systemu zarządzania wiedzą, a w szczególności skoncentrowano się na silniku wnioskującym.Poddano dyskusji następujące zagadnienia: analizę dostępnych narzędzi wnioskujący i ich zgodności ze standardem...

 • Validation of an Agent and Ontology-based Information Technology Assessment System

  The aim of this paper is to present a new method of the validation of an Agent and Ontology-based Information Technology Assessment System. In the introduction part of the paper, the characteristics of the proposed multi-agent system are presented. Next, some important details regarding the ontology functionality of this system are described and an approach to its verification process is proposed. The approach employs semantic...

 • Applying Decisional DNA to Internet of Things: The Concept and Initial Case Study

  Publikacja

  - CYBERNETICS AND SYSTEMS - Rok 2015

  In this article, we present a novel approach utilizing Decisional DNA to help the Internet of Things capture decisional events and reuse them for decision making in future operations. The Decisional DNA is a domain-independent, standard and flexible knowledge representation structure that allows its domains to acquire, store, and share experiential knowledge and formal decision events in an explicit way. We apply this approach...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Knowledge Views and their application in systems engineering

  Publikacja

  - Rok 2011

  Wykorzystanie technologii Semantic Web, w szczególności baz wiedzy, w przemyśle informatycznym jest niewielkie. Jest to spowodowane między innymi dużym ryzykiem związanym z wdrażaniem nowych technologii i brakiem wiedzy na ich temat ze strony inżynierów oprogramowania. Aby zmniejszyć ryzyko związane z wdrażaniem baz wiedzy i zminimalizować nakład pracy inżynierów na zapoznanie się z nimi, w niniejszej pracy zaproponowano koncepcję...

 • An Analysis of Contextual Aspects of Conceptualization: A Case Study and Prospects

  Publikacja

  In this chapter we present a new approach to development of modularized knowledge bases. We argue that modularization should start from the very beginning of modeling, i.e. from the conceptualization stage. To make this feasible, we propose to exploit a context-oriented, semantic approach to modularization. This approach is based on the Structural Interpretation Model (SIM) presented earlier elsewhere. In the first part of thischapter...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Context-Aware Indexing and Retrieval for Cognitive Systems Using SOEKS and DDNA

  Publikacja

  - Advances in Intelligent Systems and Computing - Rok 2019

  Visual content searching, browsing and retrieval tools have been a focus area of interest as they are required by systems from many different domains. Context-based, Content-Based, and Semantic-based are different approaches utilized for indexing/retrieving, but have their drawbacks when applied to systems that aim to mimic the human capabilities. Such systems, also known as Cognitive Systems, are still limited in terms of processing...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Exploring contexts of use of cultural objects in virtual museums

  Publikacja

  - Rok 2008

  This paper presents a system which facilitates discovering knowledge about cultural objects. The system is based on semantic modeling of a virtual museum which consists of cultural objects placed in a virtual 3D space. The article describes an extension to the concept of cultural objects which includes information on the use of these objects. This extension enables to place objects in an appropriate context in a virtual museum....

 • Automated Reasoning Based User Interface

  Publikacja

  - EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS - Rok 2017

  Motivation: The ability to directly trace how requirements are implemented in a software system is crucial in domains that require a high level of trust (e.g. medicine, law, crisis management). This paper describes an approach that allows a high level of traceability to be achieved with model-driven engineering supported by automated reasoning. The paper gives an introduction to the novel, automated user interface synthesis in...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Designing Intelligent Factory: Conceptual Framework and Empirical Validation

  Publikacja

  - Procedia Computer Science - Rok 2016

  This paper presents a framework for monitoring, analysing and decision making for a smart manufacturing environment. We maintain that this approach could play a vital role in developing an architecture and implementation of Industry 4.0. The proposed model has features like experience based knowledge representation and semantic analysis of engineering objects and manufacturing process. It is also capable of continuous real time...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Assessing business process complexity based on textual data: Evidence from ITIL IT ticket processing

  Publikacja

  - Business Process Management Journal - Rok 2021

  Purpose This study aims to draw the attention of business process management (BPM) research and practice to the textual data generated in the processes and the potential of meaningful insights extraction. The authors apply standard natural language processing (NLP) approaches to gain valuable knowledge in the form of business process (BP) complexity concept suggested in the study. It is built on the objective, subjective and meta-knowledge...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dynamic Semantic Visual Information Management

  Publikacja

  - Rok 2010

  Dominant Internet search engines use keywords and therefore are not suited for exploration of new domains of knowledge, when the user does not know specific vocabulary. Browsing through articles in a large encyclopedia, each presenting a small fragment of knowledge, it is hard to map the whole domain, see relevant concepts and their relations. In Wikipedia for example some highly relevant articles are not linked with each other....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody wnioskowania kontekstowego z danych zapisanych w zewnętrznych źródłach

  Publikacja

  W poprzednich pracach autorów został przedstawiony system wnioskowania z danych zapisanych w zewnętrznych źródłach - KL (Knowledge Layer). Metody SED (Semantic Enrichment of Data) i RED (Reasoning over External Data) zastosowane w tym systemie umożliwiają wzbogacenie danych o semantykę oraz wnioskowanie z tych danych analogicznie jak z ontologicznego opisu świata. Dane zapisane w źródłach zewnętrznych są wzbogacone o terminologię...

 • Zarządzanie wiedzą ontologiczną w środowisku semantycznego internetu

  W rozdziale zaprezentowano wyniki grupy badawczej Knowledge Management Group at Gdańsk University of Technology (KMG@GUT) w zakresie nowych metod reprezentacji i przetwarzania wiedzy sformułowanej w formie ontologii. Metody te wpisują się w aktualne kierunki rozwojowe inicjatywy Semantic Web: wykorzystują do zapisu ontologii logikę opisową (a więc są zgodne ze standardem OWL-DL), biorą pod uwagę rozproszenie wiedzy pomiędzy różne...

 • Ontology of the Design Pattern Language for Smart Cities Systems

  Publikacja

  The paper presents the definition of the design pattern language of Smart Cities in the form of an ontology. Since the implementation of a Smart City system is difficult, expensive and closely linked with the problems concerning a given city, the knowledge acquired during a single implementation is extremely valuable. The language we defined supports the management of such knowledge as it allows for the expression of a solution...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Semantic Web Visualisation

  Konferencje

 • Proposition of the methodology for Data Acquisition, Analysis and Visualization in support of Industry 4.0

  Publikacja

  - Procedia Computer Science - Rok 2019

  Industry 4.0 offers a comprehensive, interlinked, and holistic approach to manufacturing. It connects physical with digital and allows for better collaboration and access across departments, partners, vendors, product, and people. Consequently, it involves complex designing of highly specialized state of the art technologies. Thus, companies face formidable challenges in the adoption of these new technologies....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Extended Semantic Web Conference (was European Semantic Web Conference)

  Konferencje

 • International Semantic Web Conference

  Konferencje