Wyniki wyszukiwania dla: SIECI DRZEWIASTE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI DRZEWIASTE

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI DRZEWIASTE

 • The reliability of ring, star and hybrid networks

  Publikacja

  - 2007

  Jednym z parametrów charakteryzującym jakość sieci jest jej niezawodność. Rozważono sieci o topologiach drzewiastych, gwiaździstych, pętlowych, wielo-pętlowych oraz mieszanych. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły oraz kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów sieci są od siebie statystycznie niezależne. Jako oceny niezawodności sieci przyjęto: średnią liczbę sprawnych par...

 • The reliability of tree and star networks.

  Publikacja

  - 2008

  One of the important parameters characterizing the quality of computer networks is the network's reliability with respect to failures of the communication links and nodes. This chapter investigated the reliability of tree and star networks. The tree and star topology is used in centralized computer networks. In centralized computer networks all communication must take place through some central computer. Following measures of network...

 • Capturing semantics of semi-structured data using partial-order trees

  Publikacja

  - 2005

  W artykule zaprezentowano nowe podejście do problemu klasyfikacji danych semistrukturalnych. Kryteria klasyfikacji bazują na strukturze danych (zwanej typem danych) oraz na ich usytuowaniu w grafir danych (zwanym rolą danych). Zastosowano model OEM (Object Exchange Model) do reprezentacji nazy danych semistrukturalnych. Bazując na tej reprezentacji, definiuje się typy i role obiektów semistrukturalnych i organizuje się je w struktury...

 • Perfect hashing with pseudo-minimal bottom-up deterministic tree automata

  Publikacja

  - 2008

  We describe a technique that maps unranked trees to their hash codes using a bottom-up deterministic tree automaton (DTA). In contrast to techniques implemented with minimal tree automata, our procedure builds a pseudo-minimal DTA. Pseudo-minimal automata are larger than the minimal ones but in turn the mapping can be arbitrary, so it can be determined prior to the automaton construction. We also provide procedures to build incrementally...

 • Niezawodność scentralizowanych sieci komputerowych o wielostopniowych strukturach gwiaździstych

  Rozważono sieci o wielostopniowych strukturach gwiaździstych. Jako ocenę niezawodności tych sieci przyjęto następującą miarę niezawodności: prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się przez węzeł centralny. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły oraz kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów sieci są od siebie niezależne. Porównano różne gwiaździste struktury...

 • Niezawodność sieci komputerowych o wielostopniowych strukturach gwiaździstych przy założeniu zawodności węzłów oraz kanałów

  Publikacja

  - 2010

  Rozważono sieci o wielostopniowych strukturach gwiaździstych. Jako ocenę niezawodności tych sieci przyjęto prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się wzajemnie. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły i kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów sieci są od siebie niezależne. Wyznaczono niezawodność sieci jako funkcję prawdopodobieństwa sprawności węzłów...