Wyniki wyszukiwania dla: SIECI OSIEDLOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI OSIEDLOWE

Wyniki wyszukiwania dla: SIECI OSIEDLOWE

 • Ocena możliwości wykorzystania sieci osiedlowych przez małe firmy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Obok coraz szerszej oferty operatorów telekomunikacyjnych, usługi dostępu do Internetu świadczą także telewizje kablowe oraz tzw. sieci osiedlowe (operatorzy osiedlowi). W artykule dokonano porównania oferty sieci osiedlowych z ofertą operatorów telekomunikacyjnych. Jakość, niezawodność i bezpieczeństwo usług świadczonych przez sieci osiedlowe poddano analizie z punktu widzenia klienta biznesowego. Zaprezentowano też zrealizowane...

 • Jakość usług w sieciach osiedlowych

  Publikacja

  W pracy dokonano charakterystyki sieci osiedlowych, szczególny nacisk położono na aspekty związane z jakością oraz poziomem dostępności świadczonych usług. Autorzy, na podstawie własnego doświadczenia zawodowego, zaproponowali szereg rozwiązań programowych oraz sprzętowych opartych na standardach IEEE i IETF, pozwalających na podniesienie poziomu usług świadczonych przez operatorów osiedlowych.