Wyniki wyszukiwania dla: SPAM - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SPAM

Wyniki wyszukiwania dla: SPAM

 • Spam classification methods besed on users e-mail communication graphs

  Publikacja

  W artykule poddano analizie grafy zbudowane w oparciu o logi serwerów pocztowych. Węzły grafów reprezentują nadawców i odbiorców wiadomości e-mail natomiast krawędzie przedstawiają procesy wymiany wiadomości e-mail. Analiza grafów pozwala na znalezienie korelacji pomiędzy topologią grafów a relacjami pomiędzy użytkownikami serwisu pocztowego. W oparciu o te relacje zaproponowano algorytm klasyfikujący wymieniane wiadomości e-mail...

 • International Conference on Email and Anti-Spam

  Konferencje

 • Detection methods of dynamic spammer's behavior

  Publikacja

  Poczta elektroniczna ze względu na swoją naturę jest bardzo podatna na zjawisko spamu. Oddzielanie spamu od dobrych wiadomości jest zadaniem żmudnym i pracochłonnym. Dlatego jest rzeczą istotną opracowanie skutecznej metody walki ze spamem uwzględniającej nie tylko aktualne metody działania spamerów, ale również wzięcie pod uwagę dynamicznych aspektów zmieniających się stale ich zachowań.Artykuł opisuje metodę klasyfikacji wiadomości...

 • Problemy walki ze spamem w sieciach VoIP

  Publikacja

  Ilość spamu w dzisiejszych systemach VoIP jest niewielka. Szacuje się jednak, iż w przyszłości liczba niechcianych połączeń dramatycznie wzrośnie, paraliżując pracę większości firm z sektora biznesowego (zarówno małych jak i dużych). Odbije się to także na kliencie indywidualnym. W pracy przedstawiono możliwości atakowania klientów telefonicznych w sieciach VoIP. Scharakteryzowano problemy związane z realizacją wielu niechcianych...

 • Application of social relation graphs for early detection of transient spammers

  Wczesne wykrywanie społecznych zagrożeń i anomalii jest prawdziwym wyzwaniem w dzisiejszch, dynamicznych społeczeństwach. Ludzie tworzą skoplikowane relacje społeczne, które mogą być przedstawione za pomocą różnych typów grafów, których wierzchołki reprezentować mogą aktorów sieci (konkretne osoby lub organizacje) a krawędzie relacje pomiędzy nimi. Analiza tych dynamicznie zmieniających się relacji może wskazywać na niektóre nadciągające...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Imminent threats analysis and security level evaluation in social networks

  Publikacja

  - 2011

  Rozprawa doktorska poświęcona jest analizie nadciągających zagrożeń w sieciach społecznych. Dotyczy to takich zjawisk jak spam, phishing, kradzież tożsamości czy ataki na systemy reputacji w serwisach aukcji internetowych. W pracy zaproponowano metodę pozwalającą na wczesne wykrycie zagrożeń w sieciach społecznych w oparciu o zdefiniowane modele zachowań aktorów sieci. Modele zachowań tworzone są za pomocą podgrafów wzorcowych...

 • Detection of roles of actors in social networks using the properties of actors' neighborhood structure.

  Publikacja

  Artykuł opisuje metodę identyfikacji ról aktorów sieci społecznej. Metoda ta może być szczególnie przydatna w sieciach społecznych, o których posiadamy ograniczoną wiedzę, głównie zawężoną do lokalnych powiązań pomiędzy aktorami. Przedstawiona w artykule metoda korzysta z grafu relacji społecznych, algorytmu identyfikacji ról oraz zbioru grafów wzorców relacji. Rozwiązanie zostało przetestowane w społeczności użytkowników serwisu...

 • Primary role identification in e-mail networks using pattern subgraphs and sequence diagrams

  Publikacja

  Social networks often forms very complex structures that additionally change over time. Description of actors' roles in such structures requires to take into account this dynamics reflecting behavioral characteristics of the actors. A role can be defined as a sequence of different types of activities. Various types of activities are modeled by pattern subgraphs, whereas sequences of these activities are modeled by sequence diagrams....

 • Primary role identification in dynamic social networks

  Publikacja

  Identyfikacja ról w sieci społecznej jest jednym z podstawowych zagadnień analizy takich sieci. W artykule przedstawiamy nowe podejście do tego zagadnienia. Pokazujemy w jaki sposób można dokonać identyfikacji ról poprzez wykorzystanie zaproponowanego modelu zachowań aktorów. Model taki tworzą podgrafy wzorcowe oraz diagramy stanów okreslające sekwencje aktywności w zachowaniu aktorów. Na bazie wyznaczonych modeli zachowań oraz...

 • Extended generalized blockmodeling for compound communities and external actors

  Publikacja

  Niektóre sieci społeczne wykazują się specyficzną strukturą wewnętrzną. W artykule rozpatrujemy społeczności, które składają się z mniejszych wspólnot. Takie społeczności nazywamy społecznościami złożonymi. Dla takich struktur zastosowalismy metodę ogólnego modelowania blokowego proponując odpowiednie rozrzerzenia dla tej metody. Wzięliśmy pod uwagę specyfikę złożonych struktur społecznych oraz ich relacje z aktorami zewnętrznymi...

 • Static and dynamic approach of social roles identification using PISNA and subgraphs matching

  Publikacja

  Identyfikacja ról w sieci społecznej jest jednym z podstawowych zagadnień analiza takich sieci. W artykule przedstawiamy nowe podejście do tego zagadnienia. Pokazujemy w jaki sposób można dokonać identyfikacji ról poprzez tworzenie specjalnych struktur grafowych tzw. grafów wzorcowych. Przy definiowaniu tychże grafów wspieramy się metodą PISNA. Proponujemy statyczne i dynamiczne podejście do identyfikacji ról. Pokazujemy, w jaki...