Wyniki wyszukiwania dla: SPECYFICZNOŚĆ LIPAZ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SPECYFICZNOŚĆ LIPAZ

Wyniki wyszukiwania dla: SPECYFICZNOŚĆ LIPAZ

  • Wykorzystanie lipaz do produkcji strukturyzowanych lipidów.

    Publikacja

    Omówiono metody otrzymywanie strukturyzowanych lipidów na drodze enzymatycznego przeestryfikowania oraz żywieniowe i funkcjonalne znaczenie tak uzyskanych produktów. Pokazano specyficzność lipaz i wykorzystanie ich jako biokatalizatorów w procesie przeestryfikowania. Omówiono także źródła substratów olejów i donorów acyli, używanych do produkcji strukturyzowanych lipidów.