Wyniki wyszukiwania dla: SPOINY LASEROWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SPOINY LASEROWE

Wyniki wyszukiwania dla: SPOINY LASEROWE

 • Fatigue of the ship structure.

  Publikacja

  - 2004

  Zaprezentowano wyniki prac badawczych zachowania paneli SANDWICH pod obciążeniem zginającym. Prace prowadzone były w Kat. Technol. Okrętów i Obiektów Oceanotechn. Wydz. OiO i obejmowały między innymi badania konstrukcji w skali rzeczywistej. Dokonano porównania uzyskanych rezultatów z wynikami prezentowanymi w literaturze.

 • Strength tests of steel sandwich panel.

  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych paneli SANDWICH, prowadzonych w Kat. Technol. Okr. i Obiekt. Oceanotech. Wydz. OiO, na konstrukcjach w skali rzeczywistej. Dokonano porównania uzyskanych rezultatów z wynikami prezentowanymi w literaturze.

 • The determination of deformations and stresses of laser welds used for fatigue assessment of steel sandwich panel joints

  Publikacja

  - 2010

  Panele typu sandwich znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W przypadku niektórych zastosowań wymagających ocenę ryzyka dużą rolę odgrywa ocena trwałości zmęczeniowej spoin laserowych paneli. W pracy prezentowane są metody wyznaczania lokalnych odkształceń i naprężeń w połączeniach spawanych w celu oceny trwałości zmęczeniowej według hipotez lokalnych naprężeń i odkształceń.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Określanie rozkładu odkształceń i naprężeń w spoinach stalowych paneli typu sandwicz metodą MES

  Rozwój technologii spawania laserowego umożliwił masową produkcję konstrukcji cienkościennych, w tym również stalowych paneli sandwicz. Technologia wykonywania spoin łączących poszycia paneli z usztywnieniami daje możliwość uzyskania łączenia o szczególnej geometrii i właściwościach materiałowych. Złą-cza spawane laserowo, w porównaniu ze spoinami innego typu, charakteryzują się specyficznym sposobem zachowania pod obciążeniem...

 • Numeryczne obliczanie odkształceń i naprężeń w karbach spoin laserowych paneli typu Sandwich

  Publikacja

  - 2010

  Dla analizy zmęczeniowej metodami lokalnymi fundamentalnym elementem jest określenie koncentracji naprężeń w złączu, a do ich oceny niezbędna jest szczegółowa naliza odkształceń i naprężeń w karbach. Do określenia odkształceń w złączu wybrano metodę numeryczną MES. Przedstawione wyniki dotyczą wpływu sposobu modelowania (w płaskim stanie naprężenia, w płaskim stanie odkształcenia, bryłowe) na rozkład odkształceń w karbach.

 • Zastosowanie naprężeń lokalnych do oceny trwałości zmęczeniowej spoin laserowych w złączu teowym paneli stalowych typu sandwich

  Publikacja

  - 2014

  Rozwój technologiczny umożliwił wytwarzanie nowych, innowacyjnych cienkościennych konstrukcji wielowarstwowych – stalowych paneli typu sandwich. Jednym z najważniejszych czynników z punktu widzenia bezpieczeństwa tego typu konstrukcji jest wiarygodna ocena trwałości zmęczeniowej spoin laserowych łączących poszycia i usztywnienia paneli. Spoiny te prezentują znacząco odmienne własności wytrzymałościowe, a w tym trwałość zmęczeniową,...