Wyniki wyszukiwania dla: STABILITY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STABILITY

Wyniki wyszukiwania dla: STABILITY

 • POLYMER DEGRADATION AND STABILITY

  Czasopisma

  ISSN: 0141-3910 , eISSN: 1873-2321

 • Journal of Financial Stability

  Czasopisma

  ISSN: 1572-3089 , eISSN: 1878-0962

 • Stability-International Journal of Security and Development

  Czasopisma

  ISSN: 2165-2627

 • Stabilizing agents and protein stability

  Białka są kluczowymi elementami żywych organizmów, jak również efektywnymi katalizatorami w biotechnologii i medycynie. Szybki rozwój wielu gałęzi biotechnologii wiąże się z coraz większym zapotrzebowaniem na produkty białkowe charakteryzujące się wysoką stabilnością. Jednym ze sposobów osiągnięcia większej stabilności białek jest wykorzystanie małych związków organicznych, tzw. osmolitów. Do tej grupy związków należą aminokwasy,...

 • Subdivision and damage stability of ships.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Pierwszy kompleksowy podręcznik na świecie na poziomie akademickim dotyczący niezatapialności statku w ujęciu probabilistycznym, w którym za miarę bezpieczeństwa statku przyjmuje się prawdopodobieństwo przetrwania kolizji przez statek, zwane wskaźnikiem niezatapialności, względnie wskaźnikiem podziału grodziowego statku. Obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne, dając projektantom wykładnię stosowania obowiązujących...

 • THE PROBLEM OF THE BANKING SYSTEM STABILITY IN THE LITERATURE

  Publikacja

  The article is an overview of the literature output in the field of banking sector stability. In the literature a plethora of definitions of the term may be encountered. There is no universal definition of the term. Therefore, the article proposes a unique division of the existing explanations into the following groups: stability determined by the quality of the banking sector, stability in terms of its influence on the macroeconomic...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Interdependence of Ratios in Banking Stability Pentagon

  The banking sector is one of the key sectors in every economy, therefore, the issue of stability is one of the main interests not only of researchers but also policy-makers. The stability of the banking sector is especially important during a process of transformation. The aim of this article is to present a new tool for estimating the stability of the banking sector as a whole. Although the tool can be used to estimate the level...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Chemical and biological stability of polyene macrolides

  The polyene macrolide antibiotics have been used in an-tifungal therapy since first o f them were discovered in 1950's. Up to now, four polyene macrolides are being used in medical practice, namely amphotericin B, nystatin, candi-cidin and pimaricin.The antifungal activity and mode of ac-tion of polyene macrolides is determined by their structure, chemical and physical properties.The main fragment of polyene...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stability of an imperfect truss loaded by wind

  The present paper is devoted to the numerical research of stability of a truss loaded by wind and stiffened by elastic supports located at the top chord. The lateral braces or lateral and torsional braces were taken into account. In this paper, the linear buckling analysis re- sults for the beam and shell model were presented. Two different shapes of initial geometric imperfections were considered in the non-linear static analysis...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Investigation of stability of ester-urethane prepolymers

  Publikacja

  - Polimery - Rok 2010

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Effect of Silicone on the Collagen Fibrillogenesis and Stability

  Publikacja

  - JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES - Rok 2015

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Structural Dynamics and Stability of Composite Structures

  Publikacja

  - Advances in Materials Science and Engineering - Rok 2016

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Selected problems of stability of steel structures.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących stateczności wybranych konstrukcji stalowych. Prezentowane rozważania są oparte na klasycznych założeniach teorii prętów cienkościennych o nieodkształcalnym przekroju poprzecznym. Wyznaczono pierwszą wariację sił krytycznych pręta cienkościennego o bisymetrycznym otwartym przekroju poprzecznym uwzględniając następujące zmienne projektowe: ⎯wymiary przekroju poprzecznego, ⎯ charakterystyki...

 • Stability of the FDTD scheme containing macromodels.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaprezentowano analizę stabilnościową algorytmu różnic skończonych w dziedzinie czasu zawierającego makromodele. Pokazano, że dla uzyskania stabilnych makromodeli stabilność schematu FDTD połączonego z makromodelami zależy od sposobu przeprowadzenia interpolacji pól granicznych. Maksymalny dozwolony krok czasowy jest dużo większy niż dla subgriddingu.

 • Towards an Understanding of the Stability Assessment of Floating Buildings

  Publikacja

  - Rok 2022

  One of the most important aspects of the design of floating facilities such as ships, floating offshore structures or floating houses is stability. Its impact on both general safety and operational aspects renders it a fundamental consideration already in preliminary design stages. Usually, the concept of sufficient stability of floating buildings is associated with the ability to keep an allowed heel angle and residual freeboard,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • THE PHASE SHIFTERS INFLUENCE ON THE POWER SYSTEM STABILITY

  Publikacja

  The paper presents the effect of phase shifters as FACTS devices on the possibility of improving the angle stability. Presented results obtained by the dynamic simulation performed on the mathematical model of the three machine system cooperating with the 400 kV network. The generative blocks models include turbine models with their controllers and models of synchronous generators with their excitation systems and voltage regulation....

 • Stability analysis of a dike constructed of anthropogenic materials

  Publikacja

  - Rok 2017

  Numerical analyses of stability are presented for a hypothetical dikes constructed of dredged materials and bottom ash, in varying proportions. The paper is related to the international research project DredgDikes, which focused on the use of anthropogenic materials in dikes construction and flood protection. The aim of this project was to investigate the possibility of using anthropogenic materials from rivers and sea dredging...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • STABILITY ANALYSIS OF A TRUSS WITH SLOPING ELASTIC BRACES

  Publikacja

  - Rok 2014

  Steel trusses have a much greater strength and stiffness in their plane than out of their plane, and therefore should be braced against lateral deflection and twisting. Such elements like purlins apart from bearing vertical load are part of bracing that stabilize roof trusses against distortional buckling. The stability of trusses with elastic bracing was investigated in an experimental research. Braces situated at some angle measured...

 • Stability of an Innovative Cold-Formed GEB Section

  This paper is focused on the numerical analysis and experimental test of stability of the cold-formed profile with an innovative GEB cross-section. For the shell model of the axially compressed member, the linear buckling analysis and the nonlinear static analysis were carried out. In the numerical research, the buckling load and the limit load for variable section heights were obtained. Some of the results were compared with the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • A New Approach to Stability Evaluation of Digital Filters

  Publikacja

  - Rok 2018

  In this paper, a new numerical method of evaluating digital filter stability is presented. This approach is based on novel root-finding algorithms at the complex plane using the Delaunay triangulation and Cauchy's Argument Principle. The presented algorithm locates unstable zeros of the characteristic equation with their multiplicities. The proposed method is generic and can be applied to a vast range of systems. Verification of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Stability of roof trusses stiffened by corrugated sheets

  Publikacja

  - Rok 2010

  The present parametric study is devoted to the stability analysis of a set of trusses stiffened by decking of corrugated steel sheets. For different parameters of corrugated sheets the critical loading of the roof is calculated. In the parametrical analysis the threshold bracing condition of the roof is obtained. Then the geometrically non-linear analysis of trusses braced by corrugated sheets was conducted. As a results of non-linear...

 • ANALYSIS OF BRACE STIFFNESS INFLUENCE ON STABILITY OF THE TRUSS

  The paper is devoted to the numerical and experimental research of stability of a truss with side elastic supports at the top chord. The structure is a model of a real roof truss scaled by factor ¼. The linear buckling analysis and non-linear static analysis were carried out. The buckling length factor for the compressed top chord was calculated and the limit load for the imperfect truss shell model with respect to brace stiffness...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Stability of a truss under upward wind loading

  Publikacja

  - Rok 2016

  The present paper is devoted to the numerical investigations of stability of a truss under upward wind load. The truss is braced at its the upper cord. A structural variant including lateral braces, or lateral and torsional braces is considered. The research presents the problems of linear buckling and non-linear static analysis of the truss shell and beam model with geometric and material non-linearity are presented. The initial...

 • The measurement of conformational stability of proteins adsorbed on siloxanes

  Publikacja

  - JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION - Rok 2003

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The Stability of 4‐Chloromethcathinone in Blood and Vitreous Humor

  Publikacja

  - JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES - Rok 2020

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stability of trusses with linear elastic side-supports

  Publikacja

  The present research is devoted to study of a lateral buckling of truss with linear elastic side supports. The elastic support reaction in relation to force in compressed chord and coefficient of buckling length related to side support distance are also calculated. The effect of slope of side support on limit force is also considered. The nonlinear analysis of two roof trusses are carried out. The results are compared to design...

 • Wind farms influence on power system stability

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę wpływu elektrowni i farm wiatrowych na stabilność systemu elektroenergetycznego. Pokazano wyniki pomiarów modów kołysań elektromechanicznych wykonanych w rzeczywistym systemie elektroenergetycznym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Comparison of oxidative stability of different edible oils

  Celem prezentowanych badań było porównanie stabilności oksydacyjnej olejów roślinnych z Polski, Finlandii i Hiszpanii. Na etapie przyspieszania utleniania zastosowano promieniowanie ultrafioletowe (UV). Po naświetlaniu olejów powstałe związki lotne ekstrahowano z fazy nadpowierzchniowej za pomocą techniki mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (HS-SPME) i analizowano z zastosowaniem chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Investigation on stability of mountainous EUPOS sites’ coordinates

  Publikacja

  - Acta Geodynamica et Geomaterialia - Rok 2010

  The paper concerns analysis of solutions obtained during common processing of data from GNSS permanent stations situated on mountainous terrain: the Western Carpathians, the Sudetes Mountains and adjacent areas. As the outcome daily and weekly solutions (ellipsoidal coordinates) of forty Polish, Czech, Slovak, Ukrainian and German sites were obtained. Weekly solutions were used to determine velocity field and vertical movements,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Weak Stability of Centred Quadratic Stochastic Operators

  Publikacja

  We consider the weak convergence of iterates of so-called centred quadratic stochastic operators. These iterations allow us to study the discrete time evolution of probability distributions of vector-valued traits in populations of inbreeding or hermaphroditic species, whenever the offspring’s trait is equal to an additively perturbed arithmetic mean of the parents’ traits. It is shown that for the existence of a weak limit, it...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stability and phase transition investigation of olanzapine polymorphs

  Publikacja
  • J. Tang
  • Y. Han
  • I. Ali
  • H. Luo
  • A. Nowak
  • J. Li

  - CHEMICAL PHYSICS LETTERS - Rok 2021

  We use electrical embedded-fragment QM method with both DFT/ωB97XD/6-31G* and MP2/6-31G* to investigate the phase transformations of olanzapine. Gibbs free energy calculations predict that form I is always the most stable structure and form II is the least stable one, while form IV is more stable than form III below about 200 K but less stable above this temperature, implying a polymorphic phase transformation. This may account...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Investigations of transverse stability of semi-displacement ships

  Przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań modelowych poprzecznej stateczności jednostek półślizgowych, których celem było określenie wpływu prędkości oraz parametrów kształtu kadłuba na stateczność poprzeczną. Na podstawie wyników badań opracowano algorytmy, uwzględniające zmiany ramienia prostującego w funkcji prędkości, kąta przechyłu i parametrów geometrycznych kadłuba które mogą być wykorzystane do oceny stateczności poprzecznej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Thermal stability of the cobalt base clad layers

  Publikacja

  - Rok 2005

  Badano wpływ długotrwałego oddziaływania temperatury na mikrostrukturę i własności mechaniczne warstw napawanych laserowo wykonanych ze stopów na bazie kobaltu zawierających chrom i wolfram. Stopy te są przewidywane do zastosoania na przylgnie zaworów wydechowych silników diesla.

 • Stability of free floating ship. Part II

  Publikacja

  - Rok 2005

  Jest to część II artykułu, którego I część ukazała się w PMR 2/2005. Ramiona prostujące są niejednoznaczne dla statku swobodnego, bowiem zależą od sposobu działania momentu przechylającego. Omówiono dwa przypadki, gdy moment przechylający jest równoległy do płaszczyzny symetrii statku oraz gdy wykonuje najmniejszą pracę, czyli gdy jest równoległy do głównej osi bezwładności wodnicy pływania. Pokazano, że przemieszczenia kątowe...

 • Stability of free floating ship. Part I

  Publikacja

  - Rok 2005

  Sformułowano problem obliczeń ramion prostujących statku swobodnie pływającego, tj. wzdłużnie zrównoważonego przy każdym kącie przechyłu. Ramiona prostujące są niejednoznaczne w takim wypadku, zależą bowiem od sposobu działania momentu przechylającego. Omówiono dwa przypadki, gdy moment przechylający jest równoległy do płaszczyzny symetrii statku, oraz gdy wykonuje najmniejszą pracę, czyli gdy jest równoległy do głównej osi bezwładności...

 • SAE International Journal of Vehicle Dynamics Stability and NVH

  Czasopisma

  ISSN: 2380-2170

 • Selected Stability Problems of Thin-Walled Columns and Beams

  Publikacja

  The article reviews a number of papers in the light of buckling analy- sis of thin-walled columns and beams. Stability of thin-walled columns and beams are considered a vital engineering science issue in both historical and present-day approaches. The paper refers to the recent authors’ works of the 2012–2019 period, published in leading journals. Similar review of stability problems of thin-walled structures developed at Gdansk...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Power System Dynamics. Stability and Control. 3rd edition

  Publikacja

  - Rok 2020

  Comprehensive, state-of-the-art review of information on the electric power system dynamics and stability. It places the emphasis first on understanding the underlying physical principles before proceeding to more complex models and algorithms. The book explores the influence of classical sources of energy, wind farms and virtual power plants, power plants inertia and control strategy on power system stability. The book cover...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On thermal stability of topological qubit in Kitaev's 4D model

  Publikacja

  - OPEN SYSTEMS & INFORMATION DYNAMICS - Rok 2010

  We analyse stability of the four-dimensional Kitaev model-a candidate for scalable quantum memory - in finite temperature within the weak coupling Markovian limit. It is shown that, below a critical temperature, certain topological qubit observables X and Z possess relaxation times exponentially long in the size of the system. Their construction involves polynomial in system size algorithm which uses as an input the results of...

 • The Influence of the Cuboid Float’s Parameters on the Stability of a Floating Building

  Publikacja

  - Polish Maritime Research - Rok 2020

  Usually, the concept of sufficient stability of a floating structure is connected with the capacity to keep a small heel angle despite the moment of heeling. The variable responsible for these characteristics is the initial metacentric height, which is the relation between the hydrostatic features of the pontoon and the mass properties of the entire object. This article answers the questions of how heavy the floating system should...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Stability and load bearing capacity of a truss with elastic braces

  Publikacja

  - Rok 2014

  The present paper is devoted to the numerical and experimental investigations of stability of a truss stiffened by elastic braces. The model of a real roof truss scaled by factor ¼ was investigated. In the research the linear buckling and non-linear static analysis of the truss shell and beam model with geometric and material non-linearity is presented. The initial imperfections were assumed in the form of the first buckling mode....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Numerical Test for Stability Evaluation of Discrete-Time Systems

  Publikacja

  - Rok 2018

  In this paper, a new numerical test for stability evaluation of discrete-time systems is presented. It is based on modern root-finding techniques at the complex plane employing the Delaunay triangulation and Cauchy's Argument Principle. The method evaluates if a system is stable and returns possible values and multiplicities of unstable zeros of the characteristic equation. For state-space discrete-time models, the developed test...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ASSESSMENT OF CLIFF STABILITY AFTER THE DEMOLITION OF THE ENGINEERING FACILITIES

  Publikacja

  - Rok 2014

  As a part of an experiment, cliff in Gdynia Redlowo (southern coast of Baltic Sea, Gdansk Bay) was measured using terrestrial laser scanner. The main reason for taking up the subject of the Orlowo Cliff’s stability was a decision about controlled removal one of the war fortification elements. The main purpose of that analysis was to specify suitability of laser scanning in determination of slope’s stability after a violent event....

 • In Vitro Measurement of Conformational Stability of Fibrinogen Adsorbed on Siloxane

  Publikacja

  - BIOMACROMOLECULES - Rok 2005

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Anatomical and Clinical Implications in Neocondyle Stability After a Condylectomy

  Publikacja
  • K. Nelke
  • M. Morawska-Kochman
  • J. Nienartowicz
  • J. Grzelak
  • K. Staszak
  • M. Frączek
  • K. Łuczak
  • M. Guziński

  - JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY - Rok 2020

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stability analysis of multilayered composite shells with cut-outs

  W pracy analizowana jest stateczność ściskanej osiowo kompozytowej powłoki warstwowej. Badany jest wpływ usytuowanego centralnie w powłoce kwadratowego otworu na stateczność konstrukcji. Obliczenia wykonano w programie NX-Nastran (wersja 6.0). Poziom obciążeń krytycznych wyznaczony został w rozwiązaniu liniowym (liniowy problem własny) oraz na drodze analizy przyrostowej z uwzględnieniem dużych przemieszczeń (statyka nieliniowa)....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The influence of glycols on thermal stability and chemical structure of glycolysates

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy omówiono wpływ glikoli (etano-1,2-diolu - heksano-1,6-diolu) na właściwości termiczne oraz budowę chemiczną glikolizatów. Analizy przeprowadzono dla półproduktów wytworzonych w jednym stosunku masowym odpadowego poliuretanu do glikolu wynoszącego 10:1.

 • Chlorogenic Acid Stability in Pressurized Liquid Extraction Conditions

  Publikacja

  - JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL - Rok 2015

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Motion stability during optimal control of the mobile platform

  Publikacja

  Praca przedstawia metodę badania stabilności robotów mobilnych podczas sterowania optymalnego na przykładzie 3-kołowej platformy mobilnej. Robot posiada więzy nieholonomiczne. Model matematyczny 3-kołowej platformy mobilnej opisuje skończona liczba nieliniowych równań różniczkowych. Stąd, prognozowanie stabilności ruchu takiego obiektu wymaga zastosowania efektywnych algorytmów.

 • Stability of roof trusses stiffened by trapezoidal sheeting and purlins

  In the article linear buckling analysis of a set of steel trusses braced by purlins and trapezoidal sheeting are conducted. The buckling load factor due to the height of a corrugated sheeting profile is investigated in parametric studies. The minimal height of trapezoidal sheeting required for preventing the sheeting and chords of the trusses against the buckling is obtained. Two groups of models are considered: “axial” model as...

  Pełny tekst do pobrania w portalu