Wyniki wyszukiwania dla: STABILIZACJA GRUNTU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STABILIZACJA GRUNTU

Wyniki wyszukiwania dla: STABILIZACJA GRUNTU

 • Stabilizacja w gruncie

  Publikacja

  Specyficzne zachowania gruntu w strefach przyległych do kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych (komór przepompowni ścieków itp.). Stabilizacja położenia jako efekt niewłaściwego postępowania w fazie robót budowlano - montażowych, w tym zasypki obiektów. Różnice i analogie dla konstrukcji "sztywnych" i "elastycznych".

 • In situ soil mixing.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opracowanie stanowi 9-ty rozdział w książce ''Ground Improvement'' (Wzmacnianie gruntu).W podrozdziałach 9.1 i 9.2 przedstawiono rys historyczny oraz aktualny stan zaawansowania technologii mieszania gruntu na sucho i na mokro. Wprowadzono także klasyfikację metod wdrożonych na świecie przez firmy specjalistyczne. W podrozdziale 9.3 opisano sprzęt i technologię i przebieg mieszania, z podziałem na urządzenia do mieszania głębokiego...

 • Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania

  Publikacja

  - Rok 2010

  Uboczne produkty spalania powstają na skutek spalania w piecach bezresztowych różnych rodzajów węgla. Popioły odprowadzane spod elektrofiltrów w postaci suchego pyłu posiadają właściwości wiążące i mogą być stosowane jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw. Każdorazowo przed przystąpieniem do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym należy sporządzić receptę laboratoryjną. Najważniejszym parametrem dla wykonanego...

 • Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania

  Publikacja

  Uboczne produkty spalania powstają na skutek spalania w piecach bezresztowych różnych rodzajów węgla. Popioły odprowadzane spod elektrofiltrów w postaci suchego pyłu posiadają właściwości wiążące i mogą być stosowane jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw. Każdorazowo przed przystąpieniem do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym należy sporządzić receptę laboratoryjną. Najważniejszym parametrem dla wykonanego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu