Wyniki wyszukiwania dla: STEROWANIE NIELINIOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STEROWANIE NIELINIOWE

Wyniki wyszukiwania dla: STEROWANIE NIELINIOWE

 • Nieliniowe sterowanie predykcyjne kaskadowym układem zbiorników

  Obiektem regulacji jest kaskadowy układ trzech zbiorników firmy INTECO. Do sterowania wykorzystywane są dwa z nich. Zaprojektowano dwa układy regulacji poziomu wody: jednowymiarowe algorytmy MPC, po jednym dla każdego ze zbiorników oraz wielowymiarowy algorytm MPC sterujący całym układem. Przeprowadzono analizę porównawczą opracowanych algorytmów sterowania dla zmiennej trajektorii zadanej.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Nieliniowe sterowanie silnikiem asynchronicznym z regulatorem kąta obciążenia

  Publikacja

  W artykule przedstawiona została struktura nowego układu sterowania wektorowego silnikiem asynchronicznym. W proponowanym układzie zastosowano odsprzężenie eliminując interakcję pomiędzy strumieniem silnika i momentem elektromagnetycznym występującą przy zmianach sygnałów zadanych. Odsprzężenie zastosowano dla układu sterowania z regulacją położenia wektorów strumienia wirnika i prądu stojana. W artykule przedstawiono zależności...

 • Nieliniowe sterowanie silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu

  Publikacja

 • Nonlinear control of induction motor in field weakning region with consideration of stator flux

  Publikacja

  - 2006

  Metody nieliniowgo sterowania mogą poprawić właściwości silnika indukcyjnego w stanach przejściowych wektora strumienia. Badano sterowanie oparte na modelu multiskalarnym silnika indukcyjnego w zakresie osłabiania pola. Dwie nowe zmienne wejściowe pojawiające się w modelu multiskalarnym są równe czynnej i biernej mocy silnika. Pokazano, że te wielkości mogą byc kompensowane, jeżeli rozważane są jako mierzone zakłócenia. Maksymalny...

 • Non-linear control of induction motor in field weakening region

  Publikacja

  - 2007

  W referacie przedstawiono układ sterowania silnikiem asynchronicznym klatkowym, oparty na modelu multiskalarnym. Dla zaproponowanej struktury wybrano dwa wektory do transformacji zmiennych stanu: wektor prądu stojana i wektor strumienia stojana. Przepro¬wadzono badania eksperymentalne na stanowisku badawczym z silnikami indukcyjnymi o mocy 22kW, w których do odtwarzania prędkości kątowej wykorzystano obserwator prędkości kątowej...

 • Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii

  * nieliniowe sterowanie maszynami elektrycznymi * napędy elektryczne o sterowaniu bez czujnikowym * sterowanie przekształtnikami energoelektronicznymi, w tym przekształtnikami na średnie napięcia i przekształtnikami sieciowymi * energoelektroniczne układy przetwarzania energii w odnawialnych źródłach energii * projektowanie i badanie falowników i przetwornic * projektowanie układów sterowania mikroprocesorowego z wykorzystaniem...

 • Non-Linear Control of Electrical Machines Using Non-Linear Feedback

  Publikacja

  - 2012

  Przedstawiono zasady nieliniowego sterowania oraz zastosowanie nielinowego sprzężenia zwrotnego do maszyn elektrycznych. Opisano nieliniowe sterowanie obcowzbudnym silnikiem prądu stałego. Zaprezentowano multiskalarne modele maszyn prądu przemiennego. Maszynę indukcyjną zamodelowano z wykorzystaniem strumienia wirnika oraz z wykorzystaniem strumienia stojana. MMultiskalarne modele maszyny indukcyjnej wykorzystano do nieliniowego...

 • PROJEKTOWANIE WIELOWYMIAROWEGO REGULATORA BACKSTEPPING W UKŁADZIE DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKU

  W komercyjnych systemach dynamicznego pozycjonowania statku, pomimo znacznego wzrostu poziomu automatyzacji, wykorzystywane jest nadal sterowanie typu PID. Poprawę jakości procesu pozycjonowania może umożliwić wykorzystanie bardziej efektywnych algorytmów, oferujących zaawansowane nieliniowe techniki sterowania. W artykule przedstawiono zagadnienie projektowania regulatora pozycji i kursu dla układu dynamicznego pozycjonowania...

 • Hierarchiczne sterowanie predykcyjne stężeniem tlenu w reaktorze biologicznej oczyszczalni ścieków

  Publikacja

  - 2011

  Oczyszczalnia ścieków jest złożonym systemem sterowania z powodu nieliniowej dynamiki, niepewności i braku wystarczającej liczby pomiarów, wielu skal czasu i wielowymiarowości. Napowietrzanie spełnia bardzo ważną rolę w oczyszczalni ścieków. Powietrze dostarczane do reaktorów biologicznych z jednej strony służy jako pokarm dla bakterii "pracujących" przy oczyszczaniu ścieków, z drugiej strony pomaga w procesach mieszania ścieków....

 • Sterowanie przekształtnikiem sieciowym z funkcją filtru aktywnego bez pomiaru napięcia sieci.

  Publikacja

  - 2003

  W artykule przedstawiono strukturę oraz wyniki badań symulacyjnych układu sterowania trójfazowym, tranzystorowym przekształtnikiem sieciowym pośredniego przemiennika częstotliwości. Układ zapewnia kompensację odkształceń prądów zasilających powodowanych przez równolegle przyłączone do sieci odbiory nieliniowe. Dzięki zastosowaniu zmodyfikowanego regulatora prądu z predykcją SEM układ pracuje bez pomiaru napięcia sieci. Zapewniona...

 • Katedra Konstrukcji Metalowych

  Zespoły Badawcze

  Kierunki badań w Zespole Konstrukcji Metalowych są ściśle powiązane z następująca tematyką: liniowe i nieliniowe analizy numeryczne oraz badania konstrukcji prętowych i powłokowych, zagadnienia dynamiki konstrukcji metalowych, imperfekcje w konstrukcjach metalowych, identyfikacja naprężeń wewnętrznych w stali, inżynieria sejsmiczna, nośność połączeń na śruby oraz rehabilitacja zabytkowych konstrukcji stalowych.

 • Stany dynamiczne układów sterowania multiskalarnego silnikiem indukcyjnym

  Publikacja

  - 2005

  W referacie przedstawiono trzy struktury układów regulacji silnika indukcyjnego oparte na modelu multiskalarnym. Dla każdej struktury wybrano dwa wektory do transformacji zmiennych stanu, wektor prądu stojana i wektor strumienia wirnika, wektor prądu stojana i wektor strumienia stojana, wektor prądu stojana i wektor strumienia w szczelinie. Przeprowadzono badania eksperymentalne w układzie regulacji z obserwatorem prędkości kątowej...

 • Nieliniowe układy sterowania silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu

  Publikacja

  W niniejszym artykule przedstawiono struktury układów sterowania maszyny indukcyjnej zasilanej z falownika prądu. Przedstawiono metodę modulacji szerokości impulsów dla falownika prądu. Pokazano modele matematyczne maszyny indukcyjnej klatkowej zasilanej z falownika prądu. Przedstawiono trzy układy regulacji sterowania multiskalarnego z czego dwa są nowe. Rozważania teoretyczne zweryfikowano za pomocą badań symulacyjnych.

 • Bezczujnikowe sterowanie maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu

  Publikacja

  W układach napędowych przez nazwę bezczujnikowe sterowanie rozumie się sterowanie maszyną bez pomiaru prędkości kątowej wirnika. Prędkość kątową oblicza się wykorzystując model maszyny lub cechy fizykalne maszyny, w niniejszej pracy wykorzystano obserwator prędkości kątowej wirnika opracowany na podstawie modelu matematycznego maszyny indukcyjnej klatkowej. Układy napędowe z falownikiem napięcia znalazły powszechne uznanie ze względu...

 • Stany dynamiczne układów sterowania multiskalarnego silnikiem indukcyjnym

  Publikacja

  - 2005

  W referacie przedstawiono trzy struktury układów regulacji silnika indukcyjnego oparte na modelu multiskalarnym. Dla każdej struktury wybrano dwa wektory do transformacji zmiennych stanu, wektor prądu stojana i wektor strumienia wirnika, wektor prądu stojana i wektor strumienia stojana, wektor prądu stojana i wektor strumienia w szczelinie. Przeprowadzono badania eksperymentalne w układzie regulacji z obserwatorem prędkości kątowej...

 • Układ bezpośredniej regulacji strumienia silnika asynchronicznego

  W referacie przedstawiono strukturę układu regulacji silnika indukcyjnego opartą na modelu multiskalarnym. Dla przedstawianej struktury wybrano do transformacji zmiennych stanu wektor prądu stojana i wektor strumienia stojana. Przeprowadzono badania eksperymentalne, na stanowisku z silnikami o mocy 22kW, w układzie regulacji z obserwatorem prędkości ką-towej wirnika. Badania przeprowadzono w pełnym zakresie zmian prędkości oraz...

 • Novel adaptive flux observer for wide speed range sensorless control of induction motor

  Publikacja

  A new adaptive flux observer of induction motor is presented in the paper. The Lyapunov theory is utilized for derivation of the adaptation law of rotor flux angular speed, which acts as unknown parameter in an augmented induction motor model. In the field weakening region, where stray fluxes are comparable with rotor flux magnitude, the air-gap flux stabilization is proposed. An air-gap flux multiscalar model is derived for stator...

 • Simple observer for induction motor speed sensorless control

  Publikacja

  - 2011

  Przedstawiono układ sterowania polowo zorientowanego silnikiem asynchronicznym klatkowym pozwalający na pracę w szerokim zakresie prędkości obrotowych bez użycia czujnika prędkości. Zaproponowano estymator zmiennych o prostej strukturze charakteryzujący się znaczna odpornością na zmiany parametrów silnika. Zależności obserwatora oparte są na równaniach obwodu napięciowego silnika. Pokazano wyniki badań eksperymentalnych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Multiscalar Model Based Control Systems for AC Machines

  Publikacja

  Contents of the Chapter: Nonlinear transformations and feedback linearization. Models of the squirrel cage induction machine: Vector model of the squirrel cage induction machine. Multiscalar models of the squirrel cage induction machine.Feedback linearization of multiscalar models of the induction motor.Models of the double fed induction machine: Vector model of the double fed induction machine. Multiscalar model of the...

 • Double Fed Induction Machine Drives

  Publikacja

  Contents of the Chapter 22:Machine model.Properties of the DFM.Steady state machine operation.Control rules and decoupled control.Decoupling based on MM machine model.Decoupling based on vector model.Decoupling based on rotor current equation.Overall control system.Control system based on MM model.Control system based on vector model.Estimation of variables.Calculation of the angle between stator and rotor.Remarks about digital...

 • Nonlinear Backstepping Ship Course Controller

  Statek, jako obiekt sterowania charakteryzuje się nieliniową manewrową funkcją opisującą. Metoda backstepping jest jedną z metod, które mogą być wykorzystane w procesie projektowania nieliniowych układu sterowania kursem statków. Metoda została zastosowana w celu zaprojektowania dwóch konfiguracji nieliniowych regulatorów kursu.Regulatory zostały przebadane w układach regulacji kursu statku. Jedna z konfiguracji w fazie projektowania...

 • Reakcja maszyny dwustronnie zasilanej sterowanej nieliniowo na symetryczny zapad napięcia sieci

  Publikacja

  Maszyna dwustronnie zasilana ma szerokie zastosowanie w układach generatorowych elektrowni wiatrowych. Pomimo licznych zalet tych układów, rozwiązania generatorowe tego typu mają zasadniczą wadę, dużą czułość na zakłócenia napięcia po stronie sieci elektroenergetycznej. W artykule zaprezentowano i porównano wyniki badań reakcji maszyny dwustronnie zasilanej na zapad napięcia sieci. Do sterowania mocą maszyn wykorzystano metodę...

 • Asynchronous motor nonlinear control with inverter output LC filter

  Publikacja

  - 2009

  Filtr wyjściowy falownika jest stosowany w napędach elektrycznych prądu przemiennego o regulowanej prędkości w celu wygładzenia przebiegów prądów i napięć zasilających silnik. Zastosowanie filtru utrudnia realizację precyzyjnych metod sterowania silnikami, szczególnie w przypadku napędów bezczujnikowych (tj. bez czujnika prędkości obrotowej wału silnika). Ponieważ, ze względów praktycznych, nie stosuje się pomiarów prądów i napięć...

 • Speed sensorless asynchronous motor drive with inverter output lc filter

  Publikacja

  - 2010

  In this paper a speed sensorless ac drive with inverter and output LC filter is proposed. A nonlinear, decoupled field oriented control algorithm with a flux and speed close-loop observer is used. In spite of using LC filter on the inverter output, the sensorless system works precisely. That result are obtained as a result of the appropriate estimation and control system use. The theory, simulation, and experimental results are...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym