Wyniki wyszukiwania dla: STEROWANIE STATKIEM - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STEROWANIE STATKIEM

Wyniki wyszukiwania dla: STEROWANIE STATKIEM

 • Automatyzacja i sterowania statkiem

  Publikacja

  - Rok 2013

  Książka o charakterze monograficzno-przeglądowym poświęcona jest automatyzacji, metodom oraz systemom sterowania statkiem. Przedstawiono w niej dwa główne nurty sterowania statkiem. Pierwszy dotyczy sterownia automatycznego, gdzie operator pełni funkcję nadzorczą. W tym wypadku rozpatrywane są systemy sterowania po trasie rejsu i trajektorii oraz dynamicznego pozycjonowania. Drugi z kolei, odnosi się do systemów wspomagania decyzji...

 • Fuzzy track controller for ships.

  Publikacja
  • M. Tomera
  • M. Tobiasz
  • A. Łebkowski
  • A. Rak

  - Rok 2004

  Przedstawiono projekt regulatora trajektorii zrealizowanego w oparciu o logikę rozmytą. Zadaniem regulatora jest sterowanie statkiem wzdłuż zadanej trajektorii z uwzględnieniem prędkości. Zadana trajektoria przedstawiona została w postaci linii łamanej z wyznaczona wartością prędkości z jaką statek ma poruszać się po każdym odcinku. Opracowane reguły sterowania regulatora rozmytego trajektorii poddane zostały badaniom na statku...

 • Symulacja rozgrywającego sterowania statkiem z wykorzystaniem niekooperacyjnej gry pozycyjnej

  Publikacja
  • A. Łebkowski

  - Rok 2002

  Algorytm pozycyjnego sterowania rozgrywającego, umożliwia wyznaczenie bezpiecznej i jednocześnie możliwie najbardziej ekonomicznej drogi własnego statku. W przedstawionym modelu gry pozycyjnej założono, że spotkane obiekty mogą manewrować, co powoduje, że w każdym kroku obliczeniowym istnieje możliwość oceny sytuacji nawigacyjnej, oznacza to tym samym, że algorytm może pracować w trybie on-line. Mając dane parametry własnego statku,...

 • Nonlinear Backstepping Ship Course Controller

  Statek, jako obiekt sterowania charakteryzuje się nieliniową manewrową funkcją opisującą. Metoda backstepping jest jedną z metod, które mogą być wykorzystane w procesie projektowania nieliniowych układu sterowania kursem statków. Metoda została zastosowana w celu zaprojektowania dwóch konfiguracji nieliniowych regulatorów kursu.Regulatory zostały przebadane w układach regulacji kursu statku. Jedna z konfiguracji w fazie projektowania...

 • Metoda backstepping w zastosowaniach morskich

  Publikacja

  - Rok 2013

  Prezentowana monografia obejmuje zagadnienia związane z opracowaniem zaawansowanego układu regulacji kursu statku, opartego na metodzie projektowania backstepping. W książce przedstawiono technikę umożliwiającą automatyczny dobór parametrów regulatora backstepping do zmieniających się warunków pracy układu, z użyciem metod adaptacyjnych oraz algorytmów genetycznych. Przy zastosowaniu procedury backstepping zaprojektowano dwie konfiguracje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Regulator trajektorii w aspekcie sterowania statkiem w sytuacji kolizyjnej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono projekt regulatora trajektorii do sterowania statkiem wzdłuż planowanej trasy z uwzględnieniem zmian prędkości. Regulator zrealizowano w oparciu o logikę rozmytą. W algorytmie sterowania wykorzystuje się koncepcję statku wirtualnego, który porusza się dokładnie wzdłuż zadanej trajektorii. Opracowane reguły sterowaniaregulatora rozmytego trajektorii poddane zostały badaniom na modelumatematycznym statku typu kontenerowiec....

 • Modelowanie obszarów niebezpiecznych i pogodowych w procesie wyznaczania trasy przejścia statku

  Publikacja

  - Rok 2005

  Minimalny obszar akwenu wokół poruszającego się statku zawarty w pewnych granicach nazywa się domeną. Obszar ten stanowi strefę bezpieczeństwa dla poruszającego się statku w którym nie powinien się znaleźć żaden inny obiekt nawigacyjny gdyż powoduje to ryzyko kolizji. Obszary przedstawiające złe warunki pogodowe nie są całkowicie zabronione i dlatego też opisywane są rozmytymi funkcjami przynależności. W pracy przedstawiono zależności...