Wyniki wyszukiwania dla: STEROWANIE WEKTOROWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STEROWANIE WEKTOROWE

Wyniki wyszukiwania dla: STEROWANIE WEKTOROWE

 • Sterowanie wektorowe pięciofazowym silnikiem indukcyjnym z optymalizacją rozkładu strumienia wirnika

  W artykule opisano sterowanie wektorowe dla pięciofazowego silnika indukcyjnego z optymalizacją rozkładu strumienia wirnika. Do syntezy sterowania FOC wykorzystano transformację zmiennych do dwóch niezależnych wirujących układów współrzędnych, w których zorientowane są odpowiednio zmienne 1. oraz 3. harmonicznej. Autorzy zaproponowali linearyzację modelu pięciofazowej maszyny indukcyjnej we współrzędnych wirujących d-q przez wprowadzenie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane stany przejściowe w trakcyjnym układzie zasilania i ich wpływ na energoelektroniczne pojazdy sieciowe

  Publikacja

  Postęp w dziedzinie energoelektroniki i techniki komputerowej spowodował, że jest eksploatowanych coraz więcej pojazdów trakcyjnych z napędem przekształtnikowym. Pojazdy sieciowe są zazwyczaj wyposażone w: filtry wejściowe LC tłumiące tętnienie prądu, przekształtniki impulsowe przetwarzając w energię prądu stałego na trójfazową prądu przemiennego zasilającą silniki indukcyjne oraz sterowniki komputerowe realizujące algorytmy sterowania...

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • UKŁADY ENERGOELEKTRONICZNE [2022/23]

  Kursy Online
  • K. Iwan
  • R. Strzelecki
  • W. Śleszyński
  • P. Chrzan

  WYKŁAD: Podstawy analityczne systemów energoelektronicznych: Ogólny model przekształtnika bezpośredniego, transformacja współrzędnych, analiza spektralna i teoria mocy w układach energoelektronicznych. Nowoczesne półprzewodnikowe przyrządy energoelektroniczne (w tym  SiC i GaN). Techniki modulacji impulsowej: Sterowanie skalarne i wektorowe, metody regulacji prądu. Przekształtniki wielopoziomowe i inne specjalne: Topologie falowników...

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako adiunkt w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • Obserwator prędkości silnika asynchronicznego pracującego w układzie z filtrem sinusoidalnym

  W układach napędowych z tranzystorowymi falownikami napięcia występująniekorzystne zjawiska wynikające z dużych stromości napięć zasilającychsilnik. Aby ich uniknąć między falownik a silnik włącza się filtrbierny wygładzający przebiegi napięć i prądów silnika. Włączenie takiegofiltru sinusoidalnego powoduje zmianę struktury układu i powoduje koniecznośćmodyfikacji układu sterowania silnika i estymatorów zmiennychstanu układu. W...

 • Napęd pojazdu elektrycznego z silnikiem asynchronicznym klatkowym

  Publikacja

  W artykule przedstawiono układ napędowy pojazdu elektrycznego wykorzystujący niezawodny i tani silnik prądu przemiennego. Zastosowany trójfazowy silnik asynchroniczny klatkowy wymaga zasilaniaz falownika napięcia przekształcającego napięcie stałe z akumulatorów na napięcie przemienne. Wykonany tranzystorowy przekształtnik sterowany jest mikroprocesorowo. Zastosowany procesor realizuje algorytm sterowania polowo zorientowanego,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sensorless induction motor drive for electric vehicle application

  W artykule przedstawiono układ napędowy pojazdu elektrycznego wykorzystujący niezawodny i tani silnik prądu przemiennego. Zastosowany trójfazowy silnik asynchroniczny klatkowy wymaga zasilaniaz falownika napięcia przekształcającego napięcie stałe z akumulatorów na napięcie przemienne. Wykonany tranzystorowy przekształtnik sterowany jest mikroprocesorowo. Zastosowany procesor realizuje algorytm sterowania polowo zorientowanego,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Advanced control of induction motor based on load angle estimation.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono układ sterowania silnikiem asynchronicznym klatkowy wykorzystujący estymację kąta obciążenia pracujący bez pomiaru prędkości obrotowej. W artykule przedstawiono zasadę działania układu i motodę odtwarzania zmiennych opartą w części o zależności stanu ustalonego. Przedstawiono zrealizowany regulator rozmyty kąta obciążenia. Zaprezentowane zostały wyniki symulacji i eksperymentu przeprowadzone z użyciem...

 • Wpływ wybranych stanów przejściowych w układzie zasilania na sieciowe pojazdy trakcyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Wprowadzane są do eksploatacji nowoczesne pojazdy z przekształtnikami energoelektronicznymi, które pracują równolegle z dotychczas eksploatowanymi pojazdami klasycznymi. Rozprawa naświetla pewien aspekt związany z eksploatacją nowoczesnych pojazdów trakcyjnych i ich współpracą z układem zasilania, mówiący o możliwości wystąpienia oscylacji napięć i prądów, wywołanych zmianą parametrów LC systemu trakcyjnego, wynikającą z obecności...

 • Prototypowanie sterowania wektorowego silnika indukcyjnego w pakiecie TCadPlus

  Publikacja

  Przedstawiono metodę szybkiego prototypowania sterowania polowo-zorientowanego silnika indukcyjnego przy użyciu pakietu TCad Plus. Układ sterowania został uruchomiony na pocesorze sygnałowym TMS32F240. Otrzymane wyniki potwierdziły skuteczność przyjętej metodyki implementacji algorytmów sterowania.

 • Nieliniowe sterowanie silnikiem asynchronicznym z regulatorem kąta obciążenia

  Publikacja

  W artykule przedstawiona została struktura nowego układu sterowania wektorowego silnikiem asynchronicznym. W proponowanym układzie zastosowano odsprzężenie eliminując interakcję pomiędzy strumieniem silnika i momentem elektromagnetycznym występującą przy zmianach sygnałów zadanych. Odsprzężenie zastosowano dla układu sterowania z regulacją położenia wektorów strumienia wirnika i prądu stojana. W artykule przedstawiono zależności...