Wyniki wyszukiwania dla: STRAŻAK - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STRAŻAK

Wyniki wyszukiwania dla: STRAŻAK

 • Postawy strażaków wobec pomocy psychologicznej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Celem pracy była ocena postaw strażaków wobec pomocy psychologicznej - jej dostępności i stygmatyzacji oraz zależność od stażu, stresu pracy i zdarzeń traumatycznych podczas działań bojowych. Metody: Postawa wobec pomocy psychologicznej w wojsku Britt, Kwestionariusz Subiektywnej Oceny Pracy Dudek i wsp. oraz wskaźnik zdarzeń traumatycznych podczas służby. Grupa: 189 strażaków z jednostek ratowniczo - gaśniczych. Prawie trzy...

 • Efficacy of coping with work-related stress by firemen

  Publikacja

  The aim of this study was efficacy of coping with work-related stress by firemen with reference to subjective health evaluation. Theoretical model of process of stress by Lazarus was applied. The group consistent of 230 line-duty firemen. Participation in traumatic events and sense of coherence both directly and indirectly, by stress, affected the health among firemen. In stress confrontation a wider array of task and emotional...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Beliefs about psychological help among firemen

  Publikacja

  The aim of this study was to identify beliefs and perceived barriers in psychological help. Findings: 1. Occupational stress and participation in traumatic rescue actions was related with negative beliefs. 2. Firemen were afraid of a commader's reaction. 3. Avoidance coping accounts for fear about stigmatization.

 • The effect of job-related stress on psychological well-being = Wpływ stresu zawodowego na dobrostan psychiczny

  Publikacja

  - Rok 2008

  The aim of the investigation was to evaluate the effect of job stress factors on psychological well-being of firemen. Goldberg's GHQ-12 for well-being evaluation, the Perceived Job Stress Questionnaire by Dudek et al. for job stress assessment, and indicator of participation in traumatic events were used. 19% of the firemen were qualified to the group with increased risk of mental disorders. Occupational stress had a strong impact...